הכנס השנתי של חטיבת
Download
1 / 16

הכנס השנתי של חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה דצמבר 2012 תורת המשחקים וכלכלה התנהגותית במכרזים - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

הכנס השנתי של חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה דצמבר 2012 תורת המשחקים וכלכלה התנהגותית במכרזים ד"ר יריב ולצמן יועץ למחקר וכלכלה. מבנה המצגת. 1. מודלים של אינטראקציות אסטרטגיות בין שחקנים רציונאליים השואפים להשיג רווח מקסימאליים. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' הכנס השנתי של חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה דצמבר 2012 תורת המשחקים וכלכלה התנהגותית במכרזים' - laszlo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

הכנס השנתי של חטיבת

נכסים, רכש ולוגיסטיקה

דצמבר 2012

תורת המשחקים

וכלכלה התנהגותית במכרזים

ד"ר יריב ולצמן

יועץ למחקר וכלכלה


מבנה המצגת

1

מודלים של אינטראקציות אסטרטגיות בין שחקנים רציונאליים השואפים להשיג רווח מקסימאליים.

2

סטיות סיסטמיות מהתנהגות רציונאלית  השפעה על תוצאות האינטראקציות.

הכרה רחבה עם מתן פרסי הנובל בכלכלה בשנת 2002 לדניאל כהנמןוורנון סמית'.


תורת המשחקים

חלוקת עוגה

מה הדרך הטובה ביותר לחלק עוגה טעימה בין שני ילדים שובבים שרוצים חתיכה כמה שיותר גדולה?

פיתרון:

לתת לאחד הילדים לחתוך את העוגה ולילד השני שני לבחור את החתיכה שהוא רוצה בה.

החמדנות של הילדים מבטיחה חלוקה שווה.

המכרז כמשחק:


תורת המשחקים

תורת המשחקים עוסקת בחיפוש "פתרונות" – תוצאות רציונאליות –

למשחקים, ובתכנון ובניית משחקים אופטימאליים.

תורת המכרזים: ניבוי ההתנהגות של מציעים רציונאליים במכרזים שונים ובחירת המכרז שמניב את התוצאות ה"טובות" ביותר.

רציונאליות מושלמת  פיקציה... אבל שיטה יעילה.


הצעות לא מאוזנות (מוטות)

 • דוגמא לטופס הצעת מחיר:

 • הכמויות אינן ידועות. מבוססות על הערכות.

  • הציון הוא עלות ההצעה לעבודה היפותטית.

  • החשבון הסופי מחושב על פי הכמויות הממומשות בפועל.

  • עלול להיווצר פער.

פריט כמות מחיר ליחידה

XXX 100 _________ ₪.

YYY 100 _________ ₪.

...

...

---------------------------------------------------------

סה"כ עלות ההצעה:

_______ ₪.


הצעות לא מאוזנות (מוטות)

 • אינפורמציה ותמריצים: ספקים עם אינפורמציה טובה יוכלו לבנות הצעה נמוכה אשר עלותה, על פי המימושים בפועל, תהיה גבוהה.

 • דוגמא:מכרז לגלאי עשן ואש ושירותי תחזוקה

 • הצעהI : 50 ₪ לגלאי ו – 50 ₪ לביקור טכנאי.

  • ציון ההצעה: 10,000 ₪ = × 100 50₪ + × 100 50₪

פריטכמותמחיר ליחידה

גלאים 100 _________ ₪.

טכנאי 100 _________ ₪.

---------------------------------------------------------

סה"כ עלות ההצעה:

50₪

50₪

10,000 ₪.


הצעות לא מאוזנות (מוטות)

 • הצעה II: 100 ₪ לגלאי ו – 0 ₪ לביקור טכנאי.

  • ציון ההצעה: 10,000 ₪ = × 100 0₪ + × 100 100₪.

 • נניח: לאחד הספקים האינפורמציה הפרטית:

 • כמות הגלאים 200 (במקום 100), וגלאים לא דורשים תחזוקה כלל.

  • החשבון בפועל:

  • על פי הצעהI: 10,000 ₪ = × 050₪ + × 20050₪.

  • על פי הצעהII: 20,000 ₪ = × 00₪ + × 200100₪.

 • הכלל: היכן שהכמויות מבטאות הערכת חסר  מחירים גבוהים.

 • היכן שהכמויות מבטאות הערכת יתר  מחירים נמוכים.


הצעות לא מאוזנות (מוטות)

השלכות

 • הצעות בלתי מאוזנות, שלא משקפות את מבנה העלויות של הספקים אלא את טיב האינפורמציה והיכולת שלהם "לעבוד על המכרז".

 • השלכות שליליות:

  • חוסר יעילות,

  • חוסר הוגנות,

  • פגיעה במשק,

  • פריצת המסגרת התקציבית.

 • המצב הרצוי:

 • הצעות ללא הטיה,

 • משקפות את מבנה העלויות של הספקים,

 • תחרות מחירים רגילה.


הצעות לא מאוזנות (מוטות)

מניעה

 • פעולות בדיעבד:

  • פסילת הצעה לא מאוזנת.

   • קושי משפטי.

   • פגיעה בתוצאות.

  • מו"מ לאחר המכרז, אם קיימת חריגה משמעותית.

   • יש צד שני למו"מ.

   • איתות שלילי לספקים, הגדלת הסיכון ופגיעה במכרזים עתידיים.

 • פעולות מראש:

  • הסתרת המשקולות/כמויות

   • יתכן קושי משפטי.

   • הגדלת אי-הוודאות ופגיעה בהצעות.

מכרז אבטחת שרים


הצעות לא מאוזנות (מוטות)

מניעה

 • פעולות מראש - המשך:

  • עידוד תחרות.

  • יועצים ובסיסי נתונים.

  • אחוז הנחה אחיד.

   • פגיעה בגמישות של הספקים לבנות הצעה בהתאם למבנה העלויות שלהם.

  • פיצול המכרז בין מספר ספקים.

  • מחירי מקסימום ומינימום.

  • מכרז דו-סבבי (I2A2)

   • כמות גדולה של ספקים.

   • יתכן קושי משפטי.


אי-רציונליות, גם במכרזים

מכרז על 100 ₪.

חוקי המכרז:

 • אסור לדבר.

 • מחיר פתיחה: 5 ₪.

 • גידולההצעה (bid increment): 5 ₪.

 • ההצעה הזוכה היא ההצעה הגבוהה ביותר – מי שהציע אותה ישלם את ההצעה שלו ויקבל את ה – 100 ₪.

 • המציע שדורג שני גם ישלם את ההצעה שלו אך לא יקבל כלום.


חוסר רציונליות, גם במכרזים

 • "מכירה פומבית של דולר", מרטין שוביק (1971).

 • All-pay auction.

  • דוגמא:

 • תוצאה:כבילה למוצר, התמכרות, ההסלמה ומלחמת התשה...

  • הפיתוי – להציע 5₪ ולהרוויח 95 ₪,

  • המצב ה"לא נעים" – כאשר מגיעה ההצעה השנייה,

  • התמריץ להציע עוד סכום כסף קטן על מנת להימנע מהפסד גדול יותר,

  • המצוקה הולכת ומחריפה...

 • מצבים של "יותר מדי הושקע, חבל לעזוב":

  צפייה בסרט גרוע, שביתות, רישום פטנטים (מו"פ), קלפים...


חוסר רציונליות, גם במכרזים

 • "אפקט הבעלות" (endowment effect) ושנאת הפסד.

  • תחושת הבעלות שמציע מפתח כלפי המוצר במהלך המכרז.

 • שיטות להעצמת אפקט הבעלות:

  • חיוב בגין הגשת הצעות.

  • הארכת משך המכרז, עידוד הגשת הצעות מוקדם, עיכוב פרסום תוצאות (הארכת משך הזמן של הזכייה).

  • העלאת מחיר המקסימום על מנת ליצור את הפיתוי הראשוני.

  • זהירות מקללת המנצח (ספקים עלולים להגיש הצעות הפסדיות).

   • לשימוש רק כאשר אין תחרות והמחירים גבוהים.

Cartoonמכרז אבטחת שרים

 • גובשה רשימת שירותים נדרשים.

 • אי-וודאות מאוד גבוהה אצל עורך המכרז לגבי היקפי הניצול של כל שירות, כאשר עבור הספקים המידע הזה קיים.

 • יונתן בצלאל, מנהל פרויקט המכרז,החליט לא לחשוף את המשקולות שעל פיהן חושב ציון ההצעה.

 • ההצעות שהתקבלו היו מאוזנות, שיקפו את מבנה העלויות של הספקים ויצרו את תחרות המחירים הרצויה.

חזורad