Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LTB 2012 PowerPoint Presentation

LTB 2012

398 Views Download Presentation
Download Presentation

LTB 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LTB 2012 Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 Johan van der Graaf Woensdag 14 maart 2012

 2. Inleiding Cobouw, 30-1-2012 BRIS Nieuws, 26-1-2012 Omgeving in de praktijk, 30-1-2012 BWT Info, 25-1-2012 Doel: landelijk uniform toetsprotocol afstemming op Bouwbesluit 2012

 3. Het ontstaan • Basis voor de matrix: 2002 circa 40 gemeenten in Hilversum • Herijkt in 2006 bij de presentatie van CKB Toetsprotocol • (CKB = Collectieve Kwaliteitscriteria Bouwvergunningen) • Matrix als minimum toetsniveau vastgelegd in BN 5019 • CKB Toetsprotocol + matrix in 2010 opgevolgd door BrisToets • In 2012 afstemming op Bouwbesluit 2012 vereist • Aansluiting bij de toetspraktijk

 4. Noodzaak Technische beoordeling bouwplannen transparant en vergelijkbaar Waarborgen intensiteitniveau en wijze waarop onderdelen worden getoetst aan het Bouwbesluit Mogelijkheid bieden om bestuurlijke speerpunten als beleid vast te leggen Relatie tussen toetsingsintensiteit en –capaciteit meetbaar maken

 5. Uitgangspunten In beginsel vier toetsniveau’s 1 = oppervlakkig toetsen tot 4 = grondig toetsen Toegepast door gemeenten en private toetsers In de praktijk geldt niveau 0 voor aspecten die niet beoordeeld worden

 6. Toet niveau per gebouwcategorie Woonfunctie: woonwagen, woongebouw, overig Bijeenkomstfunctie: kinderopvang, overig Celfunctie Gezondheidszorgfunctie: met bedgebied, overig Industriefunctie: licht, overig Kantoorfunctie Logiesfunctie Onderwijsfunctie Sportfunctie Winkelfunctie Overige gebruiksfunctie: parkeergarage, overig Bouwwerk geen gebouw: wegtunnel, overig

 7. LTB 2012

 8. LTB 2012

 9. Definities Toetsniveau’s (0) Ik zie geen afwijkingen Ik ook niet Niveau 0 Niveau 0 is het niet beoordelen of aan een voorschrift wordt voldaan.

 10. Definities Toetsniveau’s (1) Niveau 1 Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?) Gecontroleerd wordt of de globale uitgangspunten op de stukken, die zijn aangeleverd om het desbetreffende aspect te kunnen toetsen, in voldoende mate en in samenhang zijn weergeven.

 11. Definities Toetsniveau’s (2) Niveau 2 Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk) Gecontroleerd wordt of de uitgangspunten op de stukken die zijn aangeleverd om het betreffende aspect te kunnen toetsen in de juiste vorm zijn, waarbij van ieder te toetsen aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten juist zijn en of de uitkomsten aannemelijk zijn.

 12. Definities Toetsniveau’s (3) Niveau 3 Representatief toetsen (Controle van de maatgevende onderdelen) Gecontroleerd wordt of de uitgangspunten op de aangeleverde stukken om het betreffende aspect te kunnen toetsen in de juiste vorm zijn. Van ieder te toetsen aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten juist zijn en of de uitkomsten aannemelijk zijn. De maatgevende berekeningen worden gecontroleerd dan wel nagerekend.

 13. Definities Toetsniveau’s (4) Niveau 4 Volledig toetsen (Alles in samenhang controleren) Gecontroleerd wordt of de uitgangspunten op de stukken, aangeleverd om het betreffende aspect te kunnen toetsen, in de juiste vorm zijn. Van ieder te toetsen aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten juist zijn en worden de uitkomsten gecontroleerd/nagerekend.

 14. Motivatie gekozen niveau’s Waar mogelijk is de vroegere CKB-matrix overgenomen Gelijkwaardigheid op niveau 4 COBc ontwikkelde constructieprotocol ‘biomassa’ rookgasafvoer van 2 naar 3. daglichttoetreding tijdelijk één stap verhoogd naar 2 of 3 energiezuinigheid naar 3

 15. Discussiepunten Wat voegt een toetsing op niveau 1 toe, ten opzichte van helemaal niet toetsen? Is het vereiste kennisniveau voor een toetsing op niveau 1 of 2 hoger of lager dan voor een toetsing op niveau 3 of 4?

 16. Afsluiting / vragen?