slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Alkany C n H 2n+2 Cykloalkany C n H 2n

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Alkany C n H 2n+2 Cykloalkany C n H 2n - PowerPoint PPT Presentation


 • 252 Views
 • Uploaded on

Alkany C n H 2n+2 Cykloalkany C n H 2n. Nie odbarwiają wody bromowej i/lub KMnO 4 (aq) (test Bayera). Reakcje substytucji – zachodzą pod wpływem światła, a lepiej UV Nad strzałką piszemy światło, h  lub UV. Otrzymywanie:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alkany C n H 2n+2 Cykloalkany C n H 2n' - lassie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Alkany CnH2n+2 Cykloalkany CnH2n

Nie odbarwiają wody bromowej i/lub KMnO4(aq) (test Bayera)

Reakcje substytucji – zachodzą pod wpływem światła, a lepiej UVNad strzałką piszemy światło, h lub UV

 • Otrzymywanie:
 • - głównie źródło: ropa naftowa i gaz ziemny (CH4, ale tez C2H6);
 • - synteza Würtza;
 • dekarboksylacja kwasów karboksylowych lub ich soli;
 • uwodornienie alkenów lub alkinów w obecności katalizatora;
 • synteza z pierwiastków z udziałem katalizatora, np..: C + 2H2 CH4

Synteza Würtza:

slide2

Dekarboksylacja

Najczęściej polega na ogrzewaniu soli kwasów karboksylowych z wodorotlenkiem sodu:

Jaką sól zastosujesz aby otrzymać etan?

Uwodornienie alkenów i alkinów (konieczny jest katalizator)

alkin alken alkan

slide3

Węglowodory nienasycone: alkeny CnH2n i alkiny CnH2n-2,

ale także cykloalkeny

Odbarwiają wodę bromową i/lub KMnO4(aq) (test Bayera)

Uwaga:W czasie reakcji z woda bromowa powstają tak naprawdę bromohydryny:

Należy stosować roztwór bromu w CCl4 lub CHCl3

 • Reakcje:
 • - addycji H2, X2, HX i H2O - reguła Markownikowa
 • polimeryzacji;
 • Otrzymywanie:
 • eliminacja wody z alkoholi (Al2O3, T);
 • eliminacja halogenowodoru z halogenopochodnej (KOH, alkohol !);
 • eliminacja halogenu z dihalogenopochodnych (Zn, Mg)
slide4

Reakcje węglowodorów nienasyconych

Addycja X2, HX, gdzie X = H, F, Cl, Br, OH

slide6

Otrzymywanie węglowodorów nienasyconych:

Eliminacja halogenowodoru:

Ale, uwaga:

Eliminacja halogenu z dihalogenopochodnych (Zn, Mg)

slide7

ALKOHOLE

R-OH

Grupa –OH połączona z atomem węgla tetraedrycznym, czyli takim,

który jest połączony z innymi atomami wtyłącznie wiazaniami pojedynczymi.

slide8

Nazwy alkoholi:

 • nazwa węglowodoru(wg zasad dla węglowodorów, przy czym atom węgla związany z grupą –OH ma najmniejszy możliwy lokant)poprzedzona nazwami podstawników wymienionych w kolejności alfabetycznej;
 • lokant atomu węgla zwiazanego z grupą funcyjną –OH poprzedzony łącznikiem „-”;
 • charakterystyczna końcówka –ol, którą należy poprzedzić, gdy jest kilka grup –OH odpowiednim przedrostkiem di-, tri-, …

3 - chlorobut - 3 - en - 2- ol

2 - metyloprop - 2 - en - 1- ol

2 - cykloheksyloetanol

4 - bromobutan – 1,2- diol

slide12

Zasady nazewnictwakwasów karboksylowych:

 • kwas
 • nazwa węglowodoru w mianowniku (wg zasad dla węglowodorów)
 • owy
 • - numerację łańcucha węglowego rozpoczyna się od atomu węgla grupy karboksylowej
 • - końcówkę –owy poprzedza się przedrostkiem di-, tri-, jeżeli w cząsteczce występuje kilka grup karboksylowych
 • lub
 • kwas
 • nazwa węglowodoru pierścieniowego w mianowniku
 • „o”
 • karboksylowy

kwas 3 - metylobut - 2 - enowy

kwas cyklopentanokarboksylowy

kwas 2-metylopropanodiowy