alkany n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alkany PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alkany

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Alkany - PowerPoint PPT Presentation


 • 796 Views
 • Uploaded on

Alkany. Homologická řada uhlovodíků:. CH 4 C 2 H 6 C 3 H 8 C 4 H 10 C 5 H 12 C 6 H 14. met an. = uhlovodíky s jednoduchými vazbami ( nasycené uhlovodíky ) v názvu – koncovka –an. homologický přírůstek -CH 2 -. et an. prop an. obecný vzorec: C n H 2n+2. butan. pentan. hexan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alkany' - erica-fleming


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alkany

Alkany

Homologická řada uhlovodíků:

CH4

C2H6

C3H8

C4H10

C5H12

C6H14

metan

= uhlovodíky s jednoduchými vazbami (nasycené uhlovodíky)

v názvu – koncovka –an

homologický přírůstek -CH2-

etan

propan

obecný vzorec:CnH2n+2

butan

pentan

hexan

slide2
A jak to jde dál?

…. hexan, heptan, oktan, nonan, dekan…

C7H16 C8H18 C9H20 C10H22

 • Vlastnosti alkanů:
 • - všechny: nerozpustné ve vodě (nepolární vazby), hořlavé (nejvíce – nízký počet atomů C), nejsou jedovaté
 • první 4 (metan-butan): plyny (metan – v zemním plynu), bezbarvé, bez zápachu, výbušné, nízká teplota varu (nejnižší metan: -160)
 • 5-cca 20 atomů uhlíku: kapaliny (petrolej…)
 • nad 20 atomů uhlíku: pevné látky (parafiny, vazelíny)
n zvoslov alkan
Názvosloví alkanů

6

4

2

1

3

5

1) Najít nejdelší řetězec atomů uhlíku (hlavní řetězec=kmen)

2) Zakroužkovat ty atomy uhlíku, které jdou mimo hlavní řetězec (uhlovodíkové zbytky = alkyly)

-CH3je metyl (od metanu se odtrhne vodík)

3) Očíslovat atomy uhlíku v řetězci tak, aby alkyly byly na uhlíku s co nejnižším pořadovým číslem

4) Utvořit název

3-metyl

hexan

slide4

etyl

1

2

4

6

3

5

8

7

metyl

4-etyl-3-metyl

oktan

alkyly se řadí podle abecedy

slide5

2

3

2,3-dimethylpentan

etyl

4

5

4-etyl-5-propyl

nonan

propyl

utvo te vzorce a namodelujte
Utvořte vzorce a namodelujte:
 • 3,3-dimetylhexan
 • 4,5-dietyl-2-metylheptan
slide7
3) 2,3,4-trimetylhexan

4) 3,7-dietyl-4-metyldekan

slide8

zprava: 5-ethyl-3,6,6-trimetyloktan

číslování zleva: 4-ethyl-3,3,6-trimetyloktan

slide9
Izomerie alkanů
 • sloučeniny se stejný vzorcem (stejný počet atomů), ale různým uspořádáním atomů v prostoru = izomery
 • jedná se o různé látky (různé fyzikální vlastnosti)

butan C4H10 isobutan

Butan je izomerem isobutanu (a naopak).

konformace alkan
Konformace alkanů
 • zvláštní druh izomerie
 • dané volnou otáčivostí kolem jednoduché vazby

Otočení kolem vazby C-C

nezákrytová konformace etanu

zákrytová konformace etanu

slide12
jednotlivé konformační izomery (konformery) se liší hodnotou energie (zákrytová – vyšší energie – atomy si „překáží“)
 • jednotlivé konformery nelze od sebe izolovat (volně přechází jeden v druhý – je to jedna látka!!! – rozdíl oproti klasické izomerii)
 • vyšší teplota – více zákrytová konformace

Poznámka: u etanu není takový rozdíl mezi energií zákrytové a nezákrytové konformace (atomy vodíku jsou malé).

Čím větší atomy – tím větší rozdíl energií

chemick reakce alkan
Chemické reakce alkanů
 • jednoduché vazby, nepolární (C-C, C-H)

homolytické štěpení (uprostřed)

 • typická reakce – substituce radikálová (SR) – pomocí UV-záření
 • příklad SR: halogenace(chlorace – pomocí Cl2)metanu:

chlormetan

slide14
Jak to probíhá?

Fáze: a) iniciace = vznik radikálů UV zářením:

. Cl + . Cl (vznikají nejdříve radikály chloru)

b) propagace = uplatnění radikálů

+. Cl (reaktivní)

HCl +

+. Cl

slide15
c) terminace = zánik radikálů (přístupem kyslíku

Radikálové reakce – řetězový mechanismus

- vzniká směs produktů (záleží

na podmínkách (teplota…)

chlormetan dichlormetan trichlometan (chloroform) tetrachlormetan

slide16
Doplnění k substituci alkanů:

Atom vodíku na terciárním atomu uhlíku se nahrazuje nejsnáze.

Snadné štěpení vazby

slide17
Další druhy SR:

Nitrace – pomocí zředěné HNO3 nebo NO2 za vyšší teploty: CH4 + HNO3 CH3NO2+ H2O

Sulfoxidace: pomocí SO2 a O2 (vznikají sulfonové kyseliny – prací prášky)

Sulfochlorace: SO2 a Cl2 (učebnice)

nitrometan

p ehled z stupc alkan
Přehled zástupců alkanů

Metan CH4

 • úhly mezi vazbami 109°28´ (tetraedr)
 • výskyt – zemní, důlní, bahenní plyn, střeva, kompost…. (skleníkový plyn)
 • hoření: CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O

nedostatek kyslíku:

CH4 + O2 C + 2H2O

Saze – tiskařská čerň, plnivo do kaučukových směsí

slide19
Použití metanu:
 • výroba H2(termickým rozkladem metanu): CH4 C + 2H2
 • topení – zemní plyn (přídavek H2S)
 • výroba vodního plynu (směs CO + H2) – potřeba teplota, katalyzátor (směs CO + H2)

Etan

 • také v zemním plynu, ropě
 • dříve výroba freonů, rozpouštědel….

Propan a butan

 • LPG (Liquid petroleum gas) – zimní směs (60% propanu a 40% butanu) a letní směs (40% propanu a 60% butanu)

Proč se složení zimní a letní směsi liší?

slide20
Cyklohexan C6H12

- šestičlenný kruh

 • rozpouštědlo, insekticidy, herbicidy (hexachlorcyklohexan = HCH)

Cyklopentan

C5H10