Az új energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság - PowerPoint PPT Presentation

larya
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az új energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az új energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Az új energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság
77 Views
Download Presentation

Az új energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Az új energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért és Kiemelt közszolgáltatásokért Felelős Helyettes államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 3% 1,5%

  2. Az irányelv értelmezését és végrehajtását segítő fórumok http://ec.europa.eu/energy/efficiency/index_en.htm http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm EDMC-ESD Bizottság és CHP Bizottság → EED Bizottság http://www.esd-ca.eu/

  3. CÉL: A MÉG KIAKNÁZATLAN ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI POTENCIÁLOK KIHASZNÁLÁSA AZ EGYES SZEKTOROKBAN I. FEJEZET: TÁRGY, HATÁLY, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI CÉLKITŰZÉSEK (1-3. cikk) II. FEJEZET: AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA (4-13. cikk) Az irányelv rendszere III. FEJEZET: AZ ENERGIAELLÁTÁS HATÉKONYSÁGA (14-15. cikk) IV. FEJEZET: HORIZONTÁLIS RENDELKEZÉSEK (16-21. cikk) V. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (22-30. cikk)

  4. Feladataink 2013-ban Módszertanának, alternatívájának bejelentése A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia része • Meghatározva az Energiastratégia közös erőfeszítés forgatókönyve alapján • Kötelezettségek alól mentesített létesítmények bejelentése.

  5. Feladataink 2014-ben

  6. 14.cikk: A fűtés és hűtés hatékonyságának előmozdítása Fogalmak kapcsolt energiatermelés nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés hatékony egyedi fűtés és hűtés hatékony távfűtés/távhűtés: „olyan távfűtési vagy távhűtési rendszer, amely legalább 50 %-ban megújuló energia, 50 %-ban hulladékhő, 75 %-ban kapcsolt energiatermelésből származó hő vagy 50 %-ban ilyen energiák és hők kombinációjának felhasználásával működik” Alapfeltevés: hatékony fűtés és hűtés (kogeneráció, megújuló, ipari hulladékhő, primer energia megtakarítás Feladatok • megvalósíthatósági potenciál átfogó értékelése, 2015. december 31-ig • ötévente naprakésszé tenni • ösztönző szakpolitika • az elemzéshez költség-haszonelemzés, a IX. melléklet 1. részével összhangban • előzőek alapján hatékony távfűtési/távhűtési infrastruktúra fejlesztése, és/vagy • kompatibilissá tétel a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés kifejlesztésével, valamint a hulladékhőből és megújuló energiaforrásokból előállított fűtési- és hűtési energia hasznosításával

  7. „…hogy meg lehessen állapítani a leginkább költséghatékony és legkedvezőbb fűtési vagy hűtési lehetőséget egy adott földrajzi terület számára a fűtés tervezése céljából” Költség-haszon elemzés – IX. melléklet az alábbi esetekben, 2014. június 5. után: 20 MW˂teljes bemenő hőteljesítményűúj hő alapú villamosenergia-termelő létesítményeket tervezése; jelentős korszerűsítése; hasznosítható hőmérsékleti szintű hulladékhőttermelőipari létesítmények tervezése vagy jelentős korszerűsítése; új távfűtési/távhűtési hálózat tervezése, vagy egy már meglévő távfűtési/távhűtési hálózatba olyan új energiatermelő létesítményt tervezése, vagy egy ilyen meglévő létesítmény jelentős korszerűsítése. társadalmi- gazdasági és környezetvédelmi tényezőkre kiterjedő gazdasági elemzés kivételek: évi 1500 h csúcserőművek, nukleáris, geológiai tárolóhely (2013. december 31-ig értesítési kötelezettség)

  8. Költség-haszon elemzés– Ki végzi el? A tagállamok kijelölik a 14. cikk szerinti költség-haszon elemzés elvégzésért felelősilletékes hatóságokat. A tagállamok előírhatják az illetékes helyi, regionális és nemzeti hatóságok vagy az egyes létesítmények üzemeltetői számára, hogy készítsenek gazdasági és pénzügyi elemzést. A tagállam részletes módszertant és feltételezéseket állapít meg és nyilvánosságra hozza a gazdasági elemzésre vonatkozó eljárásokat.…hogy szolgáltassanak az egyes létesítmények költségeinek és hasznainak vizsgálata során felhasználható adatokat.

  9. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!