GRUP VACUNES - PowerPoint PPT Presentation

grup vacunes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GRUP VACUNES PowerPoint Presentation
Download Presentation
GRUP VACUNES

play fullscreen
1 / 46
GRUP VACUNES
117 Views
Download Presentation
lars-leonard
Download Presentation

GRUP VACUNES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VACUNES EN EL VIATGER GRUP VACUNES Actualització Juny 2010

 2. ÍNDEX • Centres de salut internacional a Catalunya • Consells als viatgers • A quin país he de viatjar • Vacunació sistemàtica • Vacunació obligatòria: • Febre groga • Meningitis meningocòccia

 3. Febre tifoïdal • Triple Vírica • Vacunació recomanada: • Poliomielitis • Hepatitis A • Hepatitis B • Còlera • Encefalitis Centreeuropea • Encefalitis Japonesa • Ràbia

 4. Altres malalties infeccioses • Paludisme • Diarrea del viatger • Farmaciola • Adreces d’interès

 5. CENTRES DE SALUT INTERNACIONAL A CATALUNYA. ADREÇES I TELÈFONS • En aquest enllaç podeu trobar un llistat dels centres de salut que hi ha a Catalunya, les seves adreces i telèfons. http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/vacanees/viatgers.htm ÍNDEX

 6. CONSELLS AL VIATGER • La majoria de viatges que està realitzant la nostra població es fan a zones on el risc de patir malalties exòtiques és baix, però on cal prendre mesures bàsiques per evitar riscos innecessaris. • Cada viatger haurà de ser avaluat individualment. El consell serà segons cada persona, cada viatge i cada estació de l’any. • No s’ha oblidar la convalidació de la cobertura sanitària o una assegurança mèdica

 7. CONSELLS AL VIATGER • http://www.camfic.cat/CAMFiC/Seccions/Publicacions/Arxius/Fulls_Pacients.aspx(Consulteu el número 6) • http://www.msps.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/viajero/consejos.htm • http://www.camfic.cat/CAMFiC/Seccions/GrupsTreball/Arxius/Cocoopsi.aspx.Consells als viatgers publicats pel grup COCOOPSI (Comissió de Cooperació i Salut) ÍNDEX

 8. A QUIN PAIS HE DE VIATJAR? • Consultar la següent pàgina web del ministeri que ens proporciona informació sobre el país i les vacunes recomanades. http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/situacionSanitaria/home.jsp • Pàgina web en anglès que indica les vacunes recomanades en funció del país. http://www.fitfortravel.scot.nhs.uk/destinations.aspx ÍNDEX

 9. Disposem a la web d’informació general sobre vacunes del viatger internacional. En català. Gencat, 2006. http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/guiaquimio.pdf

 10. Revisió i actualització de l’estat vacunal VACUNACIÓ SISTEMÀTICA NENS • Diftèria/tètanus/tos ferina • Hib • M. Meningocòccia C • Poliomielitis • Hepatitis B/Hepatitis A • Triple vírica • ... ADULTS • Diftèria/tètanus (recordatori) • Altres segons risc ÍNDEX

 11. VACUNACIÓ SISTEMÀTICA • TÈTANUS: • La immunitat de la vacuna antitetànica és molt duradora • Títols d’anticossos protectors durant >10 anys en > 90% de la població • Acta Pathol Microbiol Scand.1966; 67:380-92 • Lancet.1984;2:1240-1242 • Vaccine.1999;18(1-2):100-8 • Infect Dis Clin North Am. 2001;15(1):143-53 • BMC Public Health. 2007;7:109 • Vaccine. 2009;Aug27;27(39):5295-8

 12. NOVES RECOMANACIONS PER A LA VACUNACIÓ DEL TÈTANUS 2009 • Farem una sèrie completa de vacunació amb 5 dosis. • Laprimovacunacióserà: 0,1,7m • Farem dues dosis de record respectantintervalsmínims d’un any. La 4ª 10 anys després de la 3ª i la 5ª 10 anys després de la 4ª • Innecessària la revacunació cada 10 anys.

 13. PAUTES RECOMENADES SI NO ACOMPLEIX LES RECOMANACIONS VIGENTS • Les vacunacions interrompudes s’han de reprendre però MAI reiniciar • Les dosis vàlides s’han de comptabilitzar per calcular la resta de dosis necessàries per a completar la vacunació • Vacuna posada, vacuna comptada! (Sempre i quans’haginrespectat intervals mínims entre dosis) ÍNDEX

 14. VACUNACIÓ OBLIGATORIA • FEBRE GROGA: • Malaltia causada per un Flavivirus. Transmesa per un mosquit • Vacunació obligatòria a països endèmics i administrada a centres de vacunació internacional • Eficàcia del 90% als 10 dies de la seva administració essent vàlida fins a 10 anys després • La malaltia curada confereix immunitat de per vida • Contraindicada: • Embarassades • Immunodeprimits • Menors de 9 meses • Al·lèrgics a proteïnes de l’ou

 15. VACUNACIÓ OBLIGATORIA MAPA • Característiquesclíniques de la FebreGroga: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/es/index.html • Característiques de la vacuna: https://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/v4423.pdf • Informació per al viatger: http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/ FIEBRE_AMARILLA.pdf ÍNDEX

 16. VACUNACIÓ OBLIGATORIA • MALALTIA MENINGOCÒCCICA: • Malaltia bacteriana causada per diferents serogrups de NeisseriaMeningitidis • Existeixen diferents vacunes. L’elecció dependrà del serogrup prevalent a la zona de destí • El risc per a viatgers ésbaix excepte en zones d’alta endemicitat com l’anomenat “cinturó de la meningitis” • L’administració de la vacuna tetravalent ACYW-135 cal realitzar-la en centres de vacunació internacional com a mínim 2 setmanes abans d’iniciar el viatge

 17. VACUNACIÓ OBLIGATORIA MAPA • ANTIMENINGOCÒCCICA: • Característiques clíniques de la Meningitis Meningocòccia: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/es/index.html • Característiques de la vacuna: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/v4415.pdf • Informació per al viatger: http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/ ENFERMEDAD_MENINGOCOCICA.pdf ÍNDEX

 18. VACUNACIÓ RECOMANADA • POLIOMIELITIS • Malaltia produïda per Picornavirus • Infecció freqüent a l’Àsia i l’Àfrica. A destacar: recentment han aparegut un nombre important de casos al Tajikistan • La vacuna que administrem és la Salk (inactivada) i s’administra via i.m

 19. VACUNACIÓ RECOMANADA MAPA • PÒLIO: • Característiques clíniques de la poliomielitis: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/es/ • Característiques de la vacuna: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/v4418.pdf ÍNDEX

 20. VACUNACIÓ RECOMANADA • HEPATITIS A • Transmissió fecal-oral. Endèmica a països en desenvolupament • Cal adoptar totes les mesures higièniques necessàries, evitant el consum d'aigües i aliments potencialment contaminats • La vacunació consisteix en 2 dosis (0 i 6 mesos) • Cal iniciar-la com a mínim 2 setmanes abans • Quan el viatge és a una zona endèmica i no disposem de temps per a completar la vacunació administrarem la vacuna VHA + Ig a diferents llocs • Als nens la primera dosi no s’ha d’administrar abans de l’any essent recomanable als 2 anys

 21. VACUNACIÓ RECOMANADA MAPA • HEPATITIS A: • Nota descriptiva de la Hepatitis A publicada per la OMS: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs328/es/index.html • Característiques de la vacuna: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/v4410.pdf • Informació per al viatger: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/3aii.pdf http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/HEPATITIS_A.pdf ÍNDEX

 22. VACUNACIÓ RECOMANADA • HEPATITIS B: • Malaltia viral transmesa de persona a persona por contacte amb fluids corporals infectats. També existeix transmissió perinatal • Indicada en viatgers a zones d’alta endemicitat • La pauta més utilitzada es 0,1 i 6 mesos. Hi ha diferents pautes ràpides: 0,1,2 i reforç als 6 mesos; 0,7,21 i reforç als 6 mesos • Nounats: la primera dosi s’administra al naixement, la segona a les 4 setmanes i la tercera a les 8 setmanes • Als no vacunats exposats així com als nounats de mares portadores cal administrar immunoglobulina alhora que s’inicia la vacunació

 23. VACUNACIÓ OBLIGATORIA MAPA • HEPATITIS B: • Nota descriptiva de la Hepatitis B publicada per la OMS: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/es/index.html • Característiques de la vacuna: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/v4412.pdf • Informació per al viatger: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/3aii.pdf http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/HEPATITIS_B.pdf ÍNDEX

 24. VACUNACIÓ RECOMANADA • CÒLERA • Malaltia bacteriana intestinal aguda causada per Vibriocholerae • La transmissió és fecal oral • El risc per a viatgers internacionals en general és baix si s'adopten mesures higièniques senzilles • La relativa efectivitat de la vacuna fa que només estigui indicada en pacients que es desplacen a zones de grans catàstrofes, campaments de refugiats i ajuda humanitària • La vacunació cal fer-la als centres de vacunació internacional. • Les vacunes més utilitzades són: rBS-WC i CVD 103 HgR

 25. VACUNACIÓ RECOMANADA MAPA • CÒLERA: • Nota descriptiva del Còlera publicada per la OMS: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/es/index.html • Característiques de la vacuna: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/v4426.pdf • Informació per al viatger: http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/COLERA.pdf ÍNDEX

 26. VACUNACIÓ RECOMANADA • ENCEFALITIS CENTROEUROPEA • Malaltia també coneguda com a encefalitis per picada de paparra o encefalitis primavero-estival • La vacunació es realitza a centres de vacunació internacional, si és possible 2 mesos (0, 4 i 9 mesos). Podem utilitzar pautes ràpides (0,7 i 21 dies) si és necessari. Són necessàries 3 dosis • En no vacunats que pateixen una picada d’alt risc, està indicada l’administració d’immunoglobulina humana específica (contraindicada en menors de 14 a)

 27. VACUNACIÓ RECOMANADA MAPA EUROPA MAPA ASIA • ENCEFALITIS CENTROEUROPEA • Pàgina web de la OMS en angléson es pottrobarinformacióactualitzada sobre la encefalitis centreuropea: http://www.who.int/immunization/topics/tick_encephalitis/en • Característitiques de la malaltiadescrites en angléspel CDC: http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2010/chapter-5/tick-borne-encephalitis.aspx • Característiques de la vacuna: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/v4424.pdf • Informació per al viatger: http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/ENCEFALITIS_CENTRO_EUROPEA_.pdf ÍNDEX

 28. VACUNACIÓ RECOMANADA • ENCEFALITIS JAPONESA • Malaltia vírica transmesa per mosquits infectats • La vacunació cal realitzar-la en centres de vacunació internacional • És necessari iniciar la vacunació sempre que sigui possible 6 setmanes abans de la partida, administrant la última dosi como a mínim 10 dies abans de la sortida • La pauta habitual de vacunació és 0,7 i 30 dies. També és possible la pauta ràpida 0,7 i 14 amb una eficàcia del 80% • És necessària la revacunació als 2-3 any, si es continuarà a la zona endèmica

 29. VACUNACIÓ RECOMANADA MAPA • ENCEFALITIS JAPONESA • Pàgina web de la OMS en angléson es pottrobarinformacióactualitzada sobre la encefalitis japonesa: http://www.wpro.who.int/health_topics/encephalitis_japanese/overview.htm • Característiques de la malaltiadescrites en angléspel CDC: http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2010/chapter-2/japanese-encephalitis.aspx • Característiques de la vacuna: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/v4425.pdf • Informació per al viatger: http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/ENCEFALITIS_JAPONESA.pdf ÍNDEX

 30. VACUNACIÓ RECOMANADA • RÀBIA • Malaltia vírica que sense tractament produeix 100% de mortalitat • Cal diferenciar 2 actuacions: • Preexposició: • En viatgers d’estada perllongada a zones endèmiques o zones on aconseguir la gammaglobulina sigui difícil • Cal administrar 3 dosis (0, 7 i 28 dies) amb una dosi de record als 12 mesos • És necessari revacunar als 3 anys si persisteix el risc

 31. VACUNACIÓ RECOMANADA • RÀBIA • Postexposició després de l’agressió d’un animal. • Sempre rentar la ferida de forma enèrgica amb aigua i sabó durant 15 minuts, desinfectar amb etanol o solució iodada i NO suturar • Si el pacient està ben immunitzat s’han d’administrar dues dosis (0 i 3 dies) . NO és necessari administrar gammaglobulina • Si no està vacunat s’han d’administrar 5 dosis (0,3,7,14 i 28 dies). També és possible fer 2 dosis el dia 0, 1 el dia 7, 1 el 21 i mirar anticossos el dia 30. Si el risc d'exposició és molt alt s’ha d’administrar a més la gammaglobulina o el sèrum antiràbic

 32. VACUNACIÓ RECOMANADA • RÀBIA: • Nota descriptiva de la Ràbia publicada per la OMS: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/es/index.html • Característiques de la vacuna: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/v4419.pdf • Com vacunar, actualitzacions: http://www.itg.be/itg/Uploads/MedServ/erabi.pdf http://www.who.int/rabies/PEP_prophylaxis_guidelines_June09.pdf • Informació per al viatger:http://www.who.int/rabies/rabies_post_immunization/en/index.html

 33. VACUNACIÓ RECOMANADA • FEBRE TIFOIDEA • Malaltia produïda per Salmonella typhi. Transmissió fecal-oral • L’augment de soques resistents a antibiòtics de primera línea implica un augment de complicacions i morts • La malaltia curada proporciona immunitat de per vida, excepte en persones que han estat tractades amb antibiòtics • Entre un 1% i un 4% dels malalts es convertiran en portadors asimptomàtics durant un període que pot durar anys

 34. VACUNACIÓ RECOMANADA • Parenteral: • 1 dosi intramuscular al deltoides de 0,5 ml. • La protecció s’inicia als 7 dies i dura uns 2-3 anys • Es pot administrar amb altres vacunes recomanades al viatger com la febre groga i la vacuna de la hepatitis A, així com amb les vacunes del calendari sistemàtic • És una vacuna segura per a portadors de VIH, tot i que la protecció obtinguda dependrà del nivell de limfòcits T (CD4+)

 35. VACUNACIÓ RECOMANADA MAPA • FEBRE TIFOÏDAL: • Protocol d’actuació en brot per febre Tifoïdal publicat en català pel gencat: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2097/spvepr_7.htm • Pàgina web que conté informació actualitzada sobre la Febre Tifoïdal publicada per la OMS: http://www.who.int/topics/typhoid_fever/es/index.html • Característiques de la vacuna: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/v4427.pdf • Informació per al viatger: http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/FIEBRE_TIFOIDEA_INYECTABLE.pdf http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/FIEBRE_TIFOIDEA_ORAL.pdf ÍNDEX

 36. VACUNACIÓ RECOMANADA • TRIPLE VÍRICA • Indicacions: • Nascutsdesprés de 1966 i que no tinguinantecedents de vacunació o malaltia • Pautes de vacunació: • Nascutsdesprés de 1966 almenys 1 dosi • Nensviatgers • Porten una dosi i si ha passat > 1 mes de la primera administrar la 2a dosi de TV • Nens 6-11 mesos: una dosi de TV (repetir-la a l’edat) ¿? • Nens ≥ 12 mesos: 2 dosis de TV separades de 4 setmanes • Viad’administració: SC • Informació sobre la vacuna: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/v03.pdf ÍNDEX

 37. Xarampió: • http://www.who.int/topics/measles/es. Pàgina web elaborada per la OMS ons’ofereixinformacióactualitzada sobre el Xarampió • http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/es/index.html. Nota descriptiva elaborada por la OMS sobre el Xarampió • http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/t9.pdfDíptic elaboratpelgencat i adreçat a pacientson es dona informació sobre el Xarampió i els programes d’erradicació

 38. Rubèola: • http://www.who.int/topics/rubella/es/. Pàgina web elaborada per la OMS ontrobeminformacióactualitzada sobre la Rubèola.

 39. Parotiditis: • http://www.who.int/topics/mumps/es/. Pàgina web elaborada per la OMS ontrobeminformacióactualitzada sobre la parotiditis • http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir514/doc12009.html. Informació per a pacients sobre la parotiditis

 40. ALTRES MALALTIES INFECCIOSES • PREVENCIÓ DEL PALUDISME • Ser conscient del risc • Prevenir les picades dels mosquits • Prendre la quimioprofilaxis recomanada • Conèixer la importància del diagnòstic i tractament precoç • Quimioprofilaxi del paludisme • Consultar zones de risc a: http://www.fitfortravel.scot.nhs.uk/home.aspx • Abans de l’entrada a la zona de risc • Durant el tempsd’estadaa la zona • Després de deixar la zona de risc

 41. Quimioprofilaxi del paludisme • Cloroquina • Cloroquina+Proguanil • Mefloquina • Doxiciclina • Atovacuona+Proguanil

 42. MAPA • http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/CAPITULO-7.pdf. DocumentelaboratpelMinisteri de Sanitatontrobeminformació sobre quèés el paludisme, el tractament i la prevenció. • http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/LISTADO_DE_PAISES.pdf. Llistat de païsosonhi ha paludisme • http://www.who.int/topics/malaria/es/. Pàgina web elaborada per la OMS on es trobainformacióactualitzada sobre el paludisme • http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/consenquimio.pdf. Guia de profilaxi antipalúdica elaborada pelDepartament de Salut ÍNDEX

 43. Diarrea del viatger ALTRES MALALTIES INFECCIOSES Actualment s’aconsella el tractament amb rifaximina, un antibiòtic que no s’absorbeix Ha demostrat reduir la durada de la diarrea deguda a bacteris patògens NO-invasius També ha demostrat la seva utilitat com a quimioprofilaxi per la diarrea del viatger causada per patògens no invasius ÍNDEX

 44. Farmaciola bàsica Material de cures Analgèsic, Antitèrmic Antihistamínic Antidiarreic Crema de protecció solar Repel·lents de mosquits Tractament picades d’insectes Sals rehidratació oral Material per a la higiene personal Termòmetre Medicació crònica, si és el cas Altres (a valorar): Antibiòtic Cremes per les cremades Antiàcids Corticoides Antifúngics tòpics Col·liris Medicació per al mareig Sedants Adrenalina Potabilitzadors d’aigua Preservatius … FARMACIOLA ÍNDEX

 45. ADRECES D’INTERÈS • Departament de Salut. Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2012/index.html • Ministerio de Sanidad y Política Social: http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/CAPITULO-6.pdf • Ministerio de Asuntos Exteriores: http://www.mae.es • Sociedad Española de Medicina Tropical: http://www.semtsi.xaweb.com • Asociación Española de Vacunología (vacunacions en el viatger): http://www.vacunas.org/

 46. ADRECES D’INTERÈS • Centers for Disease Control and Preventions: http://wwwn.cdc.gov/travel/ • World Health Organization: http://www.who.int/ith http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241580403_spa.pdf • International Society of Travel Medicine: http://www.istm.org • Program for Monitoring Emerging Diseases (ProMED-mail): http://www.promedmail.org ÍNDEX