Download
overzicht n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Overzicht PowerPoint Presentation

Overzicht

185 Views Download Presentation
Download Presentation

Overzicht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Overzicht • Presentatie ASTRID netwerk en diensten • Overzicht gespreksgroepen BW Gent • Toelichting syllabus eindgebruikers • Werking van de radiotoestellen • Praktijkoefening • Vragen?

 2. Presentatie ASTRID netwerk en diensten

 3. Gespreksgroepen BW Gent ASTRID radiocommunicatie

 4. Soorten gespreksgroepen • Projectgroepen • enkel brandweer (monodisciplinair) • voor grote interventies • Routinegroep • enkel brandweer (monodisciplinair) • standaard werkgroep brandweerkazerne • Coördinatiegroep • contact met andere disciplines (multidisciplinair)

 5. Operationele niveaus • Lokaal • Zonaal • Provinciaal (= interzonaal) • Rampenplanning

 6. Overzicht groepen

 7. Geen netwerk = DMO • noodmodus voor als er geen dekking is • beperkte mogelijkheden: enkel groepscommunicatie • analoog aan VHF

 8. Toelichting syllabus eindgebruikers

 9. Werking van de radiotoestellen

 10. Praktijkoefening • Blokkeren van ALLE toetsen van de radio • Veranderen van gespreksgroep • Voeren van een groepsgesprek • Overschakelen naar DMO • Voeren van een individueel semi-duplex gesprek • Voeren van een individueel full-duplex gesprek

 11. Vragen? • sam@gyde.be • www.iamsam.be (vanaf februari) • astrid.forumup.be • mail distributie Astrid nieuws • L:\operaties\astrid