slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Schooljaar 2012/2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Schooljaar 2012/2013

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
lara-simon

Schooljaar 2012/2013 - PowerPoint PPT Presentation

111 Views
Download Presentation
Schooljaar 2012/2013
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Schooljaar 2012/2013 klas 2A Mentor: Mevr. Fallaux

  2. Organisatie • Locatie directeur: Dhr. Van Zandwijk • Kernteammanager: Dhr. Scheffer • Vertrouwenspersoon: • Mevr. Ravensbergen • Dhr van der Heijden • RT-organisatie + zorgcoördinator: Mevr. Arentshorst • Schoolarts

  3. Anders dan de brugklas • Nieuwe vakken: - Nask, Duits, Economie • TLO • .... dus huiswerk

  4. Regels van school • Naar een rookvrije school • mobiele telefoons buiten de klas • Kauwgom in de prullebak • Petten in de tas • Cafeïnevrij drinken

  5. De Verbouwing • Muziek- en tekenlokalen via koestraat

  6. Contact met thuis • Bij ziekte (ziekmelding vóór 8.30uur) • Bij problemen • Ouderavond/Mentoravond • Magister • 3 cijferkaarten en 3 rapporten • TLO-map mag u ook inkijken!

  7. Keuze voorlichting • Dinsdag 5 februari: Voorlichtingsavond pakketkeuze • Begin maart: Tripodia • Decanen • Dinsdag 16 april: Definitieve pakketkeuze

  8. Contact met de mentor • Mail: flx@vhl.nl • Telefoon: 071 – 4021712

  9. Contact met… • Dhr Scheffer: mail: sfr@vhl.nl • Dhr van Zandwijk mail: Za@vhl.nl • Telefonisch via het secretariaat: 071 – 4021712