slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
wzór raportu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, wzór raportu dla przedszkoli, PowerPoint Presentation
Download Presentation
wzór raportu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, wzór raportu dla przedszkoli,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

wzór raportu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, wzór raportu dla przedszkoli, - PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on

PRZEKAZYWANIE RAPORTU Z WEWNĘTRZNEGO MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego [...] (Dz. U. Nr 89 z 2004 r. poz. 845).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'wzór raportu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, wzór raportu dla przedszkoli,' - lara-contreras


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PRZEKAZYWANIE RAPORTU Z WEWNĘTRZNEGO MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY/PLACÓWKIPodstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego [...] (Dz. U. Nr 89 z 2004 r. poz. 845)

slide2
Dyrektorzy szkół/placówek przekazują raport w formie pisemnej (z pismem przewodnim) i pocztą elektroniczną na adres (e-mail) wizytatora nadzorującego szkołę/placówkę w terminie do 30 czerwca danego roku szkolnego.
slide3
wzór raportu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych,

wzór raportu dla przedszkoli,

wzór raportu dla szkół ponadgimnazjalnych,

wzór raportu dla poradni psychologiczno-pedagogicznych,

wzór raportu dla ośrodków doskonalenia zawodowego,

wzór raportu dla centrum kształcenia ustawicznego,

wzór raportu dla centrum kształcenia praktycznego,

wzór raportu dla burs,

wzór raportu dla schronisk młodzieżowych,

wzór raportu dla bibliotek pedagogicznych,

wzór raportu dla placówek szkolno-wychowawczych,

wzór raportu dla placówek wychowania pozaszkolnego,

wzór raportu dla placówek doskonalenia nauczycieli.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

slide4

RAPORT Z WEWNĘTRZNEGO MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

(szkoła ponadgimnazjalna)

Struktura raportu:

Część I

1. Metryka szkoły

slide7

6. Wspomaganie rozwoju uczniów w szkołach publicznych

7.Wspomaganie rozwoju uczniów w szkołach niepublicznych

8. Osiągnięcia uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach

slide8

4. Dostępność do szkoły (zespołu)

5. Opieka

Inne formy wspomagania uczniów przez szkołę i liczba uczniów,

którym je przyznano:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

slide9

9. Wyniki klasyfikacji i promocji (tabela)

.......................................................................................................

10. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli (ukończone w okresie od 1 lipca poprzedniego roku do 30 czerwca bieżącego roku)

12. Sukcesy szkoły (oprócz sukcesów uczniów wymienionych wyżej):

...........................................................................................................

slide10
Zakres mierzenia z uzasadnieniem wyboru obszarów i standardów.

Informacje o zastosowanych narzędziach, metodach, procedurach, terminach, osobach odpowiedzialnych za pomiar.

Wyniki z uwzględnieniem działań określonych w § 3 ust. 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego [...] (Dz. U. Nr 89 z 2004, poz. 854)

kontrolowanie realizacji przez szkołę lub placówkę wymagań określonych w przepisach prawa (realizacja obowiązku szkolnego, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, ...) – wnioski,

diagnozowanie i ocenianie stopnia spełniania wybranych standardów oceny, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2, - wnioski,

diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich na poszczególnych etapach kształcenia, a także na podstawie porównywania tych wyników z wynikami uzyskiwanymi przez uczniów na sprawdzianie i egzaminach - wnioski,

monitorowanie podejmowanych przez szkołę lub placówkę oraz nauczycieli działań zmierzających do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki we wszystkich zakresach ich działalności - rodzaje podejmowanych działań -wnioski,

prowadzenie hospitacji, w tym hospitacji diagnozującej - liczba poszczególnych rodzajów hospitacji, wnioski,

dokonywanie ewaluacji - zakres, wnioski.

Informacja na temat realizacji zadań określonych w priorytetach Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i MENiS na dany rok szkolny – wnioski.

Informacja na temat realizacji zadań określonych w programie rozwoju szkoły – wnioski.

Mocne i słabe strony szkoły.

Część II