Az vodapedag gus szem lyis g nek hat sa a korai t rsas kapcsolatokra
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Az óvodapedagógus személyiségének hatása a korai társas kapcsolatokra. Zsubrits Attila Sopron, 2005. 05.27 . A gyermek társas viselkedését formáló hatások. Óvodai környezet, óvodai csoport. Az anya-gyerek kötődés. Az óvodás gyermek társas viselkedése. Családi kötődések.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lapis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az vodapedag gus szem lyis g nek hat sa a korai t rsas kapcsolatokra

Az óvodapedagógus személyiségének hatása a korai társas kapcsolatokra

Zsubrits Attila

Sopron, 2005. 05.27.


A gyermek t rsas viselked s t form l hat sok
A gyermek társas viselkedését formáló hatások társas kapcsolatokra

Óvodai környezet,

óvodai csoport

Az anya-gyerek

kötődés

Az óvodás gyermek

társas viselkedése

Családi kötődések

Társkapcsolatok

A gondozók szociális

kompetenciája

Óvodapedagógus és

gyerek

kapcsolat


A anya gyermek k t d s n h ny sszetev je
A anya-gyermek kötődés néhány összetevője társas kapcsolatokra

 • A korai anya-gyerek kapcsolat tapasztalatai jelentősen meghatározzák későbbi társas viselkedésünket (interakciós stílus, kötődési biztonság)

 • A kötődés, attachment: erős érzelmi kötelék

  Bowlby: egy másik személy közelségének a keresése és a kapcsolat fenntartása

 • A kisgyerekek különböző kötődési típusokba sorolhatók: biztonságosan kötődők, bizonytalanul kötődők.

 • Az érzelmi kötődést befolyásoló körülmények:

  1. gyermekgondozási szokások (kulturális különbségek)

  2. a gyermek temperamentuma, személyiségjegyei, testvérsorban elfoglalt helye


A biztons gos k t d s hat sa a k s bbi t rsas helyzetre

A társas kapcsolatokrabiztonságosan kötődő óvodások jellemzői:

Népszerűbbek a csoportjukban

Több baráti kapcsolattal rendelkeznek

Inkább lesznek irányító személyek

Kezdeményezőbbek

A bizonytalanul kötődő gyerekeket

gyakrabban utasítják el, kevésbé kedvelik,

visszahúzódóbbak

passzívabbak.

A biztonságos kötődés hatása a későbbi társas helyzetre


A szoci lis kompetencia fogalma
A szociális kompetencia fogalma társas kapcsolatokra

 • A szociális megismerés, a szociális motívumok, a társas készségek, képességek, a társas viselkedés komplex rendszere, aminek következtében sikeresek lehetünk az interperszonális kapcsolatokban.

 • Öröklött és tanult összetevői vannak.

 • Fejlődésében a kortársak és a felnőttek egyaránt részt vesznek


Rzelmi kompetencia szerkezete goleman 2002

Személyes kompetencia társas kapcsolatokra

Éntudatosság(érzelmi tudatosság, önértékelés…)

Önszabályozás (önkontroll, alkalmazkodás)

Motiváció

(kezdeményezőkészség, optimizmus…)

2. Szociális kompetencia

Empátia

Társas készségek

(kommunikáció, konfliktuskezelés, kooperáció…)

Érzelmi kompetencia szerkezeteGoleman, 2002)


A szoci lis kompetencia fejl d s t befoly sol t nyez k
A szociális kompetencia fejlődését befolyásoló tényezők

1. Az egyén személyisége

2. Családi szocializáció

3. Nevelési-oktatási

intézmények


A szoci lis kompetenci t t mogat szem lyis g sszetev k
A szociális kompetenciát támogató személyiség összetevők

 • pozitív önértékelés

 • aktív közreműködés

 • mások elfogadása

 • hatékony kommunikáció

 • problémamegoldó képesség

 • nyitottság

 • egyéni és csoport érdekek összeegyeztetésének képessége


Kedvez csal di hat sok a szoci lis kompetenci ra
Kedvező családi hatások a szociális kompetenciára összetevők

 • Pozitív szülő-gyermek viszony

 • Szülők szociális kapcsolatrendszere

 • Az anya és apa szociális kompetenciája

 • Erős kötődés az anyához

 • A család magas önértékelése

 • Megfelelő szülői elvárások

 • Pozitív szülői modellnyújtás

 • Meleg, elfogadó, támogató családi környezet.


Az vod skor el tti kort rs kapcsolatok saj toss gai
Az óvodáskor előtti kortárs kapcsolatok sajátosságai összetevők

 • Interakciós szándék: másikra figyelés, figyelem fenntartása, kezdeményezés, válaszolás.

 • Versengés majd kölcsönös közeledési igény.

 • A párok visszatérően közösen használnak játékokat, tárgyakat.

 • Már ebben az életszakaszban lehetnek népszerűbb, „sztárolt” gyerekek, akikkel szívesebben játszanak mások.


Az vod sok t rsul sainak jellemz i
Az óvodások társulásainak jellemzői összetevők

 • A gyerekek kapcsolódásait rokonszenvi- ellenszenvi viszonyulások, aktuális érdekek, külső jegyek alakítják.

 • Az együttlét kezdetben gyorsan változik és rövid ideig tart az adott helyzethez igazodva.

 • Később tartósabb, szorosabb kapcsolatok jönnek létre.

 • Megfigyelhető a nemek szerinti elkülönülés.

  A párkapcsolatok lányoknál gyakoribbak és tartósabbak. A lányok csoportképződése lassabban történik és képlékenyebb.


Az vodai csoport hat sa
Az óvodai csoport hatása összetevők

Biztosítja:

 • a valahová tartozás érzését,

 • védelmet és biztonságot,

 • az önazonosság érzését,

 • az összetartozás élményét,

 • az együttesen végzett tevékenység örömét,

 • interakciós és kommunikációs lehetőséget.


Az vodai csoport n h ny saj toss ga
Az óvodai csoport néhány sajátossága összetevők

 • A csoportdinamikai törvényszerűségek érvényesülése.

 • Már az átpártolást megelőzően, ebben az életkorban találkozunk stabil kapcsolatokkal.

 • Megjelenik a kortársak befolyásoló hatása.

 • Csoport szerepek: irányító, alkalmazkodó, magányos, elutasított gyerekek, bűnbak szerep.


Az elutas tott gyerekek t pusai vajda zsuzsa 2002
Az elutasított gyerekek típusai összetevők(Vajda Zsuzsa, 2002)

 • Agresszív gyerekek

 • Előnytelen külsővel rendelkezők

 • Éretlenül, különcmódon viselkedők

 • Átlagosan viselkedők


Az vodapedag gus gyerek kapcsolat
Az óvodapedagógus-gyerek kapcsolat összetevők

 • Az óvónő részben átveszi az anya szerepét.

 • Azonosulási mintaként szolgál.

 • Személyiségével, viselkedésével, nevelői attitűdjével, stílusával formálja az egész közösséget, a társas kapcsolatokat.

 • Az óvónő személyiségének jellemzői

 • A nevelő stílusa


Nevel i st lusok s szoci lis kompetencia
Nevelői stílusok és szociális kompetencia összetevők

 • A tekintélyelvű nevelők jellemzői: hagyományos értékrend, korlátozás, büntetés preferálása. Hatalom éreztetése, engedelmességre szoktatás.

  Következménye: hiányos társas készségek, kezdeményezés hiánya, önállótlanság.

 • Határozott, irányító nevelők: kölcsönösség, testi fenyítés mellőzése. Magyarázat, kompromisszumkészség. Önállóságra ösztönözés, magas követelmények támasztása.

  Következménye: önállóság és szociális hatékonyság.

 • Túlzottan engedékeny nevelők: nagyfokú szabadság, alacsony színtű követelmények, fegyelmezés hiánya.

  Következmény: éretlenség, felelőtlenség a társas kapcsolatokban.


Az vodapedag gus kedvez viszonyul sa
Az óvodapedagógus kedvező viszonyulása összetevők

 • A gyerekek eltérő társulási igényeinek, elfogadása

 • A gyerekek közötti interakciók facilitálása

 • A gyerekek kölcsönös választásainak tiszteletben tartása

 • A létrejött csoportosulások elfogadása

 • Pozitív légkör kialakítása, fenntartása.

 • Felelősségvállalás valamennyi gyermekért


A t rskapcsolatok stabilit s t seg t s g tl k r lm nyek

A társulásokat serkenti: összetevők

Az óvoda szervezeti kultúrája

A napirend eseményei

A benti foglalkozások

Homogén csoport

Demokratikus légkör

Az óvónő pozitív viszonyulása

A társulásokat gátolja:

Szervezetlenség

Az időbeosztás lazítása

Az udvari foglalkozások

Heterogén életkori csoport összetétel.

A társkapcsolatok stabilitását segítő és gátló körülmények


A felnőttek összetevők

furcsák néha.

Azt hiszik,

elég összeterelni

két „alkalmas korú” gyereket,

és a két gyerek

automatikusan jó haver lesz.

Szeretném összeterelni

papát

találomra egy „alkalmas korú”

bácsival

és megnézni, összehaverkodnak-e

- biztosan nem akarna engem se többé összeterelni

Ulla-Gullával például.

Sokkal szívesebben játszom

Lill-Pärával,

pedig Lill-Pära kis tökmag,

de ugyanazt szereti

és ugyanazt utálja, mint én

 • Ulla-Gullát például.

  (Ingrid Sjöstrand: A felnőttek furcsák néha)


Siv Widerberg: összetevők

Szerelem

Sten-Malténak nagy, vörös és elálló

füle van.

Nekem teszik

a nagy, vörös és elálló

fül.