A koragyermekkori intervenci m ltja jelene s rem lt j v je
Download
1 / 29

A koragyermekkori intervenció múltja, jelene és remélt jövője - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

A koragyermekkori intervenció múltja, jelene és remélt jövője. Budapest, 2009. április 16. MINŐSÉG A KORAI FEJLESZTÉSBEN Konferencia. Czeizel Barbara Budapesti Korai Fejlesztő Központ . Fogalmak, fogalmak tisztázatlansága. Korai fejlesztés Korai intervenció Kora gyermekkori intervenció

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A koragyermekkori intervenció múltja, jelene és remélt jövője' - sileas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A koragyermekkori intervenci m ltja jelene s rem lt j v je l.jpg

A koragyermekkori intervenció múltja, jelene és remélt jövője

Budapest, 2009. április 16.

MINŐSÉG A KORAI FEJLESZTÉSBEN

Konferencia

Czeizel Barbara

Budapesti Korai Fejlesztő Központ


Fogalmak fogalmak tiszt zatlans ga l.jpg
Fogalmak, jövőjefogalmak tisztázatlansága

 • Korai fejlesztés

 • Korai intervenció

 • Kora gyermekkori intervenció

 • Koragyermekkori intervenció

 • Családközpontú kora gyermekkori intervenció

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


A koragyermekkori intervenci defin ci ja l.jpg
A koragyermekkori intervenció definíciója jövője

A koragyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen felépített programja; a család segítése, mely

 • szűrést,

 • komplex diagnosztikai vizsgálatot,

 • gyógypedagógiai fejlesztést, tanácsadást

 • és különböző terápiás szolgáltatásokat

  foglal magában a gyermek állapotát és a család körülményeit, valamint egyedi igényeit figyelembe véve.

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


Magyarorsz gi int zm nyek a 90 es vek derek n l.jpg
Magyarországi intézmények a 90-es évek derekán jövője

 • Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok (beiskolázási döntések 3 éves kor felett)

 • Nevelési Tanácsadók (3-18 éves korig) (viselkedési és érzelmi problémák)

 • Vakok Állami Intézete, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, Mozgássérültek Állami Intézete

 • Pető Intézet (konduktív pedagógia)

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


A korai fejleszt s alapjainak szakmai h ttere l.jpg
A korai fejlesztés alapjainak jövőjeszakmai háttere

 • Korai Fejlesztő Csoport a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán (1980-as évek)

 • Speciális bölcsődék, speciális óvodák

 • Sajátos nevelési igényű gyermekeket integráló óvodák

 • 1990-től civil szervezetek

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


Budapesti korai fejleszt k zpont l.jpg
Budapesti Korai Fejlesztő Központ jövője

 • Megalakulás: 1992., fenntartó a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány

 • Célok:családközpontú kora gyermekkori intervenció, Budapesti és Pest megyei családok ellátása

 • Modellek (USA , Németország -Lebenshilfe, Anglia, magyar hagyományok a gyógypedagógiában és a fejlődés pediátriában)

 • Nincs törvényi szabályozás

 • 1996: oktatási törvény módosítása: a korai fejlesztés, mint nevesített feladat

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


Defin ci k l.jpg
Definíciók jövője

 • Shonkoff és Meisels (2000): Multidiszciplinális szolgáltatások, 5 éves korig. Cél: a gyermek egészségének és jólétének biztosítása, a kompetenciák erősítése, a fejlődési késések minimalizálása, a meglévő fogyatékosságok kezelése, a szülők és a család működésének elősegítése

 • Guralnick (2001): A szülő-gyermek interakciók azon mintáját támogatja, amely leginkább elősegíti a gyermek fejlődését

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


A kora gyermekkori intervenci jelenlegi helyzete magyarorsz gon l.jpg
A kora gyermekkori intervenció jelenlegi helyzete Magyarországon

Részletesen: a TÁRKI-TUDOK Zrt. kutatásában

Röviden:

 • Nem tisztázott fogalomhasználat

 • Hovatartozás kérdésének tisztázatlansága (egészség-, oktatás-, szociális ügy-e?)

 • Oktatási törvény nehézkes alkalmazása

 • Képzett korai intervenciós (fejlesztő) szakemberek hiánya

 • Korai intervenciós szolgáltatások hiánya

 • Korai intervenciós szolgáltatások minőségének megkérdőjelezhetősége

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


Adatok sszegz se a 2005 s v alapj n l.jpg
Adatok összegzése a 2005-ös év alapján Magyarországon

 • A 2005-ben összes élve született gyermekek száma 97 496 (KSH adat)

 • 2005-ben Nic-ben, Pic-ben ápoltak száma 5884 (OGYEI-adat, egészségügy)

 • 2005/06-ban korai fejlesztés és gondozás keretében ellátott, 0-5 éves korú gyermekek száma 2147 (OM-statisztika, oktatásügy)

 • (2147X240 000 Ft,- /fő/év = 515 280 000 Ft)

 • ???

 • 2005-2006 évben SNI-s kategóriával első osztályba jelentkező gyermekek száma6233!!!!!!

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


Adatok megyei eloszl sa l.jpg
Adatok megyei eloszlása Magyarországon

 • Újszülöttek PIC/NIC-ben 2005-ben (EM)

 • Korai fejlesztésben részesültek 0-5 éves korig 2005-ben (OKM)

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


A korai intervenci s szolg ltat sok k z s jellemz i eur p ban l.jpg
A korai intervenciós szolgáltatások közös jellemzői Európában

 • Elérhetőség

 • Közelség

 • Költségfedezet

 • Interdiszciplináris team munka

 • Változatos szolgáltatások

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


A korai intervenci s szolg ltat sok k z s jellemz i magyarorsz gon l.jpg
A korai intervenciós szolgáltatások közös jellemzői Magyarországon

 • Elérhetőség: esetleges

 • Közelség: kiszámíthatatlan

 • Költségfedezet: nem megoldott

 • Interdiszciplináris team munka: nehezen kivitelezhető

 • Változatos szolgáltatások: elszigetelten

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


A koragyermekkori intervenci fejleszt s c lja l.jpg
A koragyermekkori intervenció, fejlesztés célja Magyarországon

 • A gyermek személyes fejlődésének biztosítása

 • A családi kompetenciák erősítése

 • A család és a gyermek társadalmi inklúziójának elősegítése

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


A koragyermekkori intervenci fejleszt s megval s t s nak alapig nyei l.jpg
A koragyermekkori intervenció, fejlesztés megvalósításának alapigényei

 • Korai felismerés, diagnózis

 • Megfelelő színvonalú tanácsadás, fejlesztés, terápia, gondozás

 • A család segítése, támogatása

 • Elérhetőség alanyi jogon

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


Slide15 l.jpg
Koragyermekkori intervencióban résztvevő szakemberek megvalósításának alapigényeiTranszdiszciplináris team-munka, interdiszciplináris szemlélet

 • védőnő, házi gyermekorvos

 • fejlődéspediátriában jártas gyermekorvos, gyermek-neurológus, gyermekpszichiáter, gyermekortopéd szakorvos, gyermekszemész, genetikus

 • különböző képzettségű gyógypedagógus, pedagógus

 • mozgásterapeuta, mozgásfejlesztő szakember, konduktor

 • pszichológus

 • szociális munkás

 • művészeti terapeuta

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


Koragyermekkori intervenci ra fejleszt sre jogosultak l.jpg
Koragyermekkori intervencióra, fejlesztésre jogosultak megvalósításának alapigényei

 • Szűrést követően:

 • Azok a gyermekek, akik megfelelő diagnosztikai vizsgálómódszerrel jelentős elmaradást mutatnak az alább felsoroltak közül egy vagy több fejlődési területen:

  • mozgásfejlődés

  • értelmi fejlődés

  • hallás-, látásfejlődés

  • kommunikáció-, beszédfejlődés

  • szociális, érzelmi fejlődés, valamint viselkedésbeli eltérést mutatnak

 • Olyan diagnosztizált állapotokban, amelyek nagy valószínűséggel fejlődési elmaradást eredményeznek

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


Koragyermekkori intervenci szolg ltat sai l.jpg
Koragyermekkori intervenció szolgáltatásai megvalósításának alapigényei

 • Szűrés

 • Komplex vizsgálat, gyermek fejlődési szintjének felmérése

 • Gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás

 • Mozgásterápia

 • Pszichoterápia

 • Zeneterápia

 • Szülőcsoportok

 • Megfelelő gyermekközösségbe kerülés elősegítése

 • Utazó tanári szolgáltatás (Portage modell)

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


Szempontok a koragyermekkori intervenci hoz fejleszt shez l.jpg
Szempontok a koragyermekkori intervencióhoz, fejlesztéshez megvalósításának alapigényei

 • A szülő mint partner

 • Elfogadás, meghallgatás

 • Információ

 • Együttműködés

 • Tanácsadás

 • Fejlesztés

 • Terápia

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


Rintett ter letek l.jpg
Érintett területek megvalósításának alapigényei

 • Egészségügyi

 • Oktatási (gyógypedagógiai)

 • Szociális

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


A szakmai k rnyezet v ltoz sa az ut bbi 20 30 vben l.jpg
A szakmai környezet változása megvalósításának alapigényei(az utóbbi 20-30 évben)

 • Korábban:

  • orvosi

  • pedagógiai modell

   • kizárólag a gyermekre koncentrált

 • Jelenleg

  • TÁRSADALMImodell

   • a gyermek fejlődése a középpontban, illetve a társadalmi érintkezésnek az ember, azon belül is a gyermek fejlődésére gyakorolt hatását vizsgálja

   • a gyermek, a család és a környezet együttes megközelítése

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


A szakmai gyakorlatban t rt n v ltoz sok 1 l.jpg
A szakmai gyakorlatban történő változások (1)… megvalósításának alapigényei

 • Korszerűbb diagnosztikus módszerek mellett egyre több tapasztalat halmozódott fel a korai fejlesztés terén is.

 • A szélesebb értelemben vett szakmai közegben is szemléletváltás tanúi lehetünk, egyre többen ismerik fel a korai beavatkozás szerepét a gyermek és családja harmonikus fejlődésében.

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


A szakmai gyakorlatban t rt n v ltoz sok 2 l.jpg
A szakmai gyakorlatban történő változások (2)… megvalósításának alapigényei

 • A korai ellátás a társadalom szélesebb rétegeiben is ismertebbé vált, az érintett családok egyre határozottabban igyekeznek érdekeiket érvényesíteni.

 • Az állami intézményrendszer mellett számos olyan intézmény, elsősorban civil szervezet jött létre, amely a sérült gyermekek korai ellátását tűzte ki céljául.

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


A szakmai gyakorlatban t rt n v ltoz sok 3 konkr tumok konkr t feladatv llal sok l.jpg
A szakmai gyakorlatban történő változások (3)… megvalósításának alapigényeikonkrétumok, konkrét feladatvállalások

 • 2. sz. Módszertani levél

  A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában (csecsemő- és kisgyermekkori szűrőteszt védőnők, gyermekorvosok számára (Országos Gyermekegészségügyi Intézet, 2004., Dr. Büki György, Dr. Gallai Mária, Dr. Paksy László).

 • Zárójelentés a kora gyermekkori intervenció koncepciójának értékelemzéssel történő kialakításáról,2005. augusztus; Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Fogyatékosügyi Főosztály, MicroVA Bt.

 • Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújúlás Operatív Program (TÁMOP) 3., 5., 6. prioritásaiban nevesített, a koragyermekkori intervenciós programok elméletének, gyakorlatának kidolgozása, mint kormányprogram, 2007-2008. évekre vonatkozó akciótervek

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


Ugyanakkor 1 l.jpg
Ugyanakkor (1)… megvalósításának alapigényei

 • Az ellátó intézmények a sérült fejlődés egy-egy részterületének diagnosztikájára és fejlesztésére „szakosodtak” (pl. mozgásfejlesztés, szenzoros integrációs fejlesztés, érzékszervi fejlesztés, stb.), szemléletük többségében nélkülözi a komplexitást (egészségügy, oktatás, szociális ágazat).

 • A szakmai protokollok, standardok, megfelelően képzett szakemberek, megfelelően alkalmazható módszerek hiányában ill. a már hatályos jogszabályok nem harmonizált alkalmazása vagy nem alkalmazása (pl. Módszertani levél) okán az optimálisnak tekinthető ellátás sokszor még újra és újra a tervezési szintre zuhan vissza.

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


Ugyanakkor 2 l.jpg
Ugyanakkor (2)… megvalósításának alapigényei

 • Az intézmények, szakemberek, ágazatok egymással való kapcsolattartása, együttműködése hiányos, így a családokkal gyakran egymás mellett és nem egymásra épülve foglakoznak.

 • A szakemberek számára igen kevés továbbképzési lehetőség van (csökkenő továbbképzési, szakképzési keret).

 • Az intézmények súlyos pénzügyi nehézségekkel küszködnek, melyek a megfelelő szabályozás hiányában a civil szervezeteket talán még jelentősebb mértékben sújtják.

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


Ugyanakkor 3 l.jpg
Ugyanakkor (3)… megvalósításának alapigényei

 • Egyes sérült csoportok diagnosztizálása, ellátása és továbblépési lehetőségei továbbra is szinte teljes mértékben megoldatlanok maradtak. Ez elsősorban a csecsemőket (0-1 éves kor), a halmozottan, súlyosan halmozottan sérült gyermekcsoportot és az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeket és családjaikat érinti.

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


V g l l.jpg
Végül… megvalósításának alapigényei

 • „Meg kell alkotni a kora-gyermekkori diagnosztika és fejlesztés működtetésének a meglévő ellátórendszerek összehangolására alapozott szabályait és a rendszer felállításához szükséges ütemtervet.”

  (…… )

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


Slide28 l.jpg
(……) megvalósításának alapigényei

 • (Új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 07.) Kormányhatározat melléklete, IV. fejezet

 • Felelős: egészségügyi miniszter, szociális-és munkaügyi miniszter, oktatási-és kulturális miniszter. Határidő: 2009. december 31.)

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


K sz n m kitart figyelm ket l.jpg
Köszönöm kitartó figyelmüket, megvalósításának alapigényei

remélve, hogy a koragyermekkori intervenció területén jogalkotó, szolgáltató, ellátó, terápiás módszereket képviselő intézmények, szakemberek egymás munkáját megismerve, elismerve valóban együttműködve segítik az érintett családokat.

Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT


ad