izbori i izborni sustavi ii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Izbori i izborni sustavi II. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Izbori i izborni sustavi II.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Izbori i izborni sustavi II. - PowerPoint PPT Presentation

lanza
0 Views
Download Presentation

Izbori i izborni sustavi II.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dr. sc. Anđelko Milardović Izbori i izborni sustavi II. Hrvatski studiji Kolegij: Sociologija politike

 2. Stranački sustavi – pojam i određenje • Stranački sustav je strukturni sklop cjeline stranaka u jednoj državi • Elementi stranačkog sustava: • Broj stranaka • Odnosi u veličini stranaka • Odnosi u njihovoj ideologijskoj udaljenosti (stranačke obitelji → u razvijenim zapadnim demokracijama 10 – 12 stranačkih obitelji) • Obrasci njihove interakcije • Odnos stranaka spram društvenih skupina • Stav stranaka spram političkih sustava • Stranački sustavi u demokratskom društvu tvore sjecište ka kojemu konvergiraju sve političke stranke; sve što je politički važno nalazi svoje mjesto negdje unutar stranaka i njihovih uzajamnih odnosa (Lipson)

 3. Stranački sustavi - tipologija • TIPOLOGIJE • početna tipologija : jednostranački, dvostranački i višestranački • Maurice Duverger, 50-ih godina 20. st. – na tip stranačkog sustava utječe izborni sustav • G. Sartori → strukturu stranačkih sustava određuje više varijabli • umjereni i ekstremni stranački pluralizam • uveo razlikovanje između fragmentacije i polarizacije → rezultat 3 tipa stranačkih sustava: • u izbornom sustavu vidio polugu koja smanjuje stupanj fragmentacije i polarizacije

 4. Stranački sustavi - tipologija • Sartori – produljena tipologija • jednostranački sustav (Kina) • hegemonijski stranački sustav (Meksiko) • dominantni stranački sustav (Indija i Japan) • dvostranački sustav (SAD – republikanska i demokratska i Velika Britanija – laburistička i konzervativna) • umjereni pluralizam (Nizozemska, Švicarska, Belgija, SR Njemačka) • polarizirani pluralizam (Čile do 1973., Italija, Finska)

 5. VEĆINSKI IZBORI temeljni tip; pobjeđuje većina cilj predstavništva: stvaranje većine RAZMJERNI IZBORI odlučuje udio cilj predstavništva: odraz biračkog tijela Tipovi izbornih sustava

 6. VEĆINSKI IZBORI sprečavanje cijepanja stranaka - male stranke imaju male šanse da osvoje mandate koncentracija i stvaranje dvostranačja stabilne vlade politička umjerenost poticanje smjene vlade izravno odlučivanje birača RAZMJERNI IZBORI široka reprezentacija mišljenja i interesa sprečavanje umjetnih političkih većina poticanje spojivih većina s udjelom etničke odnosno religijske skupine sprečavanje ekstremizma prihvaćanje društvenih promjena sprečavanje monopola neke političke stranke zahvaljujući izbornom sustavu Tipovi izbornih sustava-pro & contra-

 7. Izborna sistematika • Pravila obuhvaćena izbornim sustavima dijele se na: • Izborne okruge • Izborno nadmetanje • Glasovanje • Preračunavanje glasova

 8. Podjela na izborne okruge • O tome značajno ovise izborne šanse političkih stranaka na izborima • Oblici manipulacije podjelom na izborne okruge: • Jednako ili nejednako predstavništvo – granice izbornih okruga formiraju se s obzirom na broj osoba s biračkim pravom • Gerrymandering– granice izbornih okruga povučene prema političkim gledištima • Veličina izbornog okruga (broj mandata) i učinak razmjernosti – što je izborni okrug manji, što je niži učinak razmjernosti, to su manje šanse malih stranaka • Regionalna podjela veličina izbornih okruga – podjela na okruge različitih veličina

 9. Izborno nadmetanje • Temeljna razlika u izbornom nadmetanju jest razlika između pojedinačne kandidature i liste • Oblici liste: • Kruta lista – omogućuje glasovanje samo za jednu stranku • Slabo strukturirana lista – birač odlučuje tko treba zastupati stranku • Slobodna lista – omogućuje da birač sastavi vlastitu listu

 10. Glasovanje • Postupci glasovanja često su usko povezani s oblikom liste

 11. Preračunavanje glasova • Nakon podjele na izborne okruge ovo je drugi važni mehanizam oblikovanja rezultata izbora • Prohibitivne klauzule – obveza da stranka osvoji određeni broj glasova da bi sudjelovala u podjeli mandata • Pravila odlučivanja – većinsko ili razmjerno • Postupak najvećeg broja – najpoznatiji postupak je D’Hondtova metoda • Postupak izbornog broja – Hagenbach-Bischoffov postupak • Sustav matematičkih razmjera – Hare-Niemeyerov postupak

 12. Glosar drugih pojmova izborne sistematike • Konstrukcija s dva glasa – mogućnost da birač dodijeli dva glasa: jedan kandidatima neke stranke u izbornom okrugu i drugi glas zemaljskoj listi neke stranke • Splitting glasova – promjena stranačke preferencije (jedan glas dobiva kandidat stranke koja nije istovjetna stranci za čiju zemaljsku listu birač glasuje) • Prekomjerni mandati – u izbornom sustavu Njemačke; mandati koje neka stranka stječe izravno u izbornim okruzima neke pokrajine i koji prelaze broj mandata koji joj pripadaju na temelju udjela u drugim glasovima te pokrajine • Bias – označava povlašćivanje jedne stranke naspram drugih stranaka (kada stranka s manje glasova od druge osvoji većinu parlamentarnih mandata) • Swing – promjena razlike u postotku udjela u glasovima među dvjema (velikim) strankama; srednja vrijednost zbroja postotka smanjivanja broja glasova jedne stranke i povećanja broja glasova druge stranke