sociale dialoog n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sociale dialoog PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sociale dialoog

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
lani-vaughan

Sociale dialoog - PowerPoint PPT Presentation

82 Views
Download Presentation
Sociale dialoog
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sociale dialoog Van belangenbehartigingnaar win-win: Samenwaardecreëren Conferentie België-Duitsland april 2012

 2. Doelstellingen versus resultaten Conferentie België-Duitsland april 2012

 3. Werkzaamheidsgraad (1) Conferentie België-Duitsland april 2012

 4. Ondernemerschap (2) (cijfers van 2007 ; schaal van 0 tot 1 ; een hogere score wijst op een meer ontwikkelde ondernemersactiviteit of op een gunstiger ondernemersklimaat) (1) De index voor de ondernemersactiviteit is afhankelijk van de oprichtingsgraad van ondernemingen, van het aandeel – in de totale bedrijfspopulatie – van de ondernemingen die minder dan drie jaar bestaan en van het profiel van de ondernemer (gekenmerkt door een grotere of kleinere risicoaversie). (2) De index voor het ondernemersklimaat is afhankelijk van de obstakels voor de oprichting van ondernemingen, de perceptie van het ondernemersstatuut, de mogelijkheid van een tweede kans en de motivering om ondernemer te worden (bewuste keuze versus beslissing ingegeven door de economische omstandigheden). Bron: NBB, jaarverslag 2009. Conferentie België-Duitsland april 2012

 5. Welvaart creëren: concurrentiekracht (3) Conferentie België-Duitsland april 2012 Bron: VKW Metena op basis van Eurostat data

 6. Cumulatief verloop marktaandelen tussen 2000 – ‘10 (in %) Conferentie België-Duitsland april 2012

 7. Welvaart verdelen (4) Conferentie België-Duitsland april 2012

 8. Welvaart verdelen (4) Conferentie België-Duitsland april 2012

 9. Herverdeling (4) Conferentie België-Duitsland april 2012

 10. Sociaal en zeker? Conferentie België-Duitsland april 2012

 11. Sociale vrede (5) Conferentie België-Duitsland april 2012

 12. Klassieke tegenstelling Arbeid Werknemer Loon Herverdelen Zekerheid Kapitaal Werkgever Winst Creëren Flexibiliteit Conferentie België-Duitsland april 2012

 13. Van klassieke tegenstelling … naar win-win verworven rechten verdedigen belangen behartigen zijn gelijk halen bij overheden systeem van derdebetaler herstel van bilateraal overleg Conferentie België-Duitsland april 2012

 14. Herverdeling Interne buffers ten koste van productiviteit Bron: EC. Bron: NBB. Conferentie België-Duitsland april 2012

 15. Collaboratief model • Macro-niveau • Vergrijzing • War for talent • Betaalbaarheid degelijke pensioenen • Desindustrialisering • Mondialisering • Kansen creëren • Ondernemingsniveau • “gelukkig” langer werken • vormingsinspanningen • mensgericht ondernemen • diversiteit op werkvloer • resultaatsgebonden verloning Conferentie België-Duitsland april 2012

 16. Vertrouwen • Leiderschap • Openheid Conferentie België-Duitsland april 2012