edukacijska psihologija uvod n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EDUKACIJSKA PSIHOLOGIJA UVOD PowerPoint Presentation
Download Presentation
EDUKACIJSKA PSIHOLOGIJA UVOD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

EDUKACIJSKA PSIHOLOGIJA UVOD - PowerPoint PPT Presentation


 • 300 Views
 • Uploaded on

EDUKACIJSKA PSIHOLOGIJA UVOD. Lozena Ivanov Odjel za psihologiju Sveučilište u Zadru. PSIHOLOGIJA. Psihologija je znanost o ponašanju i psihičkim procesima. Nastoji otkriti zakonitosti ljudskog ponašanja. Otkriti Objasniti Predvidjeti Mijenjati.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EDUKACIJSKA PSIHOLOGIJA UVOD' - langer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
edukacijska psihologija uvod

EDUKACIJSKA PSIHOLOGIJAUVOD

Lozena Ivanov

Odjel za psihologiju

Sveučilište u Zadru

psihologija
PSIHOLOGIJA

Psihologija je znanost o ponašanju i psihičkim procesima.

Nastoji otkriti zakonitosti ljudskog ponašanja

 • Otkriti
 • Objasniti
 • Predvidjeti
 • Mijenjati
slide3

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA – bavi se psihičkim promjenama i promjenama u ponašanju koje prate rast i starenje ljudi

OPĆA PSIHOLOGIJA – nastoji otkriti opće zakonitosti ponašanja i doživljavanja ljudi

EKSPERIMENTALNA PSIHOLOGIJA – grana psihologije gdje se kao osnovna metoda istraživanja koristi eksperiment

BIOLOŠKA PSIHOLOGIJA – grana psihologije koja pokušava otkriti biološke osnove psihičkih procesa

SOCIJALNA PSIHOLOGIJA – grana psihologije koja se bavi odnosima među ljudima

slide4

PSIHOLOGIJA RADA I ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA – nastoje primijeniti psihološka znanja za poboljšanje učinkovitosti i zadovoljstva ljudi u radu

KLINIČKA I SAVJETODAVNA PSIHOLOGIJA – grane su psihologije koje nastoje pomoći ljudima u rješavanju njihovih emocionalnih problema i problema u ponašanju

ŠKOLSKA PSIHOLOGIJA I PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA– nastoji primijeniti psihologijske spoznaje u školskom sustavu. Psihologija obrazovanja je grana psihologije koja se u prvom redu bavi problemima učenja i poučavanja.

slide5

METODE ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKOJ PSIHOLOGIJI

PLANIRANJE I PROVEDBA ISTRAŽIVANJA

IDENTIFIKACIJA I DEFINIRANJE PROBLEMA

TESTIRANJE POSTAVLJENIH HIPOTEZA

PROVJERA ZAKLJUČAKA

slide6

Identifikacija i definiranje problema

 • postavljanje hipoteza (nul – hipoteze ili afirmativne hipoteze)
slide7

2. Testiranje postavljenih hipoteza

 • a) utvrditi istraživački pristup i definirati nacrt istraživanja
 • - deskriptivna istraživanja (pregledna ili anketna istraživanja, korelacijska istraživanja, komparativna istraživanja)
 • - kauzalna ili eksperimentalna istraživanja
 • - razvojna istraživanja (longitudinalni ili transverzalni pristup)
slide8

Deskriptivna istraživanja

 • korelacijska istraživanja – veličina povezanosti između dvije varijable

(npr. školski uspjeh i inteligencija)

Ukazuje nam na povezanost među nekim pojavama, ali nema odgovora na pitanje što je uzrok, a što posljedica.

 • Izražava se koeficijentom korelacije r
 • (kreće se u rasponu od -1 do +1)
slide9

Pokazuje smjer

povezanosti

(pozitivna ili negativna)

Koeficijent korelacije

r = +.37

Pokazuje veličinu

povezanosti

(0.00 do 1.00)

slide10

Savršena

pozitivna

korelacija (+1.00)

Nema korelacije (0.00)

Savršena

negativna

korelacija (-1.00)

 • Obrasci prikazivanja korelacije
slide11

Visina i temperament kod 20 muškaraca

Visina u

inch

Visina u

inch

Temperament

Temperament

Ispitanik

Ispitanik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

80

63

61

79

74

69

62

75

77

60

75

66

60

90

60

42

42

60

81

39

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

64

76

71

66

73

70

63

71

68

70

48

69

72

57

63

75

30

57

84

39

slide12

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

Tempe-

rament

Visina u inchima

55 60 65 70 75 80 85

slide13
U matematici ima primjera maksimalne korelacije.

Opseg i površina kruga su u maksimalnoj pozitivnoj korelaciji (+1.00).

Što je veći opseg nekog kruga to je veći njegov promjer

slide14
Eksperimentalna istraživanja
 • Namjerno izazivanje neke pojave u svrhu njenog istraživanja.
 • Koristi se slučajna raspodjela ispitanika u različite tretmanske skupine kako bi se osigurala njihova početna izjednačenost
 • Važno je osigurati i jednake uvjete za obje skupine kako bismo bili sigurni da je razliku proizveo tretman.
slide15
Laboratorijski eksperiment
   • omogućava visok stupanj kontrole nad svim čimbenicima uključenim u istraživanje
   • pronađene razlike mogu se sa visokim stupnjem sigurnosti pripisati djelovanju tretmana, a ne drugim čimbenicima.
   • Glavni nedostataklaboratorijskih eksperimenata:

- obično su vrlo artificijelni i kratki

- rezultati dobiveni u njima ponekad nemaju veliku važnost u stvarnim životnim situacijama

slide16
Terenski eksperiment (u prirodnim uvjetima)

- određeni tretmani se kroz dulji vremenski period procjenjuju u realnim okolnostima

- Eksperimentalna skupina prima tretman dok kontrolna ne prima

- Nedostatakovakvih istraživanja je manja mogućnost kontrole nego u laboratorijskim eksperimentima

slide17

b)odrediti uzorak ispitanika na kojemu će se ispitivanje provoditi

 • reprezentativan uzorak
 • slučajni uzorak
 • stratificirani uzorak
 • namjerni uzorak
planiranje i provedba istra ivanja
PLANIRANJE I PROVEDBA ISTRAŽIVANJA
 • c) definirati tehnike prikupljanja podataka
 • samoopažanje i vanjsko opažanje (izvor podataka: ispitanik, vanjski opažač, procjenjivač koji poznaje ispitanika)
  • INTERVJU
  • ANKETA
  • TESTOVI I UPITNICI
upitnik
Upitnik

1. KADA IMAM NEKI PROBLEM PRVO O TOME PORAZGOVARAM S PRIJATELJEM ILI PRIJATELJICOM.

2. PONEKAD URADIM NEŠTO ŠTO ZNAM DA MI RODITELJI NE BI DOZVOLILI.

3. KADA MI JE TEŠKO, PRIJATELJI SU TI KOJI ME UVIJEK RAZUMIJU.

4. UVIJEK SLUŠAM RODITELJE.

5. S NEKIM NASTAVNICIMA MOGU UVIJEK I O SVEMU RAZGOVARATI.

7. JAKO NI JE VAŽNO ŠTO VRŠNJACI MISLE O MENI.

...

DA NE

DA NE

DA NE

DA NE

DA NE

DA NE

skale procjene
Skale procjene
 • GRAFIČKE

NPR: Prikaži na skali stupanj svoje ljubomore u situaciji kada tvoj dečko ili djevojka razgovara s osobom suprotnog spola

 • VERBALNE

Da li bi s osobom indijske nacionalnosti mogao:

- živjeti u istom mjestu? da ne

- ići u isti razred? da ne

- živjeti u istoj zgradi? da ne

- biti prijatelj? da ne

- biti u braku? da ne

+

-

slide24

Metrijske karakteristike tehnika i instrumenata (upitnika, testova, skala procjena i sl.) :

 • valjanost,
 • pouzdanost,
 • objektivnost,
 • osjetljivost
slide25

3. Provjera zaključaka istraživanja

 • obrada rezultata
 • interpretacija rezultata
 • zaključak
planiranje i provedba istra ivanja1
PLANIRANJE I PROVEDBA ISTRAŽIVANJA
 • Identifikacija i definiranje problema
 • Testiranje postavljenih hipoteza
 • a) utvrditi istraživački pristup i definirati nacrt istraživanja
 • b) odrediti uzorak ispitanika na kojemu će se ispitivanje provoditi
 • c)  definirati tehnike prikupljanja podataka
 • Provjera zaključaka istraživanja