Tryggare ekonomi på äldre dar. - PowerPoint PPT Presentation

tryggare ekonomi p ldre dar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tryggare ekonomi på äldre dar. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tryggare ekonomi på äldre dar.

play fullscreen
1 / 13
Tryggare ekonomi på äldre dar.
126 Views
Download Presentation
lang
Download Presentation

Tryggare ekonomi på äldre dar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tryggare ekonomi på äldre dar. Folkbildningsprojekt i att stärka äldres kunskap om ekonomi

 2. Uppdrag från regeringen - Finansinspektionen projektägare • Att stärka äldres kunskaper om ekonomi, genom att informera samt initiera till privatekonomisk utbildning • Öronmärkta pengar i FI:s budget • PRO, SPF, SKPF, SPRF, RPG

 3. Nätverket Gilla din ekonomiwww.gilladinekonomi.se AdvisaAktiespararna AlectaAMFAvanzaBankföreningenBudget- och skuldrådgivarnas yrkesföreningCivilekonomernaCollectumCreutzer & CoDanske BankDin finansiella frihetEconomistaEducationEkonomifaktaFinansförbundetFinansinspektionenFinansmarknadskommitténFolkuniversitetetFondbolagens föreningGroth & Groth ABHandelsbankenIkano BankIntrum Justitia SverigeJustitiedepartementetKollberg & EnqvistKonsumenternas bank- och finansbyråKonsumenternas försäkringsbyråKonsumentverketKonsumentvägledarnas föreningKronofogdemyndighetenLänsförsäkringarMin PensionMorningstarNordea Pensionsmyndigheten PROPTKRiksgäldenRPGSACOSEBSkandiaSkatteverketSparbanksakademinSKPFSPFSpiltan FonderSPRFStatens tjänstepensionsverkStiftelsen FöretagsamSvenska FondhandlareföreningenSvenska StenarnaSvensk FörsäkringSveriges KonsumenterSveriges Makalösa FöräldrarSwedbank och SparbankernaTCOTinkUnga AktiesparareUnga KRISUng Privatekonomi

 4. Varför denna satsning? • Konsumenterna i underläge. • Svårt - komplicerade tjänster och produkter. • Vem kan man lita på? Rådgivning försäljning?! • Skuldsättning något vi inte talar om. • Fler äldre hamnar hos kronofogden. • Avgifter och provisioner för sparande urholkar sparandet. • Räntan • Kunniga konsumenter agerar med större tillit och självförtroende.

 5. Målet • Stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden • Ge oberoende information. • Öka kompetensen • Nå många • Geografisk spridning • Bra material • Hitta frivilliga pensionärer som vill bli vidareinformatörer.

 6. PRO SPF SKPF SPRF RPK Medlemmar i pensionärsförbund Nätverket GillaDinEkonomi Nätverket Gilla din ekonomi utbildarvidareinformatörer och ambassadörer

 7. Genomförande • Pilotträff den 22/5 i Stockholm och den 29/5 i Linköping • Justera innehåll - sommaren • Handledarmaterial till studiecirkel tas fram av Gilla din ekonomi • SPF har 9 platser till varje kurs • 21-22 okt + 12-13 dec 2013 – 2 tvådagarsutbildningar - pilot • 4 kurser våren 2014 –två i Stockholm, en kurs i Göteborg, en kurs i Umeå. • Hösten 2014 - om behov finns fler kurser

 8. Utdrag- kursinnehåll • Pensionsinkomster • Bostadstillägg och andra stöd för pensionärer. • Utgifter på äldre dar. • Skatteratt tänka på. • Konsumenträtt • Tillgångar på äldre dar. Fonder vad har jag och hur ska jag sälja? • Bank på internet – så kan du använda den för din vardagsekonomi. • Skulder och seniorlån. • Försäkringsskyddet. • Juridik i vardagen

 9. Kostnad • Finansinspektionen bekostar lärare, material, stöd till vidareinformatörerna. • Pensionärsorganisationerna får stå för lokaler, resa, kost och logi vid utbildning av vidareinformatörer. • Föreningar/distrikt bekostar lokala/regionala informationsträffar eller studiecirklar för medlemmar.

 10. Önskat läge för pensionärerna som deltar • Ökad kunskap om privatekonomi • Veta vem man ska vända sig till • Känna till rättigheter • Material • Checklistor • Kunskap och mod att ta kontakt för att veta mer • Göra små steg som förbättrar privatekonomi.

 11. www.gilladinekonomi.se

 12. Distrikten • Vad kan distrikten göra för att sprida kunskap om tryggare ekonomi på äldre dar?

 13. Grupparbete- utbildning för föreningarnas hörsel- och synansvariga • Behövs det en utbildning för hörsel-och synansvariga i föreningarna? • Vad ska en hörsel- och synasvarig på föreningen göra? Lista upp vad ni tycker. • Planera en utbildningsdag för dessa personer. Tex. Innehåll, tidsåtgång, vem kan ni samarbeta med? • Skriv ner era förslag.