slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jari Lavonen, Soveltavan kasvatustieteen laitos jari.lavonen@helsinki.fi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jari Lavonen, Soveltavan kasvatustieteen laitos jari.lavonen@helsinki.fi

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
lane

Jari Lavonen, Soveltavan kasvatustieteen laitos jari.lavonen@helsinki.fi - PowerPoint PPT Presentation

210 Views
Download Presentation
Jari Lavonen, Soveltavan kasvatustieteen laitos jari.lavonen@helsinki.fi
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Energia ja energiapolitiikka kouluopetuksessa Verkot vesille seminaari 24. – 25.9.2007 Jari Lavonen, Soveltavan kasvatustieteen laitos jari.lavonen@helsinki.fi PEC - COMENIUS 2.1 Action, financed by Socrates project, 226641-CP-1-2005-1-ES-COMENIUS-C21

 2. Mitä opetussuunnitelma sanoo energiasta ja energiapolitiikasta?

 3. Perusopetuksen aihekokonaisuus: Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta • … valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. • … ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. • … ekotehokkuus tuotannossa ja yhteiskunnassa ENERGIAPOLITIIKAA:YKSILÖ, YMPÄRISTÖ, YHTEISKUNTA

 4. Lukion aihekokonaisuus:Kestävä kehitys • aineiden ja energian kiertokulkuja luonnossa ja tuotantojärjestelmissäMITÄ ENERGIA ON? • opetellaan säästämään energiaa ja raaka-aineita. • Pohditaan, millaista voisi olla taloudellinen kasvu, joka ei perustu raaka-aineiden ja energian käytön lisäämiseen, ja mikä merkitys talouden vakaudella on ympäristönsuojelulle ja ihmisten hyvinvoinnille.ENERGIAPOLITIIKAA:YKSILÖ, YMPÄRISTÖ, YHTEISKUNTA

 5. Ympäristö- ja luonnontieto luokilla 1 - 4 • … oppii suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja • … osaa säästää vettä, sähköä ja lämpöä. ENERGIAPOLITIIKAA:YKSILÖ

 6. Fysiikka ja kemia luokilla 5 - 6 • … erilaisia sähkön ja lämmön tuotantotapoja sekä energiavaratMITÄ ENERGIA ON? • … luokitella luonnonvaroja uusiutuviin ja uusiutumattomiin. ENERGIAPOLITIIKAA

 7. Fysiikka ja kemia luokilla 7 - 9 • … luonnonilmiöissä tapahtuvia energiamuutoksia … • … sähkön tuotantoon ja siirtoonliittyviä prosesseja … • … fotosynteesin merkitys … energiavarannolle … • … energian säilyminen ja huononeminen, • … lämpö energiamuotona MITÄ ENERGIA ON? • … valmiuksia tehdä valintoja energiavarojen käyttöön liittyvissä asioissa • … valmiuksia … keskustella energian tuotantoon ja ympäristöön liittyvistä asioista … • … voimalaitosten hyötyjä ja haittoja ENERGIAPOLITIIKAA: YKSILÖ, YMPÄRISTÖ

 8. Biologia ja maantiede luokilla 7 - 9 • … halu vaalia elinympäristöjä … • … ympäristönsuojelun tavoitteet ja luonnonvarojen kestävän käytön periaatteet. • … ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta paikallistasoltaglobaalille tasolle saakka ENERGIAPOLITIIKAA:YKSILÖ, YMPÄRISTÖ, YHTEISKUNTA

 9. Energia-asiat lukion oppiaineissa • Maantiede: raaka-aineet ja energialähteet • kestävän teollisuuden ja energiatalouden periaatteet • Biologia: ympäristövastuullinen käyttäytyminen • ympäristöongelmien syyt ja seuraukset ekosysteemissä • Fysiikka: energian sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa • ydinenergia • lämpöenergia • mekaaninen energia • hyötysuhde • energiavarat • energian siirto sähkövirran avulla • energiateollisuus • • Kemia: sidosenergia • energian sitoutuminen ja vapautuminen kemiallisissa reaktioissa sekä niiden merkitys yhteiskunnassa

 10. Mitä yleissivistävässä koulussa tulisi energiasta oppia? Mitä energia on?

 11. Energia • Energian määrittelee energian säilymislaki: - energia muuttaa muotoa: energialajit- energian määrä säilyy muutoksissa (ei synny tyhjästä eikä häviä) • Energiaa varastoituu ja vapautuu luonnon (ja ihmisen aikaansaamissa) prosesseissa- sidotut energialajit (potentiaalienergia, kemiallinen energia, ydinenergia) ja - vapaat energialajit (lämpö, säteily, liike)- energiavarat↔ sidotut energialajit (uusiutuvat ja uusiutumattomat) • Energia ”huononee” luonnon (ja ihmisen aikaansaamissa) prosesseissa

 12. Energiakaavio: Yhteyttäminen kasvien auringon yhteyt- kemiallista säteily- tämi- energiaa nen enenrgiaa alku loppu Osa auringon säteilyenergiasta muuntuu vihreiden kasvien fotosynteesissä kemialliseksi energiaksi. Samalla sitä absorboituu kasveihin lämmöksi

 13. Energiakaavio: Palaminen nuotion kasvien pala- lämpö kemiallista mi- nen energiaa valo alku loppu Erilaisissa palamisprosesseissa kemiallinen energia muuntuu lämpöenergiaksi, joka lopulta säteilee lämpösäteilynä takaisin avaruuteen.

 14. Energiakaavio: virtapiiri valo pariston sähkö- kemiallista vir- lämpö ta energiaa alku loppu Paristo syöttää virtapiiriin energiaa. Energia on peräisin paristossa tapahtuvista kemiallisista reaktioista. Lamppu tuottaa hehkuessaan valoa ja lämpöä.

 15. Mitä yleissivistävässä koulussa tulisi energiapolitiikasta oppia? Mistä näkökulmista käsin asioita tulisi tarkastella?

 16. Näkökulmia energiapolitiikkaan • Energiantuotanto/käyttö ja yksilö kansalaisen terveys, ammattitaudit, onnettomuudet, … • Energiantuotanto/käyttö ja ympäristö maa-ala ja maisema, laitosten rakentaminen "raakaenergian" hankinta, kuljetus, varastointi, energian tuottaminen, jätteiden käsittely ja varastointi, energian siirto, … • Energiantuotanto/käyttö ja yhteiskunta kotimaisuusaste, ulkomaankauppa, energian hinta, pääoman sitominen, turvallisuus, kansainväliset yhteydet, luvat, poliittinen päätöksenteko,energian saatavuus, …