slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr. Páva Hanna főosztályvezető pava.hanna@szmm.hu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr. Páva Hanna főosztályvezető pava.hanna@szmm.hu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Dr. Páva Hanna főosztályvezető pava.hanna@szmm.hu - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztály. Foglalkozási rehabilitációs támogatási rendszer átalakításának irányai „Munka és rehabilitáció” 2008. október 14-16. Harkány. Dr. Páva Hanna főosztályvezető pava.hanna@szmm.gov.hu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dr. Páva Hanna főosztályvezető pava.hanna@szmm.hu' - lance


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztály

Foglalkozási rehabilitációs támogatási rendszer átalakításának irányai„Munka és rehabilitáció”2008. október 14-16. Harkány

Dr. Páva Hanna

főosztályvezető

pava.hanna@szmm.gov.hu

meghat roz ir nyok a korszer s t s indokai
Meghatározó irányok, a korszerűsítés indokai
 • COM (2007) 738 fogyatékosságügyi akcióterv 2008-2009. évekre
 • Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat
 • 800/2008/EK rendelet általános csoportmentességi szabályokról
 • Költségvetési korlátok, eddigi tapasztalatok
a fogyat kkal l k helyzete a kib v lt eur pai uni ban az eur pai akci terv 2008 2009 com 2007 738
A fogyatékkal élők helyzete a kibővült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2008-2009 COM (2007) 738

4. PRIORITÁSOK 2008-2009

4.1. Fellépés a fogyatékkal élők társadalmi részvételéért és integrációjáért az akadálymentesítés eszközével

 • A munkaerőpiachoz való hozzáférés elősegítése
 • A termékek, szolgáltatások és az infrastruktúra akadálymentesítésének fellendítése
 • A Bizottság elemző kapacitásának megszilárdítása az akadálymentesítés támogatása érdekében

 4.2. Fellépések az alapvető jogok teljes körű biztosítása érdekében

 • Az ENSZ-egyezmény végrehajtásának előmozdítása
 • A hátrányos megkülönböztetés elleni védelemre vonatkozó közösségi jogszabályi keret kiegészítése
j orsz gos fogyat kos gyi programr l sz l 10 2006 ii 16 ogy hat rozat
Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat

4.3. A társadalmi életben való aktív részvétel elsősorban a foglalkoztatottsággal érhető el.

 • - a fogyatékos személyek nyílt munkapiaci munkavállalását akadályozó jogszabályi, szakmai, tárgyi körülmények felszámolása, a munkaadók és a fogyatékos munkavállalók érdekeltségének megteremtése;
 • - munkahelyi integráció elősegítése: szélesíteni azokat az eszközöket, feltételeket, amelyek igénybevétele mellett több fogyatékos ember dolgozhat az ép emberekkel együtt;
 • - külön figyelem a foglalkoztatás területén leghátrányosabb helyzetben lévő, értelmi fogyatékossággal élő személyek munkavégzési lehetőségének megteremtésére;
 • - a védett munkahelyekre vonatkozó szabályozás finomítása, ideértve azok tényleges költségekhez igazodó finanszírozását;
 • - a súlyosan fogyatékos személyek „terápiás foglalkoztatásának” jogszabályi, szakmai, tárgyi és finanszírozási hátterének kiépítése;
 • - a munkáltató rehabilitációs feladatainak szabályozása.
slide5

A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETEa támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccalösszeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentesség)

41. Cikk A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás

A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott bértámogatás a közös piaccal összeegyeztethető, mentesül az előírt bejelentési kötelezettség alól – 4 feltétellel:

1/ a támogatási intenzitás max. a támogatható költségek 75 %-a,

2/ támogatható költség fogyatékkal élő munkavállaló foglalkoztatása alatt felmerülő bérköltség,

5

slide6

A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETEa támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccalösszeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentesség)

3/ a felvétel a vállalkozás munkavállalói létszámának az előző tizenkét hónap átlagához viszonyított nettó növekedését eredményezi, vagy a megüresedés önkéntes kilépés, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás és nem létszámleépítés következtében történt,

4/ a fogyatékkal élő munkavállaló minimális időre folyamatos foglalkoztatásra jogosult, kivéve a kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátást (ha a foglalkoztatási időszak 12 hónapnál rövidebb, a támogatást arányosan csökkenteni kell).

6

slide7

A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETEa támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccalösszeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentesség)

42. Cikk A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás

A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás a közös piaccal összeegyeztethető támogatás, mentesül a bejelentési kötelezettség alól, ha – 2 feltétel:

- a támogatási intenzitás nem haladja meg a támogatható költségek 100 %-át,

- a támogatható költség olyan egyéb költség (nem bérköltség), amely a vállalkozásnál a nem fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatási költségein felül jelentkezik.

7

slide8

A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETEa támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccalösszeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentesség)

42. Cikk A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás

Támogatható költségek:

a) a helyiségek átalakításának költségei,

b) a kizárólag a fogyatékkal élő munkavállalók segítésével foglalkozó személyek alkalmazáshoz kapcsolódó költségek,

c) a fogyatékkal élő munkavállalók által használt berendezések átalakításának, beszerzésének, szoftverek beszerzésének, érvényesítésének költségei – csak az extra költség!

d) védett munkahely esetén:

- a létesítmény létrehozásának, üzembe helyezésének vagy kibővítésének költségei, -minden, a fogyatékkal élő munkavállalók alkalmazásából közvetlenül eredő adminisztrációs és szállítási költség.

8

hat ly tmeneti szab lyok
Hatály, átmeneti szabályok

- hatálybalépés: 2008. augusztus 26.

- 2008. december 31-ig alkalmazható a régi Rendelet – az annak megfelelően, 2008. december 31-ig megállapított támogatás 2009. január 1. után is még nyújtható (PM Támogatásokat Vizsgáló Iroda)

- 2009. január 1-jétől hatályba kell léptetni az új szabályokat

9

j elemek az ltal nos csoportmentess gi rendeletben
Új elemek az általános csoportmentességi rendeletben

- csak a fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásának bérköltsége támogatható (a felvétel költségei nem),

- abér és járulékai max. 75 %-a lehet a támogatás (korábban 100 %)

- kizárólag a fogyatékkal élő munkavállaló segítésével foglalkozó munkavállaló alkalmazásához kapcsolódó költséghez lehet költségkompenzációt igényelni (korábban nem volt kizárólagosság)

10

csoportmentess gi rendelet miatti tervezett v ltoz sok
Csoportmentességi rendelet miatti tervezett változások

Bértámogatás

1/ a támogatás felsőhatára a munkabér és járulékai 100 %-os támogatása helyett 75 % [41. cikk (2)]

2/ a foglalkoztatási kötelezettség valós fennállásának előírása, pl. hosszabb, több napos állásidő esetén a támogatás nem jár, illetve vissza kell fizetni [41. cikk (3)]

3/ támogatás csak arra a munkakörre, amely létszámnövekedést eredményez vagy nem a munkáltató működésével összefüggésben, rendes felmondás során történt üresedés betöltése esetén [41. cikk (4)]

4/ foglalkoztatási kötelezettség időtartamának meghatározása, min. 12 hónap? - a Rendelet kötelező időtartamot nem jelöl meg, [41. cikk (5)]

11

csoportmentess gi rendelet miatti tervezett v ltoz sok1
Csoportmentességi rendelet miatti tervezett változások

Költségkompenzációs támogatás

1/ segítő személy költségeinek kompenzációja, csak ha kizárólag fogyatékos személy, megváltozott munkaképességű személy segítésére alkalmazzák [42. cikk (3) b)]

2/jogszabályban előírni, hogy a foglalkoztatás többletköltségeinek kompenzációja max. 100 % [42. cikk (2)]

12

n h ny egy b tervezett v ltoz s
Néhány egyéb tervezett változás

1/foglalkozási rehabilitáció „eredményessége” – a rehabilitációhoz szükséges munkatapasztalat megszerzése (ált. 12 hó), ezt követően a bértámogatás csökkentése, kivéve, ha a rehabilitációhoz szükséges időtartam ennél hosszabb

2/ csak az a munkáltató részesül bértámogatásban, amely az előírt mértékben (kvóta) alkalmaz megváltozott munkaképességű személyt

13

rehabilit ci s k lts gt mogat s szab lyainak fel lvizsg lata
Rehabilitációs költségtámogatás szabályainak felülvizsgálata

1/ támogatás körét és módját a későbbiekben átfogóan felülvizsgálni

2/ 2009. január 1. után nem lehet új védett szervezeti szerződést kötni

3/ védett szervezeti szerződések meghosszabbítása

4/ erősíteni a védett szervezet szociális foglalkoztatási jellemzőit – egyértelmű legyen, hogy nem tartozik az EK rendelet hatálya alá

5/ csak kiemelt akkreditációs tanúsítvány birtokában lehessen védett szervezeti szerződést kötni

6/ védett szervezeti szerződés alapján a szociális és jóléti szolgáltatások nem támogathatók

7/ vezető állású munkavállalók bérköltségéhez nyújtott támogatás korlátozása

14