Download
hagmarkens skola n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hagmarkens skola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hagmarkens skola

Hagmarkens skola

120 Views Download Presentation
Download Presentation

Hagmarkens skola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hagmarkens skola I en liten by som heter Bälinge finns det en liten skola som heter Hagmarkens skola som har ett stort hjärta

  2. Hagmarkens stora hjärta är fullt av kärlek

  3. Så här tycker årskurs 3 om Hagmarkens skola • Bra lärare. • God mat • Bra fritids • Bra gård • Mysiga dagar

  4. Hagmarken bryr sej mycket om barn i andra . länder

  5. Det här bildspelet har gjorts av 2 bra eleverEmma och Engla