Projekt svazu na podporu meziobecn spolupr ce v r
Download
1 / 9

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR. Projektový tým Svaz měst a obcí ČR Litoměřice, 1 9 . listopadu 2013. Podpora meziobecní spolupráce. Základní cíle projektu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR' - lamond


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projekt svazu na podporu meziobecn spolupr ce v r

Projekt Svazu na podporumeziobecní spolupráce v ČR

Projektový tým

Svaz měst a obcí ČR

Litoměřice, 19. listopadu 2013


Podpora meziobecn spolupr ce
Podpora meziobecníspolupráce

 • Základní cíle projektu

 • zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky, využitelné pro jejich rozvoj

 • zlepšit a zjednodušit život občanům našich obcí a měst

 • udržet efektivní veřejnou správu co nejblíže občanům

 • zabránit s konečnou platností diskusím o administrativním snižování počtu obcí


Podpora meziobecn spolupr ce1
Podpora meziobecníspolupráce

 • pilotní Projekt je hrazený plně ze zdrojů OP LZZ

 • doba trvání 1. května 2013 – 30. června 2015

 • přímá finanční podpora do jednotlivých území až 2,5 mil. Kč

 • další informace na stránkách www.obcesobe.cz

 • Prostřednictvím Projektu

  • podpoříme starosty a obce, které přispějí k porozumění a sounáležitosti mezi obcemi v daném území

  • ve spolupráci s konkrétní obcí (nebo již existujícím dobrovolným svazkem obcí) zaměstnáme týmy, které budou připravovat podmínky pro budoucí meziobecní spolupráci na základě rozhodnutí volených představitelů daného území

  • Svaz – poskytuje metodickou, koordinační a právní podporu smluvním partnerům


 • Podpora meziobecn spolupr ce2
  Podpora meziobecníspolupráce

  • Metodická podpora

   • zpracování příslušných metodik, proškolení a průběžná metodická podpora týmům v území

 • Koordinační podpora

  • 13 regionálních koordinátorů průběžně podporuje činnost týmů, pomáhají překonávat překážky, účastní se jednání spolupracujících obcí v území, aktivně podporuje rozvoj meziobecní spolupráce

 • Právní podpora

  • právní podpora týmům v území při realizaci odborných prací a při formování meziobecní spolupráce (připraveny veškeré právní podklady pro vznik potřebných struktur)

 • Průběžná komunikace se starosty v území

  • v úzké spolupráci se dvěma motivujícími starosty (jeden z obce a jeden z města)


 • Podpora meziobecn spolupr ce3
  Podpora meziobecníspolupráce

  • Prostřednictvím Projektu

   • vytvoříme podmínky pro rozvoj meziobecní spolupráce v ČR

   • zmapujeme situaci v území a přispějeme k hledání společných řešení v oblastech samostatné působnosti obcí

    • a dále ve volitelných oblastech, jejichž řešení obce v území preferují

   • připravíme půdu pro vznik koordinačních a rozhodovacích mechanismů obcí v území (od neformálních struktur po institucionalizovanou spolupráci formou speciálního svazku obcí)

   • připravíme podněty a návrhy pro potřebné úpravy v legislativě


  Podpora meziobecn spolupr ce4
  Podpora meziobecníspolupráce

  • Dlouhodobé přínosy Projektu

  • vytvoření kapacity v území, zlepšení služeb, úspory prostředků pro rozvoj obcí – zejména s ohledem na malé obce (jejich spoluodpovědnost za řešení v daném území)

  • podpora samostatného fungování obcí – argumentace proti snahám o jejich administrativní slučování

  • podpora vytvoření struktur meziobecní spolupráce, které budou dlouhodobě reprezentovat rozvoj daného území - vytvoření nezpochybnitelného partnera pro stát, orgány státu v území a kraje

  • strategický a systémový přístup ke koordinaci nejen sociálních, ale i dalších veřejných služeb v území


  Podpora meziobecn spolupr ce5
  Podpora meziobecníspolupráce

  • Dlouhodobé přínosy Projektu

   • nastartování spolupráce zdola, na základě dobrovolného rozhodnutí o formě meziobecní spolupráce - dohoda volených představitelů, jakou cestou se vydat

   • využití výstupů k podloženým legislativním úpravám, a to jak v oblasti finanční (motivační prvky v RUD, národní dotační tituly), tak v jednotlivých řešených oblastech

   • zpracované rozvojové dokumenty za území – základ pro čerpání finančních prostředků jak z národních, tak evropských zdrojů


  Podpora meziobecn spolupr ce6
  Podpora meziobecníspolupráce

  • Aktuální stav realizace Projektu

   • Projekt vyvolal značný ohlas u zástupců obcí a dobrovolných svazků

    • 250 zájemců o spolupráci (smluvní partner, motivující starosta)

    • 100 připravovaných smluv s partnery v území

   • Fungující Projektová kancelář Svazu měst a obcí ČR

   • Připraveny základní metodiky (pro tvorbu dokumentů a meziobecní spolupráci)

   • Průběžná jednání s ministerstvy a dalšími organizacemi

   • Realizace úvodních setkání v regionech, příprava mezinárodní konference a školení zaměstnanců smluvních partnerů


  Podpora meziobecn spolupr ce7
  Podpora meziobecníspolupráce

  • Základní kontakty

 • Ostatní kontakty (včetně regionálních koordinátorů)

  • www.obcesobe.cz/kontakty

 • Korespondenční adresa

  Svaz měst a obcí ČR

  Projektová kancelář

  5. května 1640/65

  140 21 Praha 4

  e-mail: [email protected]

  www.obcesobe.cz


 • ad