christendom in europa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Christendom in Europa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Christendom in Europa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Christendom in Europa - PowerPoint PPT Presentation


  • 181 Views
  • Uploaded on

Christendom in Europa. Terugkeer van het christendom. Na de Grote Volksverhuizing was het Christendom (de r.k.kerk ) vrijwel uit Europa verdwenen (allen nog in Italië en Groot Brittanië ) Van daaruit werd Europa gekerstend Tactiek -eerst de heersers bekeren

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Christendom in Europa' - lamond


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
terugkeer van het christendom
Terugkeer van het christendom

Na de Grote Volksverhuizing was het

Christendom (de r.k.kerk) vrijwel uit

Europa verdwenen

(allen nog in Italië en Groot Brittanië)

Van daaruit werd Europa gekerstend

Tactiek

-eerst de heersers bekeren

-verbinden van het christendom met

heidense elementen

-gedwongen bekering met behulp van

de Frankische legers (waren als eersten

bekeerd)

bekering van de franken
Bekering van de Franken

Clovis werd als eerste bekeerd

-verhaal staat in het boek

-let op parallel met bekering Constantijn

Waarom bekeerde Clovis zich

-hij had de kerk nodig (geestelijken de

enige ontwikkelde mensen) voor zijn

bestuur

-kerkelijke hiërarchie model voor bestuurs

organisatie

-meer eenheid door aan te sluiten bij de

Gallo-Romeinse elite

de katholieke kerk
De katholieke kerk

Kerk had Clovis ook nodig

-hulp bij verspreiding christendom

-bescherming van de kerk

Organisatie

Paus

↓ ↓

Regulieren Seculieren

Kloosterordes kerkelijke hiërar-

chie

seculieren
Seculieren

Hoge geestelijken

-kardinalen→leiden de kerk

-aartsbisschoppen→besturen een land

-bisschoppen→besturen een bisdom

Zij zijn van adel en zijn ook leenman

Lage geestelijken

-(dorps)pastoors→besturen een parochie

-kapelaans→helpen de pastoors

Zij komen uit de boerenstand

Alle seculieren zijn priester

-mogen niet trouwen

-gewijd en daardoor bevoegd kerkelijke

handelingen te verrichten (mis opdragen,

sacramenten toedienen)

regulieren
Regulieren

Er zijn verschillende kloosterordes (mon-

niken en nonnen) genoemd naar hun

stichter b.v

Benedictijnen,Dominicanen,Franciscanen

Verschillende regels, maar overeenkomsten

-leven in een klooster o.l.v. een abt/abdis

-3 regels (gehoorzaamheid,zuiverheid en

armoede)

-ora et labora→ -boeken overschrijven

↓ -boeken versieren

6x/dag bidden -wetenschap

vervolg taken kloosterlingen
Vervolg taken kloosterlingen

-reizigers onderdak verlenen

-zieken verzorgen

-onderwijs geven

-land bewerken

-geloof verspreiden

(missionarissen)

Via giften en eigen werk konden kloosters

erg rijk worden

verspreiden van het geloof
Verspreiden van het geloof

In 650 ging Willibrordus naar het gebied

van de Friezen

-bouwde in Utrecht een kerk

-maakte Utrecht tot centrum van de kerk

in Nederland

-werd door de Friezen uiteindelijk verdre-

ven naar Luxemburg

In 716 ging Bonifatius naar Nederland

-zet het werk van Willibrordus voort

(ook in Duitsland)

-wordt in 754 bij Dokkum door de Friezen

vermoord

karel de grote
Karel de Grote

Karel breidden zijn rijk sterk uit, maar ook

het christendom

M.n. de Saksen (o.l.v. Widukind) verzet-

ten zich hevig

In 804 Widukind gedoopt (onder dwang)

→einde aan het verzet van de Saksen

Karel stelt het systeem van de tienden in

(10% van de oogst naar de kerk)

karolingische renaissance
Karolingische Renaissance

Herstel van de Grieks- Romeinse cultuur

-verzamelen en bewaren oude geschriften

-ontwikkelen van een nieuwe drukletter

-uitbreiding van onderwijs via kloosters

-bouwen in Romeinse stijl (Romaans)