Neprofitni marketing prof dr sc mirna leko imi helena timac univ spec oec
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

NEPROFITNI MARKETING Prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić Helena Štimac, univ.spec.oec. Literatura: Meler, M.: Neprofitni marketing, Ekonomski fakultet Osijek, 2003. Pavičić, J.: Strategija marketinga neprofitnih organizacija, Masmedija, Zagreb, 2003. UVOD. Neprofitne organizacije i društvo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Neprofitni marketing prof dr sc mirna leko imi helena timac univ spec oec

NEPROFITNI MARKETINGProf.dr.sc. Mirna Leko ŠimićHelena Štimac, univ.spec.oec.


Neprofitni marketing prof dr sc mirna leko imi helena timac univ spec oec

Literatura:

 • Meler, M.: Neprofitni marketing, Ekonomski fakultet Osijek, 2003.

 • Pavičić, J.: Strategija marketinga neprofitnih organizacija, Masmedija, Zagreb, 2003.


Neprofitni marketing prof dr sc mirna leko imi helena timac univ spec oec
UVOD

 • Neprofitne organizacije i društvo

 • Marketing i društvo

 • Neprofitni marketing

  • Marketing neprofitnih organizacija

  • Društveni marketing


Neprofitne organizacije i dru tvo
NEPROFITNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVO

 • Temeljne odrednice svakog društva:

  Država Zajednica ljudi Tržište

  - prepoznatljivost društva

  - (ne)poželjnost za njegove postojeće ili potencijane članove


Neprofitne organizacije i dru tvo1
NEPROFITNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVO

 • Pitanja:

  • Gospodarska situacija

  • Perspektive za zapošljavanje/zaradu

  • Društveno uređenje

  • Političke slobode

  • .....

   zadovoljstvo vs. borba za promjene


Neprofitne organizacije i dru tvo2
NEPROFITNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVO

 • Temeljne društvene promjene danas:

  - društvena odgovornost

  - država/državna uprava

  - tržište


Neprofitne organizacije i dru tvo3
NEPROFITNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVO

 • DRUŠTVENA ODGOVORNOST

  = briga za funkcioniranje i prosperitet zajednice

  -vezano uz osjećaj pripadnosti zajednici

  - nastanak i razvoj neprofitnog sektora = pojedinci i organizacije koji pomažu da društvo postane zajednica odgovornih pojedinaca orijentiranih prema osobnom napretku i napretku zajednice kojoj pripadaju

  - otklanjanje uzroka i posljedica društvenih problema koji otežavaju ili onemogućavaju poželjno funkcioniranje društva (demokratske slobode, ekološki incidenti, nepismenost, ratne krize, glad, siromaštvo...)


Neprofitne organizacije i dru tvo4
NEPROFITNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVO

 • Povijesni razvoj društvene odgovornosti:

 • Faza maksimiziranja profita

  -do 1920-ih u razvijenim zemljama

  -moto: djelovanjem u osobnom interesu ostvaruju se i širi društveni interesi

 • Faza višestranih interesa

  -do 1970-ih

  -nastoji se pronaći ravnoteža svih sudionika razmjene (vlasnici, kupci, zaposlenici, država)

 • Faza kvalitete života

  -novi problemi: zagađivanje okolišta, terorizam, kriminal → utjecaj na kvalitetu života, novi ciljevi društva

  -značaj društvene kontrole: nagrađivanje vs. kažnjavanje (ne) poštivanja normi


Neprofitne organizacije i dru tvo5
NEPROFITNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVO

 • DRŽAVA/DRŽAVNA UPRAVA

  = zajednica koja pojedincima i skupinama koje žive na određenom području omogućuje ili pomaže zajednički suživot usmjeravajući ga djelovanjem ovlaštenih institucija

 • neprofitne aktivnosti koje država ne poduzima, potiču razvoj neprofitnog sektora (RH-rat-humanitarne organizacije)

 • neprofitni sektor kao instrument državne kontrole društva???


Neprofitne organizacije i dru tvo6
NEPROFITNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVO

 • TRŽIŠTE

  = povezuje ponudu i potražnju svega što zainteresirane strane mogu i žele razmijenjivati (roba, usluga, novac, informacije..)

  - veliki utjecaj neprofitnog sektora na tržište – pomoć u procesu razmjene


Neprofitne organizacije i dru tvo7

KLASIFIKACIJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA:

Umjetnost i kultura

Obrazovanje

Zaštita i unaprijeđivanje okoliša

Zaštita životinja

Zaštita zdravlja

Zaštita potrošača

Prevencija zločina i delikvencije

Pomoć u zapošljavanju

Socijalna zaštita

Javna sigurnost

Sport i rekreacija

Srkb o mladima

Humanitarne aktivnosti

Međunarodne aktivnosti i suradnja

Ljudska i građanska prava

Međusobna pomoć i solidarnost

Zaklade/fondacije

Istraživanje, planiranje, tehnička pomoć

Milosrđe, filantropske aktivnosti

Vjerske institucije, duhovni razvoj

(Kotler, Andreasen,1996)

NEPROFITNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVO


Neprofitne organizacije i dru tvo8
NEPROFITNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVO

 • KLASIFIKACIJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA:

  • Ustanove

   (odgoj i obrazovanje, znanost, kultura, informiranje, sport, tjelesna kultura, tehnička kultura, skrb o djeci, zdravstvo, socijalna skrb, skrb o invalidima i dr. ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti)

  • Udruge

   (zaštita ljudskih prava, ekološke, humanitarne, informacijske, kulturne, nacionalne, pronatalitetne, prosvjetne, socijalne, strukovne, sportske, tehničke, zdravstvene, znanstvene..)

  • Zaklade (imovina kao pravna osoba) i fundacije (sredstva na raspolaganju pojedincima – Nobelova fundacija)

   (Meler, 2003)


Marketing i dru tvo
MARKETING I DRUŠTVO

= društveni i upravljački proces kojim pojedinci i grupe postižu ono što trebaju i žele kroz kreiranje, ponudu i razmjenu proizvoda od vrijednosti s drugima (Kotler)

 • suvremena koncepcija marketinga: ne samo razmatranje potreba i želja primarnog ciljnog tržišta uz nastojanje ostvarenja profita, nego i vođenje računa o potrebama društva

  - zadaća suvremenog marketinga: izgradnja povjerenja i lojalnosti na mikro (pojedinci i organizacije) i makro razini (društveni proces u koji su uključeni svi društveni subjekti)Neprofitni marketing

P-marketing

- primarno usmjerene ostvarivanju dobiti

- ciljne grupe su kupci, dobavljači, posrednici, opća javnost, zaposleni..

- vrijednosti u pravilu standardne i transparentne

NP-marketing

- primarno usmjerene ostvarenju opće društvene koristi

- ciljne grupe: korisnici, donatori,opća javnost, zaposleni/volonteri

- vrijednosti često nestandardne i netransparentne

NEPROFITNI MARKETING


Neprofitni marketing1
NEPROFITNI MARKETING

= aktivnosti koje poduzimaju pojedinci i organizacije radi ostvarivanja ciljeva različitih od uobičajenih poput ostvarivanja dobiti, tržišnog udjela i sl.

 • Marketing neprofitnih organizacija (dobrotvorne udruge, političke stranke..)

 • Društveni marketing (razvoj programa radi utjecaja na prihvatljivost društvenih ideja)