Prof dr boris marovi doc d r vladimir nje go mir
Download
1 / 38

Prof. dr Boris Marović Doc. d r Vladimir Nje go mir - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

INTEGRACIONI PROCESI U SEKTORU OSIGURANJA. GLOBALIZACIJA. KONSOLIDACIJA. Prof. dr Boris Marović Doc. d r Vladimir Nje go mir. KONVERGENCIJA. Uvod. Sveprisutnost integracionih procesa Ekonomija, politika, kultura, religija Od glagola integrare – stvarati celinu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prof. dr Boris Marović Doc. d r Vladimir Nje go mir' - lali


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prof dr boris marovi doc d r vladimir nje go mir

INTEGRACIONI PROCESI U SEKTORU OSIGURANJA

GLOBALIZACIJA

KONSOLIDACIJA

Prof. dr Boris Marović

Doc. dr Vladimir Njegomir

KONVERGENCIJA


Uvod

 • Sveprisutnost integracionih procesa

 • Ekonomija, politika, kultura, religija

 • Od glagola integrare – stvarati celinu

 • Ekonomske integracije između

  • privrednih organizacija i

  • država i regiona

 • Od plemena, porodice, Rimskog carstva do EU


Uvod

 • Ideje Adama Smita i Davida Rikarda u osnovi integracionih procesa

 • “laissez-faire” do Velike Depresije

 • GATT i Svetska trgovinska organizacija nakon Drugog svetskog rata


Uvod

 • Globalizacija- najpoznatiji je i najčešće spominjani oblik integracionih procesa

  • povećanje ekonomske povezanosti među narodima

  • Slobodan tok roba i usluga, radne snage i kapitala

  • conditio sine qua nonopstanka i kontinuiteta poslovanja


Uvod

 • Spajanja i pripajanja kompanija

 • Konvergencija finansijskih usluga

 • Integracije u osnovi osiguranja

  • Solidarnost

  • Uzajamnost


Osiguranje privilegija bogatih
Osiguranje privilegija bogatih?

 • Ukupna premija u svetu - 4066 milijardi dolara (2009 god)

  Swiss Re, sigma database


Osiguranje privilegija bogatih1
Osiguranje privilegija bogatih?

 • Raspored ukupne premije osiguranja po regionima u svetu u 2009 godini

  Swiss Re, sigma database


U razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godinečešće osiguranja u bruto domaćem proizvodu u 2009 u %


Me unarodni karakter reosiguranja
Me razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godineđunarodni karakter reosiguranja


Me unarodni karakter reosiguranja1
Me razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godineđunarodni karakter reosiguranja

 • Geografski raspored premije na tržištu neživotnih reosiguranja u 2009 godini


Me unarodni karakter reosiguranja2
Me razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godineđunarodni karakter reosiguranja

 • Geografski raspored premije na tržištu životnih reosiguranja u 2009 godini


Globalizacija poslovanja
Globalizacija poslovanja razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godine

 • Globalizacija ima i

  • pozitivne (povećanje prosperiteta i životnog standarda) a po nekima i brojne

  • negativne aspekte (rast nejadnokosti u svetu i osiromašenja većeg dela svetske populacije)

 • Globani osiguranik – ključni uzrok globalizacije u osiguranju i reosiguranju

 • Globalni rizik – ključno ishodište globalizacije u osiguranju i reosiguranju


Prednosti za globalne osigurava e i reosigurava e
Prednosti razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godine za globalne osiguravače i reosiguravače:

 • Prostorna disperzija rizika

 • Širenje tržišta za plasman usluga osiguranja

 • Ostvarenje ekonomije obima i redukcija troškova

 • Konkurentska prednost na lokalnim tržištima (poslovno iskustvo, finansijska snaga i znanje)


Izazovi za globalne osigurava e i reosigurava e
Izazovi razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godine za globalne osiguravače i reosiguravače:

 • Skupi ulasci na pojedina tržišta

 • Složenost poslovanja – kulturne, jezičke, klimatske i dr. barijere

 • Potreba kastomizacije različitim lokalnim tržištima

 • Katastrofalne štete sa globalnim posledicama


Prednosti za lokalna tr i ta
Prednosti razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godine za lokalna tržišta:

 • razvoj ranije nerazvijenih vrsta osiguranja - naročito životnog osiguranja

 • primena najbolje prakse i iskustava

 • “svež” kapital i povećani kapaciteti za prihvat velikih rizika

 • povećanje poverenja u instituciju osiguranja


Izazovi za lokalna tr i ta
Izazovi razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godine za lokalna tržišta:

 • Ugroženost lokalnih osiguravača

 • Odliv premija osiguranja u inostranstvo

  • Negativan uticaj na platni bilans zemlje

  • Smanjenje obima investicija

 • Strateški politički i ekonomski razlozi


Distributivni kanali
Distributivni kanali razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godine

 • Rastući značaj distributivnih kanala

 • Posrednici i zastupnici gube dominantnu poziciju

 • Teleprodaja i internet –

  • Unapređenje efektivnosti i efikasnosti

  • Ograničeni na standardizovane usluge

 • Nestanak “malih” posrednika i zastupnika

 • Jača značaj brenda i segmentacije tržišta


Konsolidacija
Konsolidacija razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godine

 • Merdžeri i akvizicije osiguravača i reosiguravača – integracioni proces

Merdžeri

Akvizicije


Konsolidacija1
Konsolidacija razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godine

 • Uzroci

  • Nove vrste osiguranja

  • Nova tržišta

  • Jačanje tržišne snage na postojećim tržištima

  • Smanjenje troškova (operativnih i fiksnih)

  • Solvency II

 • Posledice

  • Veća tržišna koncentracija – manja konkurencija

  • Interna organizaciona kompleksnost


Konsolidacija2
Konsolidacija razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godine

 • U 2010. godini

  • 721 transakcija

  • Ukupna vrednost 79,2 milijarde dolara

 • Predviđanja pozitivna – rast usled

  • Niskih premija osiguranja

  • Relativno niske vrednosti akcija osiguravača


Konsolidacija3
Konsolidacija razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godine

 • Regionalni lideri

 • Triglav grupa (sedište – Slovenija)

  • Pozavarovalnica Triglav RE, d.d.

  • Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.

  • Triglav osiguranje, d.d., 

  • Triglav Pojišt'ovna, a.s., Brno

  • Lovćen osiguranje, a.d.

  • Triglav BH Osiguranje d.d., Sarajevo

  • Triglav Kopaonik osiguranje a.d.o.

  • Triglav Krajina Kopaonik, a.d., Banja Luka

  • Vardar Osiguruvanje a.d. 


Konsolidacija4
Konsolidacija razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godine


Konsolidacija5
Konsolidacija razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godine

 • Croatia osiguranje (sedište – Hrvatska)

  • CROATIA Lloyd d.d. Zagreb

  • CROATIA leasing d.d. Zagreb

  • CROATIA zdravstveno osiguranje d.d. Zagreb

  • PBZ CROATIA osiguranje d.d. Zagreb

  • CROATIA osiguranje mir. društvo d.o.o. Zagreb

  • CROATIA - TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. Zagreb

  • SLAVONIJATRANS - TEH.PREGLEDI d.o.o. Slavonski brod

  • HERZ d.d. Požega

  • CROATIA osiguranje d.d. Ljubuški

  • CROATIA osiguranje - ŽIVOT a.d. Skopje

  • CROATIA osiguranje - NEŽIVOT a.d. Skopje

  • MILENIJUM osiguranje a.d.o. Beograd

  • CROATIA Sigurimi s.a. Priština


Konsolidacija6
Konsolidacija razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godine

 • Dunav osiguranje (sedište – Srbija)

  • "Dunav Re“

  • DUNAV društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d.

  • DUNAV Stockbroker

  • „DUNAV AUTO“ D.O.O.

  • „Dunav osiguranje“ a.d. Banja Luka


Konvergencija osiguranja i drugih finansijskih usluga
Konvergencija osiguranja i drugih finansijskih usluga razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godine

 • Različite finansijske potrebe – različite institucije finansijskog sektora


Konvergencija osiguranja i drugih finansijskih usluga1
Konvergencija osiguranja i drugih finansijskih usluga razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godine

 • Konvergencija – integracija različitih segmenata sektora finansijskih usluga


Konvergencija osiguranja i drugih finansijskih usluga2
Konvergencija osiguranja i drugih finansijskih usluga razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godine

 • Alternativni transfer rizika osiguranja


Integracioni procesi region ex yu ne ivotna osiguranja evra po stanovniku
Integracioni procesi – region ex-Yu razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godineNeživotna osiguranja – evra po stanovniku


Ivotna osiguranja evra po stanovniku
Životna osiguranja – evra po stanovniku razvijenim i zemljama u razvoju u periodu između 1980. i 2009. godine


 • Zemlje regiona privlače globalna osiguravače i reosiguravače podsticajima kao što su:

  • Relativno visoke stope ekonomskog rasta

  • Liberalizacija nacionalnih tržišta

  • Demonopolizacija

  • Privatizacija

  • Stabilizacija političkih prilika

  • Obezbeđenje slobodnog kretanja novca, kapitala i radne snage

  • Pregovori o i/ili članstvo u EU


U e e ve inskog stranog kapitala
Učešće većinskog stranog kapitala reosiguravače podsticajima kao što su:Zaklju ci
Zaključci Jugoslavije (2004 - 2009)

 • Osiguranje ostaje privilegija bogatih

 • Globalizacija neizbežan proces i u zemljama regiona

 • Konsolidacija karakteriše i zemlje regiona

 • Konvergencija prisutna i u zemljama regiona

  • alternativni mehanizmi transfera ne


Hvala na pažnji Jugoslavije (2004 - 2009) !

E-mail: [email protected]

DR Boris Marović

DrVladimir Njegomir

E-mail: [email protected]


ad