prof d r mihail petkovski l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prof. d-r Mihail Petkovski PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prof. d-r Mihail Petkovski

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Prof. d-r Mihail Petkovski - PowerPoint PPT Presentation


 • 355 Views
 • Uploaded on

Prof. d-r Mihail Petkovski. МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ И БИЛАНС НА ПЛАЌАЊЕ. Predgovor:. Zo{to da se izu~uvaat меѓународните финансии ?. Zo{to da se izu~uvaat меѓународните финансии ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prof. d-r Mihail Petkovski' - ofira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prof d r mihail petkovski
Prof. d-r

Mihail Petkovski

МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ И

БИЛАНС НА ПЛАЌАЊЕ

predgovor
Predgovor:

Zo{to da se izu~uvaat меѓународните финансии?

zo to da se izu uvaat
Zo{to da se izu~uvaat меѓународните финансии?

Pretstavuvaat продолжување на стекнатите знаења од mnogu drugi nau~ni disciplini, kako {to se: финаnсиски пазари и институции, монетарна економија, макроекономија, банкарство, bankarski menaxment, hartii od vrednost, portfolio menaxment, itn.

Dobivate znaewe so koe }e mo`ete poblisku da gi razberete ekonomskite slu~uvawa vo svetot i kaj nas (aktuelno-finansiska kriza vo SAD,makedonskiot platen bilans, “ve~nata” tema za odr`livosta na devizniot kurs na denarot,itn.) )

zo to da se izu uvaat4
Zo{to da se izu~uvaat меѓународните финансии?

Pristap do golem dijapazon na profesii i rabotni pozicii

zo to da se izu uvaat5
Zo{to da se izu~uvaat меѓународните финансии?

Raznovidnost na rabotnite mesta

(od krajno stresni i dinami~ni profesii do porutinski i mirni rabotni mesta)

zo to da se izu uvaat6
Zo{to da se izu~uvaat меѓународните финансии?

Finansiskite eksperti se nasekade barani i visoko plateni

(finansiskite uslugi

se so najvisok

prose~en dohod)

zo to da se izu uvaat7
Zo{to da se izu~uvaat меѓународните финансии?

Onie studenti koi }e se specijaliziraat vo drugi oblasti na ekonomijata i biznisot, vo karierata }e bidat prinudeni da bidat vklu~eni vo finansiite, na eden ili drug na~in.

zo to da se izu uvaat8
Zo{to da se izu~uvaat меѓународните финансии?
 • Sopstvenik na menuva~nica dobiva informacija za mo`na devalvacija na nekoja valuta (postoi li mo`nost za zarabotka?).
 • Ako nekoja finansiska institucija ~uva najgolem del od svoite sredstva vo edna valuta, so kakov rizik se soo~uva i kako da se za{titi?
 • Makedonski proizvoditel na tekstil postojano slu{a za povisokata inflacija vo Makedonija vo odnos na onaa vo zemjata kade toj izvezuva, {to toa zna~i za vrednosta na negovoto proизvodstvoто?.
 • Obi~nite lu|e ~esto se ispraveni pred dilemata dali da {tedat vo doma{na ili stranska valuta,ili dali da zemat krediti vo evra ili denari. Kako da se orientiraat?
zo to da se izu uvaat9
Zo{to da se izu~uvaat меѓународните финансии?

Kako nau~na disciplina, ima aplikativen karakter i e edinstvena vo oblasta na biznisot so Nobelovi nagradi.

zo to da se izu uvaat10
Zo{to da se izu~uvaat меѓународните финансии?
 • Na krajot, da gi navedeme osnovnite principi i koncepti vrz baza na koi }e go izu~uvame predmetot:
  • Generalen princip:
   • funkcionalen, a ne deskriptiven pristap vo nastavata i u~eweto (n. pr. pomalku memorirawe i opi{uvawe, a pove}e razbirawe za toa kako funkcioniraat deviznite pazari,me|unarodniot monetaren sistem {to gi dvi`i deviznite kursevi, itn.)
zo to da se izu uvaat11
Zo{to da se izu~uvaat меѓународните финансии?

Poedine~ni temi za izu~uvawe:

 • Devizen pazar i devizni kursevi
 • Devizen pazar vo RM
 • Me|unaroden monetaren sistem
 • Optimalni valutni podra~ja
 • Finansiski derivativi
 • Tekovna, kapitalna finansiska smetka - Bilans na pla}аwe
 • Globalen pazar na kapital
 • Finansirawe na me|unarodnata trgovija
zo to da se izu uvaat12
Zo{to da se izu~uvaat меѓународните финансии?
 • MATERIJAL ZA PODGOTOVKA NA ISPITOT:
  • Odbrani glavi od International economics-Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld (македонски превод):
   • Девизни курсеви и девизен пазар, портфолио пристап (глава 13)
   • Меѓународен монетарен систем (глава 18)
   • Оптимални валутни подрачја и европското искуство (глава 20)
   • Сметководство на националниот доход и билансот на плаќањата (глава 12)
   • Глобален пазар на капитал (глава 21)
zo to da se izu uvaat13
Zo{to da se izu~uvaat меѓународните финансии?
 • MATERIJAL ZA PODGOTOVKA NA ISPITOT:
  • Вреднување на парични текови во странски валути (глава 7) Финансиски пазари и институции, Михаил Петковски
  • Power point презентации прилагодени на програмата
  • Предавања од гости предавачи – експерти од пракса во областа на меѓународните финансии
  • http://groups.google.com/group/Megunarodni-finansii2008