plastick deformace a pevnost l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plastická deformace a pevnost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plastická deformace a pevnost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Plastická deformace a pevnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

Plastická deformace a pevnost. Anelasticita – vnitřní útlum Zkoušky základních mechanických charakteristik konstrukčních materiálů (kovy, plasty, keramiky, kompozity ) Fyzikální podstata pevnosti Skutečný tahový diagram. Fyzikální podstata modulu pružnosti. tuhost vazby.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Plastická deformace a pevnost' - lalasa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
plastick deformace a pevnost
Plastická deformace a pevnost
 • Anelasticita – vnitřní útlum
 • Zkoušky základních mechanických charakteristik konstrukčních materiálů

(kovy, plasty, keramiky, kompozity)

 • Fyzikální podstata pevnosti
 • Skutečný tahový diagram
slide5

Hystereze - anelasticita

Q-1= tgα (vnitřní tlumení)

schopnost materiálu rozptylovat elastickou energii při vibracích

slide6

Vnitřní útlum,vnitřní tření

množství rozptýlené energie (za jeden cyklus)

celková přivedená energie

torzn kyvadlo

Měření charakteristik vnitřního útlumu

torzní kyvadlo

G = 128.Ja.l.f2 /d4

Δω– poloviční šířka píku rezonance v polovině jeho výšky

ω0 – rezonanční kruhová frekvence kmitů vzorku

d - průměr vzorku

l - délka vzorku

Ja - osový moment setrvačnosti

f - vlastní frekv. kmitů kyvadla

slide8

Vnitřní útlum,vnitřní tření

 • schopnost materiálu rozptylovat elastickou energii při vibracích
 • míra vnitřního útlumu

- koeficient ztrát

- logaritmický dekrement útlumu

( Q-1)

slide9

Vnitřní útlum,vnitřní tření

 • schopnost materiálu rozptylovat elastickou energii při vibracích
 • míra vnitřního útlumu

- koeficient ztrát

- logaritmický dekrement útlumu

Praktický význam využití: převodovka, blok motoru, řízené střely…….

slide10

Vnitřní útlum,vnitřní tření

fyzikální původ

frekvenčně závislý vnitřní útlum

- termoelastický jev (prodloužení – ochlazení, stlačení – ohřev)

- pohyb valenčních elektronů (při jednotkách K)

- viskozita hranic zrn (Ke - samodifúze)

- difuse uhlíku v tuhém roztoku -železa (Snoek) - změna orientace párových bodových poruch (bivakance apod.)

- relaxace dislokací - Bordoniho maximum

- dynamické vlastnosti dislokací

- relaxační procesy v plastech

slide11

Vnitřní útlum,vnitřní tření

fyzikální původ

frekvenčně nezávislý vnitřní útlum

- chování dislokačních segmentů (disloakcí mezi kotvícími body)

- magneto-mechanické tlumení

slide12

Vnitřní útlum,vnitřní tření

význam

frekvenčně závislý vnitřní útlum

zajímá spíše materiálové vědce (jevy podmíněné nějakým relaxačním procesem):

- difuse uhlíku v tuhém roztoku -železa (Snoek)

- relaxace v dislokační čáře (Bordoni)

- dynamické vlastnosti dislokací a interakce s překážkami – dislokace lesa, atmosféry, precipitáty, vrstevné chyby)

slide13

Vnitřní útlum,vnitřní tření

význam

frekvenčně nezávislý vnitřní útlum

tato vlastnost zajímává pro konstruktéry

- kolejová vozidla

- převodová skříň

- řízená střela a pod.

vhodné materiály jsou např.

- slitiny hořčíku – vratná dvojčatová deformace

- slitina (Mn-Cu) – vratná martenzitická přeměna

- litina – rozptyl energie na grafitických částicích

- beton – rozptyl na nehomogenní struktuře

slide14

Vnitřní útlum,vnitřní tření

Volba materiálu pro tabuli (desku) třepacího stroje

(třepací stroj – zkoušení součástí pro auta, letadla)

Materiálové požadavky:

nízká hmotnost 

velká tuhost E  30 GPa

vysoká vlastní frekvence (E/)1/2

vysoký koeficient útlumu 10-2

slide16
Anelasticita – vnitřní útlum
 • Zkoušky základních mechanických charakteristik konstrukčních materiálů

(kovy, plasty, keramiky, kompozity)

 • Fyzikální podstata pevnosti
 • Skutečný tahový diagram
kovov materi ly zkou ka tahem za okoln teploty

Zkouška tahem

Kovové materiály– Zkouška tahem za okolní teploty

Evropa: ČSN EN 10 002 – 1 /2002

(42 0310 identifikační znak)

Amerika: ASTM E 8 - 01(ASTM E8 M)

en 10002 se skl d z p ti st

Zkouška tahem

EN 10002 se skládá z pěti částí

Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty

ČSN EN 10 002-1 (42 0310)

Část 2: Ověřování siloměrného měřícího systému tahových zkušebních strojů (ČSN EN ISO 7500-1), (42 0322)

Část 3: Kalibrace siloměrů používaných k ověřování zkušebních strojů pro zkoušku jednoosým tahem (ČSN EN ISO 376) (42 00358)

Část 4: Ověřování průtahoměrů používaných při zkoušce jednoosým tahem (ČSN EN ISO 9513) (42 0386)

Část 5: Zkušební metoda za zvýšené teploty

ČSN EN 10 002-5 (42 0312)

obecn pravidla pro zku ebn ty e

A50; A80

A200; A100

A5,65; A11,3

Zkouška tahem

Obecná pravidla pro zkušební tyče
obecn pravidla pro zku ebn ty e21

Zkouška tahem

Obecná pravidla pro zkušební tyče

Poměrné zkušební tyče (L0=k.S01/2), kde k = 11,3 nebo 5,65

Nepoměrné zkušební tyče – umožňuje-li norma na výrobek

Původní povrch – předepisuje –li norma na výrobek

Výroba a opracování – vliv na počátek plastické deformace a mez kluzu

obecn pravidla pro zkou ku

Zkouška tahem

Obecná pravidla pro zkoušku
 • Zatěžovací osa stroje (kardan, vyosovací přípravek, upínací přípravky s kulovými plochami apod.)
 • Rychlost zatěžování (podle určované charakteristiky)
 • Kontrola a měření tyče před zkouškou
 • Předtížení tyče v upnutém stavu před zkouškou
 • Provedení zkoušky – se snímačem, bez snímače (hystereze, vícerychlostní zkouška)
slide25

Zkouška tahem

Smluvní tahový diagram

tj. závislost zátěžná síla – prodloužení měřené délky zkušebního tělesa

 • napěťové charakteristiky Rxx, Rm
 • deformační charakteristiky A, Z
smluvn tahov diagram

Zkouška tahem

Smluvní tahový diagram

měříme sílu F

přepočteme na smluvní napětí

měříme prodloužení L

přepočteme na poměrné prodloužení

smluvn mez kluzu

Zkouška tahem

Smluvní mez kluzu
 • p = plastic - plastická deformace
 • t= total – celková deformace
 • r = running - průběžná, trvalá (plastická) deformace
ozna ov n ocel horn doln mez kluzu

Zkouška tahem

Označování ocelí (horní/dolní mez kluzu)

Svařitelné oceli

S185 S235 S275 S355

Oceli na strojní součásti

E295 E335 E360

deforma n charakteristiky

Zkouška tahem

Deformační charakteristiky
 • Zúžení
 • Tažnost
 • Proč jsou deformační charakteristiky dvě?
sn en iso 2566 420308

Zkouška tahem

ČSN EN ISO 2566 (420308)
 • Převodní tabulky tažnosti

Část 1: uhlíkové a nízkouhlíkové oceli

Část 2: austenitické oceli

Nechť kI = 5,65, kII =11,3 pak platí A11,3=A5,65.0,759)

energetick charakteristiky

Křehké materiály

Zkouška tahem

Energetické charakteristiky

Resilience(modul resilience): mater. charakt. vyjadřující množství energie v jednotce objemu materiálu zatíženého napětím Re. (Množství energie, které je materiál schopen při daném zatížení akumulovat).

 • Kovy – klasický tahový diagram

Tahová houževnatost (modul houževnatosti): množství energie potřebné k porušení materiálu

kovov materi ly deforma n zpevn n

Zkouška tahem

Kovové materiály – deformační zpevnění
 • Kovy – klasický tahový diagram
 • Mírou deformačního zpevnění je poměr meze pevnosti a meze kluzu
sn en 658

Zkouška tahem - keramiky

ČSN EN 658
 • omezená obrobitelnost – jednoduché tvary
 • vysoká křehkost – předčasné lomy
 • citlivost na přesnost zatěžovací osy
 • přednost – ohybové zkoušky
energetick charakteristiky39

Zkouška tahem

Energetické charakteristiky
 • energie kumulovaná při poškození

ČSN EN 658-1 (727510) (Cumulative damage energy)

Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě – stanovení tahových vlastností

tahov diagram smluvn tahov diagram

Zkouška tahem

Tahový diagram (smluvní tahový diagram )
 • hodnocení kvality materiálu
 • nákup – prodej (technické dodací podmínky EN)
 • expertíza havárií
 • pevnostní výpočty (únava)
 • základní mechanické vlastnosti – v materiálových listech a databázích
plastick deformace a pevnost41
Plastická deformace a pevnost
 • Anelasticita – vnitřní útlum
 • Zkoušky základních mechanických charakteristik konstrukčních materiálů

(kovy, plasty, keramiky, kompozity)

 • Fyzikální podstata pevnosti
 • Skutečný tahový diagram