Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s
Download
1 / 40

- PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

MODEL DE GESTIÓ INTEGRAL DE LA VIA PÚBLICA 5 de juliol de 2006, Sant Cugat del Vallès. Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels serveis a la Via Pública. Antecedents Definició del projecte Fases del projecte Resultats Exemple de funcionament.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lalasa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

MODEL DE GESTIÓ INTEGRAL DE LA VIA PÚBLICA5 de juliol de 2006, Sant Cugat del Vallès


Ulls de la ciutat gesti integral de manteniment dels serveis a la via p blica
Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels serveis a la Via Pública

Antecedents

Definició del projecte

Fases del projecte

Resultats

Exemple de funcionament


Ulls de la ciutat gesti integral de manteniment dels serveis a la via p blica antecedents
Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaAntecedents

 • Any 2001

  • Diverses problemàtiques a la via pública que requerien una supervisió del seu estat i una informació directe als responsables tècnics municipals per a la seva gestió.

  • Cada àmbit municipal, sol·licitava a la direcció de recursos humans els serveis de supervisió i inspecció a la via pública, de manera que, el personal a cobrir era cada vegada més elevat i no s’aprofitaven les sinèrgies d’unes tasques de camp de manera coordinada.

  • No hi havia un sistema d’informació integral sinó diversos sistemes i tecnologies que permetien recollir, tractar i gestionar els elements de la via pública. En aquest sentit, no es podia disposar d’una visió general sobre l’estat de manteniment de la via pública, com tampoc dels calendaris i costos de la seva gestió.

  • Les incidències que recollien els ciutadans/ens i la gestió que en feien els proveïdors tampoc estaven incorporades en cap sistema de gestió, de manera que era molt difícil fer·ne el seguiment del seu tractament i de la seva resolució.


Ulls de la ciutat gesti integral de manteniment dels serveis a la via p blica1
Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels serveis a la Via Pública

 • Antecedents

 • Definició del projecte

  • Objectius

  • Beneficis de la solució proposada

  • Projecte tècnic

 • Fases del projecte

 • Resultats

 • Exemple de funcionament


Ulls de la ciutat gesti integral de manteniment dels serveis a la via p blica definici del projecte
Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaDefinició del projecte

 • Objectius

  • Implantació i desenvolupament d’un programa de gestió i supervisió de qualitat de la infraestructura a la via pública que inclou:

   • El disseny i la programació d’un sistema d’informació integral de diversos elements de la Via Pública.

   • L’organització i prestació del servei continuat de supervisió dels elements de la via pública mitjançant un equip de supervisors, a través d’una solució informàtica per a la gestió i manteniment de la infraestructura urbana.

  • L’objectiu prioritari d’aquest programa és la identificació i enregistrament de les deficiències i altres incidències d’interès en els elements de la via pública, l’estat de conservació, el compliment de llicències municipals, l’actualització d’inventaris, i altre informació relativa a les actuacions municipals, tant en els espais públics com en l’àmbit privat, i la seva comunicació als responsables tècnics municipals i empreses concessionàries de serveis públics per a la seva efectiva resolució. L’enregistrament de cada deficiència o incidència s’haurà d’associar a una imatge fotogràfica i geocodificar-la sobre un plànol per a la seva localització. Aprofitant les xarxes mòbils de dades (GPRS, UMTS) les dades recollides pels supervisors de qualitat podran ser trameses en temps real, de manera, que seran automàticament emmagatzemades en els sistemes corporatius.


Ulls de la ciutat gesti integral de manteniment dels serveis a la via p blica2
Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels serveis a la Via Pública

 • Antecedents

 • Definició del projecte

  • Objectius

  • Beneficis de la solució proposada

  • Projecte tècnic

 • Fases del projecte

 • Resultats

 • Exemple de funcionament


Ulls de la ciutat gesti integral de manteniment dels serveis a la via p blica definici del projecte1
Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaDefinició del projecte

 • Beneficis de la solució proposada

  • Contribuir a la millora de l’aprofitament de l’ús i ocupació de la Via Pública per part de les activitats autoritzades i amb llicència municipal.

  • Facilitar informació adequada i precisa als serveis tècnics municipals:

   • Sobre el compliment de les normatives i de les llicències d’obres atorgades des de l’Ajuntament.

   • Per a l’optimització de les actuacions de manteniment i serveis en les actuacions de la Via Pública.

  • Donar garanties de seguretat i minimitzar els riscos mitjançant la detecció oportuna de determinades deficiències i patologies en els elements del mobiliari urbà i mobilitat, façanes, obre i manteniment de la Via Pública.

  • Contribuir a la millora de la qualitat dels serveis públics municipals: neteja, recollida de residus, manteniment, etc.


Ulls de la ciutat gesti integral de manteniment dels serveis a la via p blica definici del projecte2
Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaDefinició del projecte

 • Millora de la imatge del Consistori:

  • Facilitant informació àgil, adequada i de valor afegit als tècnics municipals

  • Facilitant l’eficàcia de les actuacions municipals enfront a les necessitats detectades.

  • Donar una resposta àgil i eficaç al ciutadà (evitar les instàncies, quixes, oferint informació anticipada, etc...)

 • Optimitzar els recursos municipals: tècnics, humans i materials.

 • Disposar d’indicadors municipals per a avaluar contínuament la qualitat del servei donat al ciutadà

 • Millorar la qualitat de vida dels ciutadans.


Ulls de la ciutat gesti integral de manteniment dels serveis a la via p blica definici del projecte3
Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaDefinició del projecte

La solució proposada ha de ser emprada en els següents àmbits d’actuació:

 • Obres i Activitats:

  • Adequació de les obres i activitats als permisos o llicències atorgades.

  • Seguiment i control de les llicències d’obres privades a través del personal d’inspecció municipal.

  • Detectar obres i activitats sense autorització preceptiva.

 • Ocupació de la via pública:

  • Verificar les autoritzacions concedides per a l’ús d’ocupació de la via pública.

  • Detectar ocupacions irregulars de la via pública: aparadors, botigues i comerços, materials i elements d’obres, voluminosos, vehicles, etc...

 • Manteniment de la via pública:

  • Detectar incidències sobre l’estat de conservació de la via pública i els elements de mobiliari urbà. Així com d’altres aspectes com pugui ser la insalubritat de solars i espais tant de titularitat pública com privada.

  • Actualitzar determinats inventaris dels elements de la via pública.

 • Actuacions de millora del civisme:

  • Detectar situacions incíviques per a desenvolupar actuacions correctores i de millora del civisme.


Ulls de la ciutat gesti integral de manteniment dels serveis a la via p blica3
Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels serveis a la Via Pública

 • Antecedents

 • Definició del projecte

  • Objectius

  • Beneficis de la solució proposada

  • Projecte tècnic

 • Fases del projecte

 • Resultats

 • Exemple de funcionament


Ulls de la ciutat gesti integral de manteniment dels serveis a la via p blica definici del projecte4
Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaDefinició del projecte

 • Projecte tècnic:

  • El projecte desenvolupa un complert sistema de informació amb capacitat de suportar totes les dades diàriament proporcionades pels supervisors de la via pública i altre personal i col·lectius municipals, els quals han de registrar sobre el terreny de forma senzilla i eficaç tota la informació relativa a les actuacions municipals en les bases de dades específiques de les terminals mòbils i PDAS. La informació enregistrada es traspassarà, o bé mitjançant la infraestructura de telefonia inalàmbrica o bé mitjançant la sincronització directa dels aparells, a través de la base de dades relacional, a l’entorn de la xarxa corporativa de l’Ajuntament de Sant Cugat.

  • L'aplicació i base de dades a desenvolupar ha de permetre l'explotació de les dades capturades pels supervisors i altre personal de l'Ajuntament des de qualsevol lloc de treball de la xarxa corporativa, d'acord amb la gestió d'usuaris i perfils d'accés de dades que l'Ajuntament estableixi. L'aplicació haurà de suportar les jerarquies dels nivells de permisos associats a cada usuari. Podran contemplar-se fins a 5 nivells de perfils d'usuaris

  • La recollida de dades de cada incidència també es realitzarà amb un sistema de localització geogràfica (GPS) compatible amb el sistema de georeferenciació municipal per a poder identificar les coordenades de cada incidència o qualsevol informació d'interès relativa a les actuacions municipals, i la seva introducció i visualització mitjançant el GIS de l'Ajuntament. Així mateix, també serà necessari que els supervisors i altre personal de l'Ajuntament puguin identificar i representar la localització de la informació recollida dins d'un plànol a les terminals, compatible amb els sistemes de georeferenciació municipals.


Ulls de la ciutat gesti integral de manteniment dels serveis a la via p blica4
Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels serveis a la Via Pública

Antecedents

Definició del projecte

Fases del projecte

Resultats

Exemple de funcionament


Ulls de la ciutat gesti integral de manteniment dels serveis a la via p blica fases del projecte
Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaFases del projecte

FASE 1

FASE2

FASE 3

FASE 4

ULLS DE L’AJUNTAMENT

ULLS DE LA CIUTAT

ULLS DE LA CIUTAT

 • Auditoria i enregistraments incidències

 • Sistema d’informació integral dels elements a mantenir a la via pública

 • Supervisors depenien de la gerència municipal que reportaven les incidències a través de les pocket a la intranet municipal

 • Sistema integral de supervisió i control

 • Territorialització incidències (GPS) / Recorreguts prefixats

 • Atenció ciutadana certificada(ISO 9001) resposta amb ticketing

 • Concessionaris plataforma extranet de serveis

 • Dispositius mòbils

 • Inventariarització

 • Integració de la tecnologia mòbil per la transmissió als sistemes corporatius de les incidències greus o de necessitats d’urgent resolució

 • Sistema integral de gestió

 • Quadre de comandament

 • Sistema de gestió a la via pública comú per tots els responsables tècnics municipals (policia, agents cívics, tècnics)

 • Integració amb els sistemes d’informació corporatius

2001-2003

2003-2005

2005-2006

2006 (...)


Ulls de la ciutat gesti integral de manteniment dels serveis a la via p blica5
Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels serveis a la Via Pública

Antecedents

Definició del projecte

Fases del projecte

Resultats

Exemple de funcionament


Ulls de la ciutat gesti integral de manteniment dels serveis a la via p blica resultats
Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats

 • GENERAL 2001-2006


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats

 • DADES GENER-MAIG 2006

1. Gestió global dels “Ulls de la ciutat”

2. Incidències ciutadanes

3. Gestió municipal

4. Concessions municipals

5. Territori


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats. Dades gener-maig 2006. Gestió global.

Incidències detectades


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats. Dades gener-maig 2006. Gestió global.

Incidències per tipus detectades pels supervisors


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats. Dades gener-maig 2006. Gestió global.

Incidències per tipus detectades pels supervisors


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats

 • DADES GENER-MAIG 2006

1. Gestió global dels “Ulls de la ciutat”

2. Incidències ciutadanes

3. Gestió municipal

4. Concessions municipals

5. Territori


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats. Dades gener-maig 2006. Incidències ciutadanes.

Mitjà d’entrada de les peticions ciutadanes


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats. Dades gener-maig 2006. Incidències ciutadanes.

Sol·licituds de resposta


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats. Dades gener-maig 2006. Incidències ciutadanes.

Gestió de sol·licituds presentades pels ciutadans/es


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats. Dades gener-maig 2006. Incidències ciutadanes.

Motius de desestimació de les peticions ciutadanes


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats. Dades gener-maig 2006. Incidències ciutadanes.

Distribució de les peticions ciutadanes per tipologia (ítems)


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats

 • DADES GENER-MAIG 2006

1. Gestió global dels “Ulls de la ciutat”

2. Incidències ciutadanes

3. Gestió municipal

4. Concessions municipals

5. Territori


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats. Dades gener-maig 2006. Gestió municipal.

Incidències gestionades pels tècnics/es municipals)


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats. Dades gener-maig 2006. Gestió municipal.

Incidències tancades pels supervisors de qualitat


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats. Dades gener-maig 2006. Gestió municipal.

Temps promitg de tancament


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats

 • DADES GENER-MAIG 2006

1. Gestió global dels “Ulls de la ciutat”

2. Incidències ciutadanes

3. Gestió municipal

4. Concessions municipals

5. Territori


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats. Dades gener-maig 2006. Concessions municipals.

Concessions municipals


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats

 • DADES GENER-MAIG 2006

1. Gestió global dels “Ulls de la ciutat”

2. Incidències ciutadanes

3. Gestió municipal

4. Concessions municipals

5. Territori


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats. Dades gener-maig 2006. Territori.

Territorialització del municipi maig 2006


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaResultats. Dades gener-maig 2006. Territori.

Zones supervisades municipi maig 2006


Ulls de la ciutat gesti integral de manteniment dels serveis a la via p blica6
Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels serveis a la Via Pública

Antecedents

Definició del projecte

Fases del projecte

Resultats

Exemple de funcionament


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaFuncionament

FORMULARI ENTRADA DADES


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaFuncionament

VALIDACIÓ I SEGUIMENT


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaFuncionament

GESTIÓ A LA VIA PÚBLICA

Itineraris

Sistema d’informació

Supervisors

“n” àmbits d’actuació

- Supervisen i enregistren noves incidències

- Verifiquen i tanquen les incidències resoltes pels tècnics municipals

Informes


Model de gesti integral de la via p blica 5 de juliol de 2006 sant cugat del vall s

Ulls de la ciutat. Gestió Integral de Manteniment dels Serveis a la Via PúblicaFuncionament

INCIDÈNCIA A RESOLDRE