Valg av meddommere etter kommunevalget i 2011
Download
1 / 16

Valg av meddommere etter kommunevalget i 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Valg av meddommere etter kommunevalget i 2011. Faglig Forum for Formannskapssekretærer Sunndalsøra 11. mai 2011 Seniorrådgiver Terje Karterud, Domstoladministrasjonen. 2. Tema som skal behandles. Prosedyrer ved valget Sammensetningen av utvalgene Antallet lekdommere Valgbarhet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Valg av meddommere etter kommunevalget i 2011' - lalaine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Valg av meddommere etter kommunevalget i 2011

Valg av meddommere etter kommunevalget i 2011

Faglig Forum for Formannskapssekretærer

Sunndalsøra 11. mai 2011

Seniorrådgiver Terje Karterud, Domstoladministrasjonen


Tema som skal behandles

2

Tema som skal behandles

 • Prosedyrer ved valget

 • Sammensetningen av utvalgene

 • Antallet lekdommere

 • Valgbarhet

 • Funksjonstid

 • Opplysningene i listen over lekdommere

 • Skjønnsmenn

 • Jordskiftemeddommere

 • Rapportering av valgresultat

 • Bestemmelsene for forliksrådet tas sammen med bestemmelsene for lekdommere


Erfaringer fra valget i 2008

3

Erfaringer fra valget i 2008

 • Mange kommuner leverte mangelfulle lister

 • Mange kommuner innrapporterte fødselsnummer med feil

 • Det ble valgt personer som både var for unge og for gamle

 • Kort tid fra valget til listene skulle tas i bruk

 • Mange kommuner leverte sent – lenge etter at valget var gjennomført


Prosedyrer ved valget frister

4

Prosedyrer ved valget – frister

Nye frister fra sist gang

1. mars 2012 domstolleder underretter om antallet § 64

Forslag skal til gjennomsyn i to uker § 68

1. juli 2012 valget skal være gjennomført § 66

15. september 2012 utfallet av valget skal være innrapportert § 69

Fritak for valg §§ 68 og 74

Ingen kan velges til mer enn et utvalg § 68


Sammensetningen av utvalgene

5

Sammensetningen av utvalgene

 • § 67

 • Allsidig sammensetning

 • Best mulig representere alle deler av befolkningen

 • Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater


Valgbarhet 1 oversikt

6

Valgbarhet 1 – Oversikt

 • §§ 70 – 73

 • Krav til personen

 • Utelukkelse på grunn av stilling

 • Utelukkelse på grunn av vandel

 • Muligheter for fritak på grunn av helse eller har vært medlem av utvalg i to perioder tidligere

 • Samme regler for medlemmer av forliksråd bortsett fra nedre aldersgrense og krav til person - § 56


Valgbarhet 2 krav til person 70

7

Valgbarhet 2 – Krav til person § 70

 • Tilstrekkelig norskkunnskaper og personlig egnet

 • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start – 1. januar 2013, dvs født etter 31.12.1942 og før 1.1.1992

 • Ikke fradømt stemmerett

 • Ikke under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene

 • Innført i folkeregisteret og bosatt i kommunen

 • Norsk eller nordisk statsborger eller registrert bosatt i riket tre siste år

 • Kun aldersgrensen på 70 år som gjelder for medlemmer av forliksrådet

 • Øvre aldersgrense gjelder ikke for skjønnsmenn skjl § 14


Valgbarhet 3 utelukket pga stilling 71

8

Valgbarhet 3 – Utelukket pga stilling § 71

 • Stortingsrepresentanter, inkl vara

 • Politisk ledelse i departementene

 • Fylkesmenn og ass fylkesmenn

 • Utnevnte og kst dommere og ansatte ved domstolene

 • Ansatte i politi, påtalemyndighet og kriminalomsorgen

 • Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet, Domstoladministrasjonen med styre

 • Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen

 • Praktiserende advokater og advokatfullmektiger

 • Kommunens administrasjonssjef og andre kommunale ansatte som tar direkte del i forberedelse og gjennomføring av valget


Valgbarhet 4 vandel 72

9

Valgbarhet 4 – Vandel § 72

 • Idømt ubetinget fengsel i mer enn 1 år

 • Idømt forvaring eller andre særreaksjoner etter strl § 39-39c

 • Idømt ubetinget fengsel under 1 år mindre enn 15 år siden

 • Idømt betinget fengsel mindre enn 10 år siden

 • Idømt eller vedtatt bot i tilfelle som kunne føre til fengsel i mer enn 1 år for mindre enn 10 år siden

 • Har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse i tilfelle som kunne føre til fengsel i mer enn 1 år for mindre enn 10 år siden

 • Ved samfunnsstraff er det den subsidiære fengselsstraff som teller

 • Ved deldom, blanding betinget/ubetinget fengsel vurderes hver del for seg

 • Kommunen pliktig til å sjekke vandel § 73


Funksjonstid

10

Funksjonstid

 • § 66

 • 4 år

 • Valget i 2012 gjelder fra 1. januar 2013 til 31. desember 2016

 • Samme bestemmelser for medlemmer av forliksrådet - § 57

 • Samme bestemmelser for jordskiftemeddommere og skjønnsmenn


Listen over lekdommere

11

Listen over lekdommere

 • § 69

 • Listen skal inneholde følgende opplysninger:

  • Fullt navn

  • Adresse

  • Fødselsnummer

  • Telefonnummer

  • Yrke

  • Stilling

 • Frist for innrapportering 15. september 2012 § 69


Spesielt for jordskiftemeddommere

12

Spesielt for jordskiftemeddommere

 • Samme valgbarhetsregler som for meddommere til tingrett og lagmannsrett

 • De som er valgt til meddommere i tingrett og lagmannsrett er valgbare til jordskiftemeddommere jskl § 8

 • Ikke krav til likt antall menn og kvinner, men bør tilstrebe at begge kjønn er representert

 • Kjennskap til jordskifte inkl reindrift jskl § 8

 • Mobilitet

 • Innrapportering av valget


Spesielt for skj nnsmenn

13

Spesielt for skjønnsmenn

 • De samme skjønnsmenn brukes av både de alminnelige domstoler og jordskiftedomstolene

 • Kommunene foreslår, fylkeskommunen velger skjl § 14

 • Samme valgbarhetsregler med unntak av øvre aldersgrense skjl § 14

 • Kunnskap til fagområder

 • Ikke krav til likt antall menn og kvinner, men representanter fra begge kjønn bør tilstrebes

 • Mobilitet


Innrapportering av valgresultat

14

Innrapportering av valgresultat

 • Arbeider med ny løsning

 • Tjeneste i domstol.no eller AltInn

 • Mål klar mars/april 2012

 • Bør vi legge ut eksempler fra større kommuner til bruk for andre kommuner hvis det blir en portal?


Oppsummering

15

Oppsummering

 • Ingen endringer med hensyn til prosedyrer – dog nye tidsfrister

 • Mest mulig representativt sammensatte utvalg

 • Aldersgrense for valgbarhet

 • Krav til økonomi

 • Utelukket pga stilling

 • Krav til vandel

 • Lovbestemte krav til opplysninger i listen


Sp rsm l

16

Spørsmål?

 • Spørsmål til det som er tatt opp

 • Domstoladministrasjonen planlegger å sende informasjonsskriv til kommunene om regelverk og innrapportering. Når bør dette skje i forhold til valget?


ad