slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund Den äldsta sektionen inom Svenska Läkaresällskapet (1904) drygt 1800 medlemmar Fyra intressegrupper: -Privatgynekologerna -Mödrahälsovårdsöverläkargruppen -Gruppen för öppenvårdsgynekologi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund' - laksha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund
 • Den äldsta sektionen inom Svenska Läkaresällskapet (1904)
 • drygt 1800 medlemmar
 • Fyra intressegrupper:

-Privatgynekologerna

-Mödrahälsovårdsöverläkargruppen

-Gruppen för öppenvårdsgynekologi

-Obstetriker och Gynekologer under Utbildning (OGU)

slide2
Mål

att främja kvinnors hälsa med fokus på kvinno-sjukdomar och förlossningar

slide3
Ska stimulera och arbeta för
 • Ett bra kursutbud till medlemmarna
 • Ständigt diskutera yrkesrollen och avgränsningen mot övriga aktörer inom vården
 • Värna arbetsmiljön, inom alla grenar av specialiteten
 • Vetenskapliga aktiviteter enligt EBM
slide4
Ska stimulera och arbeta för
 • Den kliniska forskningen inom specialiteten
 • Utåtriktad information mot media, allmänhet och politiker/beslutsfattare
 • Att initiera och delta i samhällsdebatten
 • Förbättrad reproduktiv hälsa för kvinnor även i ett globalt perspektiv
slide5
SFOGs styrelse 2010

Ulf Högberg, ordförande, Umeå

Sven-Eric Olsson, skattmästare, Danderyd

Pia Teleman, vice ordförande,

Lund

Eva Fornell, facklig sekreterare, Linköping

Pelle Lindqvist, vetenskaplig sekr, Karolinska Huddinge

 • Anne Ekeryd, redaktör, Alingsås
 • Marie Bixo, utbildningssekreterare, Umeå
 • Anna Pohjanen, övrig ledamot, Sunderby Sjukhus, Norrland
 • Mårten Strömberg, OGU-representant, Göteborg
 • Måns Edlund, webmaster, Karolinska Solna
vad g r sfog
Vad gör SFOG?
 • Anordnar
  • fortbildningskurser. Annonseras i Medlemsbladet. Ansökan vår och höst
  • SFOG-veckan (årsmöte, föreningssymposium, verksamhetsmöte), Vintermötet (alltid i Stockholm), deltar i symposier under Riksstämman mm.
 • Ger ut Medlemsbladet (5 ggr per år)
vad g r sfog1
Vad gör SFOG?
 • Samordnar AR-gruppernas arbete och ger ut ARG-rapporter
 • Arrangerar specialistexamen (Utbildningsnämnden)
 • Verkar för att främja utveckling och forskning inom obstetrik och gynekologi
 • Remissinstans
arbets och referensgrupperna
Arbets- och Referensgrupperna
 • För närvarande 20 AR-grupper
 • Arbets- och Referens-Grupp-Utvecklings-Samordnare tf ARGUS, Professor Ulf Högberg
 • Verkar för professionell utveckling inom specifika områden av specialiteten
 • Utarbetar ARG-rapporter. Dessa utgör ”State of the Art”-dokument och är goda källor till klinisk fortbildning
 • Medlemskap i AR-grupper är öppet för alla SFOGs medlemmar (även ST-läkare)
arbets och referensgrupperna1
Arbets- och Referensgrupperna

Arbets- och Referensgruppen för

 • GLOBAL GLOBAL-ARG
 • Kvalitetsregistrering KVARG
 • Mödra-Mortalitet MM-ARG
 • Etik ETIK-ARG
 • Evidensbaserad medicin EVIDENS-ARG
 • Endometrios ENDOMETRIOS-ARG
 • VulvaVULV-ARG
 • Hemostasrubbningar HEM-ARG
 • UltraljudsdiagnostikULTRA-ARG
 • Gynekologisk Tumörkirurgi med Cancervård TUMÖR-ARG
 • Endokrinologi ENDOKRIN-ARG
 • Ofrivillig Barnlöshet FERT-ARG
 • Psykosocial Obstetrik och Gynekologi samt Sexologi POS-ARG
 • Cervixcancerprevention C-ARG
 • Urogynekologioch vaginal kirurgi UR-ARG
 • Tonårsgynekologi TON-ARG
 • Familjeplanering FARG
 • Obstetriska ochGynekologiska Infektioner INF-ARG
 • Minimalinvasiv GynekologiMIG-ARG
 • Perinatologi PERINATAL-ARG
utbildningsfr gor
Utbildningsfrågor
 • Utbildningsnämnd
 • Specialistexamen
 • Fortbildningsprogram med stort och varierat kursutbud, central kursansökan
 • SPUR-inspektioner för samtliga kliniker
 • Subspecialisering ”Gynekologisk tumörkirurgi”
slide11
Överenskommelser i syfte att förbättra
 • samarbetet mellan våra båda professioner
 • höja kompetensen

och dra gränser mellan våra olika ansvarsområden

En god och säker vård

internationellt samarbete
Internationellt samarbete
 • Internationellt nätverk (NFOG; EBCOG; IFFS; FIGO)
 • Projekt: Saving Mothers and Newborn Healthin Pakistan
ad