att skriva referenser enligt apa systemet l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Att skriva referenser enligt APA-systemet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Att skriva referenser enligt APA-systemet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Att skriva referenser enligt APA-systemet - PowerPoint PPT Presentation


 • 1010 Views
 • Uploaded on

Att skriva referenser enligt APA-systemet. Monica Landén, Medicinska fakultetens bibliotek. APA. APA står för American Psychological Association Ett vanligt referenshanteringssystem inom psykologi, samhällsvetenskap och vårdvetenskap. Andra referenshanteringssystem. Harvard Chicago Oxford

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Att skriva referenser enligt APA-systemet' - andrew


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
att skriva referenser enligt apa systemet

Att skriva referenser enligt APA-systemet

Monica Landén, Medicinska fakultetens bibliotek

slide2
APA
 • APA står för American Psychological Association
 • Ett vanligt referenshanteringssystem inom psykologi, samhällsvetenskapoch vårdvetenskap.
andra referenshanteringssystem
Andra referenshanteringssystem
 • Harvard
 • Chicago
 • Oxford
 • Vancover
varf r referenser
Varför referenser?
 • Refererar du till någon annans arbete måste källan anges (referensen).
 • Finns det ingen referens innebär det att

författaren uttrycker sina egna tankar.

 • Läsaren ska lätt kunna hitta materialet för att läsa mer eller kontrollera det som påstås.
referenshantering
Referenshantering
 • Referenser i löpande text
 • ReferenslistaAlla referenser som används i texten skall

finnas med i referenslistan

referenser i l pande text
Referenser i löpande text
 • I en undersökning (Andersson, 2001) som gjordes bland…
 • Enligt Andersson (2001) är det …
 • …betonas av Berg (2000) och Ek (2004).
 • Svensson (2004) ansåg att …
flera arbeten av samma f rfattare
Flera arbeten avsamma författare
 • I ett flertal studier (Andersson, 1998, 1999, 2000a, 2000b)…Skriv årtalen i kronologisk ordning.Verk från samma år särskiljs med a, b, c...Dessa ska återfinnas i referenslistan.
olika arbeten samma referens
Olika arbeten – samma referens
 • Flera undersökningar (Andersson, 2001; Bengtsson & Larsson, 1999; Sjöberg, 2003) visar att ….

(Författarna inom parentesen skrivs i bokstavsordning och åtskiljs av semi-kolon.)

antal f rfattare i l pande text
Antal författare i löpande text
 • Om författarna är sex eller färre skrivs alla namnen ut första gången.
 • Andra gången skrivs endast första namnet följt av et al. (eller om författarna är sju eller fler) I samma studie av Andersson, et al. (2000) framkommer…
lagstiftning
Lagstiftning
 • Löpande text:I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgas i 2 § att …
 • Referenslistan:SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen.
 • Referera inte till författningshandboken.
citera i l pande text
Citera i löpande text
 • Citat ska återges exakt som det står i källan.
 • Kortare citat skrivs i löpande text med citationstecken i början och slutet av citatet.
 • Längre citat skrivs kursivt och med mindre radavstånd och indrag.
 • Glöm ej att ange sidhänvisning direkt efter citatet.
sidh nvisning
Sidhänvisning
 • Ange alltid sida vid direkta citat eller vid hänvisningar till figurer och tabeller.
 • I referenslistan måste sidorna anges för kapitel i bok med redaktör/-er. Ek, M. (2005). Konflikter på arbetet. I P. Gren (Red.), Att vara chef och ledare(sid. 22-35). Stockholm: Norstedt.
referera till andrahandsk lla
Referera till andrahandskälla
 • Löpande text:Svenssons studie (refererad till i Andersson, 2006, s. 35) visar att…
 • Du refererar till andrahandskällan där du hämtat informationen - inte till ursprungskällan.

(Andersson anges i referenslistan).

personlig kommunikation
Personlig kommunikation
 • Samtal, e-post, föreläsning och dyl.Sven Karlsson bekräftar (personlig kommunikation, 5 november 2006) att…
 • Skrivs i löpande text men ska inte finnas med i referenslistan.
referenslistan
Referenslistan
 • Referenserna listas i bokstavsordning
 • Flera källor av samma författare placeras i kronologisk ordning:Andersson, K. (1999). Titel…Andersson, K. (2000). Titel…Om samma år – titel i bokstavsordningAndersson, K. (2002a). Arbete och hälsa.Andersson, K. (2002b). Hälsans betydelse..
slide16
Ensam författare placeras före de verk som publicerats med andra.Gren, P. (2001). Gren, P., & Dahl, V. (1999).
 • En författare med olika medförfattare ordnas alfabetiskt efter den andre författaren.Gren, P., & Fors, A. (2004). Gren, P., & Roos, M. (2000).
exempel referens monografi
Exempel referens monografi
 • Andersson, S., Svensson, A., & Ek, R. (Red.). (2006). Barnövervikt i praktiken (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
 • Kapitel i bok:Ek, M. (2005). Konflikter på arbetet. I P. Gren (Red.), Att vara chef och ledare(sid. 22-35). Stockholm: Norstedt.
libris
Libris
 • Sök fram boken i LIBRIS för att få fram uppgifter om förlag, utgivningsår, upplaga etc.
referens tidskriftsartikel
Referens tidskriftsartikel
 • Holmen, M.S. (2006). Tools to assess thenutritional status of acutely ill older adults. Nursing Older People, 18(5), 31-35.Paginering – nytt nummer
 • Franklin, L., & Nordenfelt, L. (2006). Views on dignity of elderly nursing home residents.Nursing Ethics, 13, 130-146.Paginering – ny volym
elektroniska referenser
Elektroniska referenser
 • De regler som gäller för tryckta källor tillämpas huvudsakligen även för elektroniska dokument.
 • Det behövs kompletterande uppgifter om typ av medium, var dokumentet finns tillgängligt samt uppslagsdatum, dvs. den dag man hittat och använt dokumentet.
l pande text
Löpande text
 • I löpande text anges författaruppgifter och årtal på samma sätt som för tryckta källor, däremot ska inte Internetadressen (URL) anges i den löpande texten utan endast i referenslistan.
viktigt att t nka p
Viktigt att tänka på
 • Ange i första hand en adress som går direkt till dokumentet.
 • Kontrollera att adressen fungerar.
 • Skriv alltid ut hela internetadressen även http://www
 • Skriv inte punkt efter internetadressen
 • Granska och värdera de webbsidor du väljer.
webbdokument
Webbdokument
 • Webbsida med författare eller organisationGunnarsson, R. (2006). Kunskapsansats - kvalitativt eller kvantitativt perspektiv? Hämtad 7 oktober, 2006, från http://www.infovoice.se/fou/bok/10000002.htm
 • American Psychological Association. (2003). Electronic references. Hämtad 24 oktober, 2006, från http://www.apastyle.org/elecref.html
 • Webbsida utan författareOm diabetes. (2004). Hämtad 20 september, 2006, från http://www.endo.mas.lu.se/dipis/omdiab.html
elektronisk version av tryckt bok
Elektronisk version av tryckt bok
 • Socialstyrelsen. (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 17 oktober, 2006, från http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2006/9160/2006-123-12.htm
artikel elektronisk version pdf
Artikel elektronisk version (PDF)
 • Referensen skrivs på samma sätt som för tryckt artikel och ska endast kompletteras med att elektronisk version har använts [Elektronisk version].
 • Andersson, M., Hallberg, IR., & Edberg, A-K. (2006). The final period of life in elderly people in Sweden: factors associated with QOL [Elektronisk version].International journal of palliative nursing, 12, 286-93.
n gra r d
Några råd …
 • Anteckna direkt dina bibliografiska referenser som du tänkt använda, för att slippa leta fram dem igen.
 • Skapa ett dokument där du samlar dina referenser.
 • Kopiera/klistra in dina referenser för att undvika stavfel.
 • Elektroniska dokument - skriv alltid ut eller spara filen som du tänkt använda.
referenser
Referenser
 • American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological Association (5:e uppl.). Washington, DC: American Psychological Association.
 • American Psychological Association. (2003). Electronic references. Hämtad 13 november, 2006, från http://www.apastyle.org/elecref.html
 • Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
anvisningar referenser
Anvisningar referenser
 • Medicinska fakultetens bibliotek

För studenter -> Värdera, referera och publicera

http://www.med.lu.se/bibliotek