KURULUŞ ORYANTASYON KİTAPÇIĞI KURULUŞ ADI :ÇAYELİ ÖZÜRLÜ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KURULUŞ ORYANTASYON KİTAPÇIĞI KURULUŞ ADI :ÇAYELİ ÖZÜRLÜ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KURULUŞ ORYANTASYON KİTAPÇIĞI KURULUŞ ADI :ÇAYELİ ÖZÜRLÜ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

play fullscreen
1 / 47
KURULUŞ ORYANTASYON KİTAPÇIĞI KURULUŞ ADI :ÇAYELİ ÖZÜRLÜ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
576 Views
Download Presentation
laksha
Download Presentation

KURULUŞ ORYANTASYON KİTAPÇIĞI KURULUŞ ADI :ÇAYELİ ÖZÜRLÜ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KURULUŞ ORYANTASYON KİTAPÇIĞI KURULUŞ ADI :ÇAYELİ ÖZÜRLÜ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Açıklama: Bu döküman kuruluşa yeni gelen her personele / hizmet elemanlarına hizmete başladığı ilk hafta eğitim yolu ile aktarılır, verilir.

 2. KURULUŞUMUZUN HİZMETE AÇILIŞ TARİHİ : Rize ili Çayeli İlçesi Yaka mah. Prof Dr. Yaser Muşdal Caddesi No:7/1 Çayeli Adresinde Rize il Sağlık müdürlüğüne ait arsa üzerinde 3965 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, 4 katlı bina ve bahçesi Rize İl Sağlık Müdürlüğü ve Rize Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan ve 10.08.2005 tarihinde Rize Valiliğince onaylanarak yürürlüğe giren protokol ile Genel Müdürlüğümüze devredilmiştir. Devri gerçekleştirilen bina: Çayeli Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kullanılmakta olup 50 kapasite ile hizmet etmektedir.

 3. Kuruluşumuz 18 (+) yaş üzeri Zihinsel Engelli erkeklere yönelik bakım ve rehabilite hizmeti vermek üzere fiilen 2006 yılı Ekim ayından itibaren hizmete girmiş olup, Kuruluşumuzun resmi açılışı 15.02.2007 tarihinde yapılmıştır. Kuruluşumuz 24/05/1983 tarihli ve 2828 sayılı SHÇEK kanununun çerçevesinde kurulmuş olup herhangi bir nedenle erkek Zihinsel Engelli durumda olan her Türk vatandaşına yasal çerçeve içerisinde kalmak koşuluyla sosyal güvencesi olsun veya olmasın ücretsiz bakım, rehabilite ve tedavi hizmeti verilmektedir.Kuruluşumuzda Zihinsel Engelli yerleştirme işlemleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Çayeli Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2011 yılına kadar çalışmalarını sürdürmüş ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (resmi gazetenin 08.06.2011 27958 mükerrer sayısından)08.06.2011 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulmasıyla Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.

 4. MiSYONUMUZ Özürlülerin ve yaşlıların ayrımcılığa uğramadan insan haklarından yararlanarak toplumsal hayata katılmaları için ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, özürlülere ve yaşlılara yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

 5. Özürlülerin ve yaşlıların toplumsal yaşamın tüm alanlarına onurlu bir birey olarak katılımlarının sağlanması konusunda koordine edeceği politika ve stratejilerle etkin ve lider bir kurum olmak.

 6. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi çerçevesinde insan haklarına, evrensel hukuk ilkelerine ve uluslararası sözleşmelere bağlı çalışmak • Milli ve manevi değerlere bağlı olmak • Bilimsel veriye dayalı sürdürülebilir hizmet vermek • İşbirliğine açık, tarafsız ve şeffaf olmak • Tüm hizmet verilen kesimlerin ve çalışanların memnuniyetini sağlamak

 7. Çayeli Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü olarak, • Hizmetlerimizi; uluslararası hukuk ilkeleri ve sözleşmeler ile ulusal mevzuata göre sunmak. • Hizmetlerimizi kişi, aile ve toplumun memnuniyetini ön planda tutarak yürütmek. • 3. Değişimi ve gelişimi izleyerek, sosyal hizmet ihtiyacı bulunan kişi, aile ve toplumun ihtiyaçlarını, maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarını gidermek, hayat standartlarının iyileştirilmesini sağlamak. • 4. Hizmetlerimizi, koruyucu ve önleyici odaklı olarak belirlemek, yerinde hizmet verme anlayışı ile yerine getirmek. • 5. Çalışanlarımızın memnuniyetini, eğitim ve gelişimini sürekli arttırmak

 8. ÇALIŞANLARIMIZ TARAFINDAN DİKKAT EDİLECEK KONULAR • Mesai saatlerine dikkat edilecek, ünite sorumlusundan vardiyalar teslim alınmadan görev değişimi yapılmayacak. • İmzalar düzenli atılmalı, peşin imza atılmamalı, imzalar üzerinde karalama yapılmamalıdır. • Nöbet değişimlerinde vardiya değişim saatlerine dikkat edilecek, herkes zamanında mesaisinde bulunacak. • Hasta yakınlarına bakım-temizlik-kalorifer- güvenlik personeli tarafından hasta ile ilgili bilgiler verilmeyecek, mesai saatlerinde idare,grup sorumlusu veya sosyal servise, mesai saatleri dışında nöbetçi amire yönlendirilecektir. • Kılık kıyafetle ilgili kurallara uyulacak, hizmet alım personeli 4857 sayılı iş kanununa tabi olacak memurlar ise 657 DMK şartlarına tabi olacaktır. • Yaka kartları mutlaka takılacaktır. • Vardiyasına erken gelen personel kurum içinde ve kapı önünde sivil kıyafetlerle dolaşmayacak, formasını giymiş bir şekilde kendi grup odasında vardiya saatini bekleyecek ya da gruptaki arkadaşlarına yardım edebilecektir. • Çalışan personel dinlenme saatlerini idarenin gösterdiği yerlerde ve idarenin belirlediği zamanlarda geçirecek.

 9. ÇALIŞANLARIMIZ TARAFINDAN DİKKAT EDİLECEK KONULAR -Personel birbirine, Zihinsel Engelli Gençlere ve üstlerine karşı hitap şekillerinde, davranışlarında ve hareketlerinde dikkatli olacak. Hitaplarda sadece isim değil ….. bey- …. Hanım gibi hitap kelimeleri kullanılacaktır. -Konuşurken alçak sesle konuşmalı, birbirine yüksek sesle seslenmemelidir. -Uyum bozucu davranışlara girilmemeli, bakım personelleri arasında gruplaşma yapılmamalı ve diğer kişilere üstünlük gösterilmemelidir. -Güvenlik görevlileri vardiya çıkışlarında arama yapacak ve personel bu konularda güvenlik görevlilerine zorluk çıkarmayacaktır. -Tüm Engelli Gençlere aynı yakınlıkta olunacak, arasında ayrım yapılmayacak. Farklı kişilik ve davranış özelliklerine saygı gösterilerek, olumsuz davranış şekilleri meslek elemanları ile görüşülüp uygun yöntemler kullanılarak olumluya çevrilmeye çalışılacaktır. -Vardiyalar sırasında elişi vs. işler yapılmayacaktır. Telefon konuşmaları dinlenme saatlerinde yapılacak olup,zorunlu haller de ise nöbetçi amirin bilgisi dahilinde kullanılacaktır.

 10. ÇALIŞANLARIMIZ TARAFINDAN DİKKAT EDİLECEK KONULAR -Kurumda mesai saatlerinde idare veya sosyal servis, mesai saatleri sonrasında nöbetçi amirin bilgisi olmadan hasta ziyareti yapılmayacak, ziyaretçiler katlara alınmayacaktır.Ziyaretçi yönetmeliğine uyulacaktır. -İdarenin bilgisi olmadan kurum içinde fotoğraf çekimi yapılmayacak, idare dışında hiçbir personel tarafından basına, kuruluşlara özürlülerimizle ilgili bilgi verilmeyecektir. -Kurumumuzun ve bakmakla yükümlü olduğumuz kişilerin özel durumları göz önünde bulundurularak; kuruluşumuz ve kalmakta olan özürlüler ile ilgili bilgiler kurum dışından kişilerle asla paylaşılmayacaktır. -Kurum içinde olduğu gibi kurum dışı faaliyetler ve işlerde ( hastane, piknik,sinema vb.) etkinliklerde davranış ve konuşmalara özen gösterilecek, bu kurumda çalışan her personelin kurumu temsil ettiği unutulmayacaktır. Her personel yaptığı işin öneminin ve sorumluluğunun farkında olmalıdır.

 11. ÇALIŞANLARIMIZ TARAFINDAN DİKKAT EDİLECEK KONULAR -Kuruluşumuzda kullanılan araç-gereç ve malzemelerin kullanımı ve bakımı sırasında herkes kendi eşyasına gösterdiği özeni gösterecektir. Elektrik , su ,pencerelerin kapalı olmasına dikkat edilecek, lüzumsuz yanan elektrik ve akan su kapatılacaktır. -Ölüm izinleri sadece 1. derece akrabalar için istenecektir.Bunun dışında izin talep edilmemelidir. -Sigara için çıkılan aralarda ve yemeklerde uzun vakit geçirilmeyecek, sigaralar kurum dışında sadece idarenin gösterdiği yerde içilecektir. -Kurumda yapılan toplantılara çok acil durumlar dışında herkes tarafından riayet edilecektir. -Her türlü istek ve şikayetlerde hiyerarşik sıra gözetilecektir. -Herkes işini yaparken o işle ilgili talimatın ondan ne istediğini bilerek yapmalıdır.

 12. KURULUŞ MÜDÜRÜ Ramazan KOPUZ KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU Mehmet İSMAİLOĞLU ENGELLİ BAKIM VE BECERİ GELİŞTİRME BİRİMİ (SOSYAL SERVİS) İDARİ BİRİM PSİKOLOG Hediye ERTÜRK HALKLA İLİŞKİLER BR. SAĞLIK SERVİSİ SEVCAN GENÇTÜRKOĞLU FİZYOTERAPİST Serap ÇAĞLAYAN- Havva Elif KIRCA SATIN ALMA BR. Hamdi KISIR TEMİZLİK VE KALÖRİFER Nurettin ÇEPNİ TEMİZLİK VE KALÖRİFER Nurcan ÇOM ÖZLÜK İŞLERİ Mehmet KORKMAZ SOSYAL ÇALIŞMACI TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ Mehmet GÜNER KAT GÖREVLİSİ İBRAHİM BOZ ŞİRKET SORUMLUSU(Şef) Reyhan BALCI BAKICI BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI GÜVENLİK B.Ali GERZ

 13. HİZMET VERDİĞİMİZ BİREYLERE DAİR BİLGİLER Merkezimizde 18+ yaş üstü fiilen 50 Zihinsel özürlü erkek bireye hizmet verilebilmektedir. Bunların bir kısmı genel Müdürlüğümüze bağlı diğer kuruluşlardan kuruluşumuza nakil gelmiştir. Bir kısmının ise ilimiz ve diğer illerden aile yanından kuruluşumuza tertibi yapılmıştır. Merkezimizde öz bakım becerilerini yerine getiren özürlüler olduğu gibi, öz bakım becerilerini yerine getiremeyen bireyler de bulunmaktadır. Merkezimizdeki özürlü bireylerimize öz bakım becerilerini kazandırmak için bireysel eğitimler verilmektedir. Ayrıca özürlü bireylerimiz yetenekleri doğrultusunda ince ve kaba motor fonksiyonlarını geliştirici, destekleyici, sosyal ve duygusal uyumunu sağlayıcı faaliyetler olan uğraşı terapilerinden de faydalanabilmektedirler.

 14. HİZMET VERDİĞİMİZ BİREYLERE DAİR BİLGİLER MentalRetarde Nedir? Kuruluşumuz Mental Retardasyon ( Zeka Geriliği) olan Zihinsel Engelli Gençlerden oluşmaktadır. Öğrenme sosyal ilişkilerde gecikme ile seyreden bir durumdur. Mental Retardasyon (Zeka Geriliği) entelektüel fonksiyon, çevreye uyum, öğrenme ve problem çözme gibi fonksiyonlar açısından normalin altında olma halidir.Mental retarde olan şahıslarda öğrenme, ilişki kurma, konuşma, iletişim, bağımsız yaşama fonksiyonları vb.büyük ölçüde bozulmuştur. Mental retardasyon bir hastalık değildir. Genetik, çevresel, doğumsal birçok sebepten kaynaklanan çok çeşitli hastalıkların bir sonucudur. Mental retarde olan çocuklara bir takım şeyler öğretilebilir ancak bu öğrenme çok yavaş ve zordur.

 15. Nedenleri Hafif derece zeka geriliği olan bireylerin %58-78’inde, ileri derece zeka geriliği olan bireylerin %23-43’ünde şimdiki tanı araştırmaları ile bir neden gösterilememektedir. Zeka geriliği olan bireylerin yaklaşık %35’inde genetik bir neden gösterilir. %10’nundan daha azında bilinmeyen orijinli bir malformasyon sendromu tanımlanabilir. 1. Doğum öncesindeki (prenatal) nedenler: Doğum öncesi nedenlerin başında kalıtsal sendromlar gelir. 2. Mental retardasyonun diğer önemli sebepleri doğum esnasında oksijensiz kalma ( asfiksi ), anne ve babanın kan uyuşmazlıkları, anne karnında geçirilen enfeksiyonlar, bebeğin gelişmesini engelleyen bazı ilaçlar ve toksik maddeler. Doğumsal hipotiroidi zamanında fark edilip tedavi edilmezse mental retardasyona yolaçar. 3. Doğum sonrasındaki (postnatal) nedenler: Doğum sonrasında zeka geriliğine yol açan nedenler arasında kızamık, boğmaca, kabakulak , menenjit ve ensefalit yapan hastalıklar önde gelir. Kuduz aşısı gibi viral aşılar sonrasında oluşan ensefalopatiler de zeka geriliği oluşturur.

 16. Özellikleri : Mentalretarde çocukların bir kısmı mentalretarde olmayanlarla aynı gelişim basamaklarını gösterir. Ancak bunlarda gelişim çok yavaş ve güçtür. Mentalretarde olanların bir kısmı düşünme, öğrenme, dikkat etme, algılama ve hafıza gibi zeka olanların bazılarında güçlük çekerler. Sakatlığın derecesine göre - hafif, orta, şiddetli, derin- mentalretarde çocuklara bazı şeyler öğretilebilir ve bazı beceriler kazandırılabilir.

 17. Eğitim imkanları : Mentalretarde olanların çoğu öğrenme, gelişme, büyüme yeteneğine sahiptir. Bu şahısların büyük çoğunluğu verimli olabilir ve sosyal aktivitelere katılabilirler. Uygun eğitim servislerinde; bebeklik döneminde başlayacak eğitim, gelişim süreci boyunca hatta erken yetişkinlik dönemi boyunca sürdürülmelidir. Eğitimin amacı zeka geriliği olan çocuğu ulaşabileceği en yüksek kapasiteye ulaştırmak, mesleki rehabilitasyon ve sosyal uyumu sağlamaktır. Çocuğun eğitim süreci boyunca eğitime ailenin de aktif katılımı sağlanmalıdır.

 18. Eğitim imkanları :* Eğitimde çocuğun ilgisini çeken, yaşına uygun, materyaller kullanın* Çocuğa verilecek bilgi ve talimatlar, kısa, anlaşılabilir olmalı, ilerleme küçük adımlarla olabilir.* Verilen her talimat kontrol edilmelidir,* Kendine yakın zeka seviyesindekilerle aynı ortamda eğitilmelidir* Çocuğu öğretilen görev ve beceriler çok sık tekrarlanmalı ve okul dışında da eğitim devam ettirilmelidir.* Öğretilecek şeyler küçük, parçalara bölünmeli sonra birleştirilmelidir Mental retarlı çocukların ihtiyaçları diğer çocuklarla aynıdır. Bunların eğitimi, mesleki hazırlama, sağlık hizmetleri, eğlence aktiviteleri, vs. Ayrıca zeka özürlülerin durumlarından dolayı bazı ilave servislere ihtiyaçları vardır. Bu servisler; teşhis ve ölçme değerlendirme merkezleri, erken eğitim merkezleri, uyarma programları, özelleşmiş rehabilitasyon merkezleri bunlar arasında sayılabilir.

 19. HİZMET VERDİĞİMİZ BİREYLERİN HASSASİYETLERİ / DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

 20. HİZMET VERDİĞİMİZ BİREYLERİN HASSASİYETLERİ / DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

 21. GÜVENLİK KURALLARI , ACİL DURUMLARDA YAPILACAKLAR Bu Yönergenin amacı; kurumda ve bağlı birimleri tarafından kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır.

 22. GÜVENLİK KURALLARI , ACİL DURUMLARDA YAPILACAKLAR Çayeli Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde herhangi bir elektrik kaçağı tespit ettiğinizde, hemen sigortadan enerji kesilerek teknik ekibe haber verilmelidir. Çayeli Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Darbeye Karşı Duyarlı Sensörler bulunmamaktadır. Ayrıca kurumumuzda izinsiz olarak kesinlikle yabancı uyruklu şahıslar alınmamaktadır, yalnızca görevli personelin ve müşterilerin girişlerine kontrollü olarak izin verilmektedir.

 23. GÜVENLİK KURALLARI , ACİL DURUMLARDA YAPILACAKLAR Satın alınan Özel Güvenlik Hizmetleri bünyesindeki Özel Güvenlik Görevlileri, görev alanı içersinde meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabi afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olacaklardır. Bu nedenle; görevlilere arama ve kurtarma konularında eğitim verilmektedir.

 24. ACİL DURUMDA ARANACAK KİŞİLER VE TELEFONLARI : a. İç kademeler

 25. ACİL DURUMDA ARANACAK KİŞİLER VE TELEFONLARI : b. Dış Kademeler:

 26. ACİL DURUMDA ARANACAK KİŞİLER VE TELEFONLARI : b. Dış Kademeler:

 27. GÜVENLİK KURALLARI , ACİL DURUMLARDA YAPILACAKLAR

 28. GÜVENLİK KURALLARI , ACİL DURUMLARDA YAPILACAKLAR ACİL DURUMDA GÖREVLİ KİŞİLER : • SÖNDÜRME EKİBİ:

 29. GÜVENLİK KURALLARI , ACİL DURUMLARDA YAPILACAKLAR ACİL DURUMDA GÖREVLİ KİŞİLER : b) KORUMA VE KILAVUZ EKİBİ: (Yangın esnasında kurtarılmış olan I. ve II. derecede önem taşıyan evrak ve malzemeleri korumakla yükümlüdür.)

 30. GÜVENLİK KURALLARI , ACİL DURUMLARDA YAPILACAKLAR ACİL DURUMDA GÖREVLİ KİŞİLER : • KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİ: (Yangın esnasında yangından kurtarılacak I. ve II. derecede önem taşıyan evrak ve malzemeleri kurtarmakla yükümlüdür.

 31. GÜVENLİK KURALLARI , ACİL DURUMLARDA YAPILACAKLAR ACİL DURUMDA GÖREVLİ KİŞİLER : d) İLKYARDIM EKİBİ: (Kurum veya Kuruluşta meydana gelen yangın esnasında yaralanan personel ve diğer kişilerin ilkyardımını yapmakla yükümlüdür.)

 32. GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJELER

 33. ÇayeliÖzürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü KURULUŞUMUZ www.cayelirehabilite.gov.tr--cayelirehabilite@shcek.gov.tr

 34. FOTOĞRAFLARLA KURULUŞUMUZ AKTİVİTELERİMİZ AKTİVİTELERİMİZ

 35. FOTOĞRAFLARLA KURULUŞUMUZ ETKİNLİKLERİMİZ ETKİNLİKLERİMİZ

 36. DIŞ YERLEŞİM PLANI

 37. DIŞ YERLEŞİM PLANI

 38. İÇ YERLEŞİM PLANI

 39. YERLEŞİM PLANI 4 3 2 1

 40. YERLEŞİM PLANI 3 2 1

 41. YERLEŞİM PLANI 3 2 1

 42. YERLEŞİM PLANI 1

 43. YERLEŞİM PLANI 2 1 7 6 5 4 3

 44. YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZDAN BEKLENTİLERİMİZ