mladinski svet slovenije mss national youth council of slovenia www mss si november 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mladinski svet Slovenije (MSS) National youth council of Slovenia mss.si November 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mladinski svet Slovenije (MSS) National youth council of Slovenia mss.si November 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Mladinski svet Slovenije (MSS) National youth council of Slovenia mss.si November 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Mladinski svet Slovenije (MSS) National youth council of Slovenia www.mss.si November 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mladinski svet Slovenije (MSS) National youth council of Slovenia mss.si November 2012' - lacota-santiago


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mladinski svet slovenije mss national youth council of slovenia www mss si november 2012
Mladinski svet Slovenije

(MSS)

National youth council of Slovenia

www.mss.si

November 2012

slide2

KAJ JE MSS?Mladinski svet Slovenije (MSS), ustanovljen aprila 1990, je združenje nacionalnih mladinskih organizacij . Sestavlja ga 16 organizacij z različnimi političnimi, ideološkimi in interesnimi usmeritvami.

slide3

NAMEN DELOVANJA

Namen MSS je omogočati mladim sodelovanje pri oblikovanju politik, ki vplivajo na njihovo življenje in delo.

MSS je v času svojega sodelovanja pomembno prispeval k sodelovanju med mladinskimi organizacijami na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.

slide4

PRAVNA PODLAGA:

MSS je bil ustanovljen leta 1990, a je od leta 2002 registriran na podlagi Zakona o mladinskih svetih (ZMS).

ZMS nalaga državnih oblastem, da obveščajo MSS o sprejemanju predpisov, ki neposredno vplivajo na življenje in delo mladih.

Kot del mladinskega sektorja je MSS opredeljen tudi z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju kot organizacija v javnem interesu.

slide5

ORGANI MSS

∙ ZBOR MSS je najvišji organ MSS, pristojen za sprejem temeljnega in drugih aktov MSS, za izvolitev vodstva, odločanje o članstvu, usmeritvah in programu MSS ipd.

∙KOLEGIJ MSS(Predsednik + 5 podpredsednikov) je pristojen za pripravo in izvedbo programa MSS (izvršni organ).

slide6

DELOVNA PODROČJA MSS

∙ Avtonomija mladih

∙ Mednarodno sodelovanje

∙ Mladinsko delo

∙ Participacija in mladinsko organiziranje

∙ Informiranje

Vsako področje vodi eden od podpredsednikov, ki sicer pri posameznih aktivnostih pogosto tudi sodelujejo med seboj.

Nekaj konkretnih področij, s katerimi se ukvarja MSS: usposabljanja za mladinsko delo, promocija prostovoljstva, publikacije s področja mladinskega dela, promocijske aktivnosti in kampanje itd.

slide7

KLJUČNE AKTIVNOSTI

Delo Komisije za mladinske politike (KMP): Programski dokumenti in stališča do predpisov

Sodelovanje z odločevalci oblastmi (ministrstva, Državni zbor, predsednik RS idr. institucije)

Kampanje na mladinske tematike

Izobraževanja v mladinskem delu

Bazen trenerjev in razvoj neformalnega izobraževanja

Priročniki in literatura na področju mladinskega dela

Promocija prostovoljstva

Koordinacija lokalnih mladinskih svetov

Strukturirani dialog

Mednarodne aktivnosti

Informiranje in promocijske aktivnosti

usposabljanja za mladinsko delo

Prizadevamo si za priznavanje neformalnega izobraževanja ter pripravljamo izobraževanja za mlade. Redno izvajamo usposabljanja za trenerje in menedžerja v mladinskih organizacijah.

USPOSABLJANJA ZA MLADINSKO DELO

Seminar Kvaliteta vs. kvantiteta v mladinskem delu, Fiesa, Maj 2006

slide9

Leta 2003 smo izdali obsežen Priročnik za trenerje mladinskih voditeljev, v 2005 Priročnik za menedžerje v mladisnkih organizacijah, v 2007 Priročniz za odnose z javnostmi ter v 2011 knjigo Mladinsko delo v teoriji in praksi, ki utemeljuje mladinsko delo znotraj mladinskega sektorja in akademske sfere.

slide10

V 2009 smo ustanovili Bazen trenerjev MSS– delovno skupino trenerjev (izvajalcev izobraževanj za mlade odrasle) z določeno stopnjo znanj in izkušenj.

Skupina je zadolžena za izvedbo vseh izobraževanj MSS, prenovo izobraževalnih priročnikov ipd.

slide11

MEDNARODNO SODELOVANJE:

MSS je polnopravni član Evropskega mladinskega foruma (YFJ) in redno sodeluje pri njegovih aktivnostih.

MSS redno sodeluje z drugimi mladinskimi sveti v Evropi, še posebej s skupino SYC (portugalski, španski, katalonski, francoski, francosko govoreči belgijski, italijanski, grški, malteški, ciprski in hrvaški mladinski svet).

Sodelujemo v programu Mladi v akciji, tako kot organizatorji kot udeleženci.

Prizadevamo si za razvoj mladinskih struktur na območju Jugovzhodne Evrope.

slide12

Evropski mladinski forum (YFJ)

je naša krovna organizacija; MSS je bil eden od njenih ustanoviteljev l. 1996.

YFJ je partner Evropski komisiji na področju mladine in ključni predstavnik mladih in tvorec mladinskih politik na evropski ravni.

Od l. 2009 ima YFJ slovenskega predsednika YFJ.

Poleg njega pa imamo predstavnike še v nekaterih drugih delovnih telesih YFJ.

Več: www.youthforum.org

Peter Matjašič, predsednik YFJ (foto: YFJ)

slide13

Predstavnikom mladih omogočemo udeležbo na mednarodnih aktivnostih v Sloveniji in v tujini.

Gvineja Bissau, januar 2009

slide14

Sodelovanje z nacionalnimi oblastmi (splošno)

• URAD RS ZA MLADINO (v okviru Ministrstva za izobraževanje): je naš ključni partner, s katerim vsakodnevno sodelujemo.

• SVET RS ZA MLADINO JE vladno telo, ki obravnava mladinske zadeve in je sestavljeno iz predstavnikov mladih in predstavnikov relevantnih ministrstev.

MSS ima med predstavniki mladih ključno vlogo v Svetu..

• Z DRŽAVNIM ZBOROM (v okviru posameznih odborov in s poslanskimi skupinami) sodleujemo pri predlogih predpisov, ki posegajo v položaj mladih.

slide15

Sodelovanje z odločevalci (aktivnosti)

 • V zadnjih nekaj letih je imel MSS pomembno vlogo pri aktivnostih odločevalcev, in sicer:
 • Pripravili smo vsebino za in sodelovali pri izvedbi t.i. mladisnkega dogodka v okviru predsedovanja Slovenije EU v letu 2008.
 • V letu 2009 smo izvedli predhodno razpravo o strukturi in pristojnostih bodočega Sveta Vlade RS za mladino. Prav tako smo izvedli del postopkov za imenovanje predstavnikov različnih struktur v Svet.
slide16

V letu 2009 smo izvedli razpravo o predlogu zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in o spremembah mladinskega sveta. V postopkih smo prav tako sodelovali z lastnimi predlogi.

 • Od poletja 2011 sodelujemo pri pripravi Nacionalnega programa za mlade, ki pa še vedno ni sprejet.
slide17

KOMISIJA MSS ZA MLADINSKE POLITIKE (KMP)

v L. 2009 smo ustanovili Komisijo za mladnske politike z več kot 40 člani – predstavniki organizacij članic, strokovnimi sodelavci ter predstavniki vodstva in zaposlenih MSS.

KMP je pripravila programske dokumente s področij zaposlovanja, izobraževanja in stanovanjske problematike mladih, mladinskega organiziranja, prostovoljstva, mobilnosti, informiranja in zdravja mladih.

programski dokumenti
Programski dokumenti

Programski dokumenti predstavljajo vsebinsko podlago za sodelovanje MSS z odločevalci ter za kampanje na različnih področjih.

Prvi štirje programski dokumenti

slide19

Predsednik države že od leta 2008 vsako leto gosti zaključno prireditev natečaja in preda ključno priznanje – za Naj prostovoljki projekt.

Promocija prostovoljstva: PROSTOVOLJEC LETA

Verjetno najodmevnejši projekt MSSja je že od leta 2002 vsakoletni Prostovoljec leta, natečaj, s katerim izbiramo najboljše prostovoljce in prostovoljke projekte za preteklo leto.

Predsednik predaja nagrado, Ljubljana, junij2008

slide20

Kampanje

MSS pripravlja kampanje ter pogosto sodeluje v širših evropskih kampanjah kot partner. Naj jih nekaj naštejemo:

2004: Promocija udeležbe mladih na volitvah v Evropski parlament in v Državni zbor

2007: Vsi drugačni vsi enakopravni; Prihodnost Evrope (slika zgoraj)

2009: “Letos bom prvič ...” (promocija volitev v Evropski parlament)

2011-2012: Tematski meseci; serija akcij s področij iz programskih dokumentov (zaposlovanje, stanovanjska politika, neformalno izobraževanje)

slide21

- zgoraj: 2004: “Zakaj bi drugi izbirali zate?”

- zgoraj desno 2009 “Letos bom prvič ...”

- spodaj: 2007 Vsi drugačni vsi enakopravni

slide22

Zabaval vas je:

 • Mladinski svet Slovenije (MSS)
 • - dosegljiv preko pošte: Erjavčeva 4, SI-1000 Ljubljana
 • - odziven na e-naslovu: info@mss.si
 • - slišen po telefonu: 01 425 60 55
 • virtualno prisoten na: www.mss.si
 • in seveda tudi na Facebooku (http://www.facebook.com/mladinski.svet)
 • Pripravila: Tanja Baumkirher, strokovna podpora in komunikacije