svet regije jv slovenije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Svet regije JV Slovenije PowerPoint Presentation
Download Presentation
Svet regije JV Slovenije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

Svet regije JV Slovenije - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

»Celostna/celovita turistična ponudba regije – Dolenjska.eu« Poročilo o izvedbi operacije. Podjetniški inkubator Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Svet regije JV Slovenije


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
svet regije jv slovenije

»Celostna/celovita turistična ponudba regije – Dolenjska.eu«Poročilo o izvedbi operacije

Podjetniški inkubator Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto

Igor Vizjak – RC NM, Branko Lukežič – Igea, Uroš Strel Lenčič – Esplanada Edvard Plut – Creativ, Peter Geršič – Enkomion, Matjaž Pavlin – Kompas NM

30.11.2010

Svet regije JV Slovenije
vsebina
Vsebina
 • Predstavitev operacije in poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru 1. faze operacije
 • Predstavitev predloga regijskih turističnih produktov
 • Predstavitev predloga celostne grafične podobe
 • Predstavitev predloga portala
 • Predstavitev predloga komunikacijskega načrta
 • Predstavitev in predloga nastopa na sejmu TIP
 • Diskusija in potrditev s strani članov sveta regije
slide4

IZVAJANJE OPERACIJE

CELOSTNA/CELOVITA TURISTIČNA

PONUDBA REGIJE - DOLENJSKA.eu

Podjetniški inkubator Podbreznik

29.10.2010

slide5

Svet regije, 16. februar 2010

JV Slovenija je kot turistični trg slabo prepoznavna. Nimaidentitete (prepoznavnega imena, logotipa, spletnega portala). Ima nekaj prepoznavnih integralnih regijskih produktov. Ima prepoznavnega in uspešnega vodilnega ponudnika. Ima kvalitetno vendar nepovezano lokalno turistično ponudbo. Turistični ponudniki konkurirajo bolj med seboj kot navzven. Regija nima regijske destinacijske organizacije. Slabo pa izkorišča tudi možnosti, ki jih omogoča svetovni splet in SLO kot turistična destinacija

slide6

Svet regije, 16. februar 2010

KAKO DO VEČJE PREPOZNAVNOSTI?

IDENTITETA:

vizija, ime, logotip, celostna podoba;

TRŽENJSKE ZNAMKE:

priročnik trženjskih znamk, ki obsega identiteto, vizualizacijo in implementacijo trženjskih znamk;

REGIJSKI PRODUKTI:

terme, tematske poti, dediščina, kulinarika, prireditve, kultura, turistična panoramska cesta, ….. ;

PROMOCIJA:

splet in prireditve

slide7

Svet regije, 16. februar 2010

PROJEKT : DOLENJSKA. eu

Oblikovanje glavnih turističnih proizvodov regije

Oblikovanje CGP, trženjskih znamk, znaka kakovosti

Portal turistične destinacije s povezavami (linki)

Implementacija

Promocija turistične destinacije in proizvodov

Informiranje in obveščanje javnosti

Upravljanje operacije

slide10

Svet regije, 30. oktober 2010

POROČANJE O IZVAJANJU PROJEKTA:

upravljanje operacije

izvajanje operacije:

turistični produkti JV Slovenije

CGP JV Slovenije kot TD

zasnova spletnega portala

komunikacijski načrt

predstavitev JV Slovenije kot TD na sejmu TIP 2011

slide11

Upravljanje operacije:

Vloga za sofinanciranje SVLR (30.04.2010)

Priprava in objava JN za izbiro izvajalca (24.05.2010)

Sklep SVLR o sofinanciranju operacije (11.08.2010)

Izbira izvajalca operacije Igea d.o.o. (12.08.2010)

Objava oddaje JN (17.08.2010)

Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem (19.08.2010)

Vzpostavitev organizacijske strukture za izvedbo operacije, PSO, PS (25.08.2010)

Izvajanje (PO, delavnice, PSO, PS, obveščanje javnosti, koordiniranje in obveščanje PSO, poročanje SVLR

Zagotavljanje pogojev za izvajanjem projekta (financiranje)

slide12

Predlogi produktov, CGP in zasnova portala so bili obravnavani na dveh delavnicah (PSO + Odbor za turizem in dediščino)

predloge smo preverjali s Termami Krka d.o.o.

Konec septembra 2010 je bila oddana MG tudi prijava za sofinanciranje aktivnosti RDO (rezultata še ni)

V kratkem bo sklic PSO (komunikacijski načrt, TIP, predstavitev partnerjev)

Vključevanje turističnih ponudnikov

Januarja 2011 bo predstavitev TD in turističnih produktov “domači” javnosti (Vaš kanal, Dolenjski list)

Od januarja naprej bo potekala izvedba promocijskih in prodajnih aktivnosti (TIP, dva tuja sejma, ….)

slide13

Marketinške in trženjske aktivnosti se bodo nadaljevale tudi v okviru aktivnosti RDO (MG) 2011,2012,2013

Namig zunanjega poznavalca:

“Veliko je narejenega. Vsega je že toliko, da boli glava. Vaše trženjske blagovne znamke so tudi zaradi tega šibke. Uporabite načelo “MANJ JE VEČ”. Povežite razpršeno turistično ponudbo v zanimive prodajne celote. Temu in trendom v sodobnem turizmu prilagodite tudi trženjska in komunikacijska orodja.”

predlog integralnih regijskih turisti nih produktov jv slovenije g branko luke i igea
Predlog integralnih regijskih turističnih produktov JV Slovenije(g. Branko Lukežič – Igea)

Dolenjska.EU

osnovni trendi v turisti nem povpra evanju globalno
Obseg potovanja:

Motivi in razlogi za potovanje:

Tipi počitnic:

Dolžina bivanja:

Sezonskost:

Letenje:

Informacije in rezervacije:

Cene:

VEČ

RAZNOLIKE POTREBE

BOLJ PASIVNI KOT AKTIVNI,

KRAJŠA

NIŽJA

ŠE VEDNO RASTE

NOVA DINAMIKA S POMOČJO INTERNETA

VSE VEČJA OBČUTLJIVOST

Osnovni trendi v turističnem povpraševanju - globalno
povzetek analize trendov
Povzetek analize trendov
 • Zaradi bogastva naravnega okolja ima JV Slovenija dobre pogoje za zadovoljitev glavnih motivov potovanj gostov, ki prihajajo iz glavnih emitivnih trgov;
 • Plavanje in kopanje, pohodništvo, kolesarjenje, zdravje in wellnessso ponudbe, ki morajo biti v prihodnosti glavne promocijske teme. Na teh področjih še vedno obstaja znaten tržni potencial;
 • Zaradi trenutne ponudbene strukture smučarski turizemne predstavlja potenciala na glavnih trgih izven Slovenije;
slide17

KOLIKO SMO PREPOZNAVNI - UGOTOVITVE

Najdi.si - Zadetki na prvih 10. straneh, jan.2010)

JV Slovenija je kot turistični trg slabo prepoznavna. Nima identitete (prepoznavnega imena, logotipa, spletnega portala).

Nima celostnega(ih) turističnega(ih) produkta(ov). Ima prepoznavnega in uspešnega vodilnega ponudnika turistične ponudbe.

Ima nekaj dobrih integralnih turističnih proizvodov in kvalitetno vendar nepovezano turistično ponudbo. Turistični ponudniki konkurirajo bolj med seboj kot z drugimi ponudniki.

Regija nima regijske destinacijske organizacije. Slabo pa izkorišča tudi možnosti, ki jih omogoča svetovni splet in SLO kot turistična destinacija.

slide18

KAKO DO IDENTITETE/PREPOZNAVNOSTI?

Izboljšanje prepoznavnosti regije na turističnem trgu:

vizija, ime, logotip, celostna podoba;

Oblikovanje trženjskih znamk turistične destinacije:

priročnik trženjskih znamk, ki obsega identiteto, vizualizacijo in implementacijo regijskih trženjskih znamk;

Oblikovanje proizvodov turistične destinacije:terme, tematske poti, dediščina, kulinarika, prireditve, kultura, turistična panoramska cesta, ….. ;

Izkoriščanje obstoječih distribucijskih poti:

rezervacijski sistemi, svetovni splet

integralni turisti ni produkti jv slovenije 1
Integralni turistični produkti JV Slovenije (1)
 • AKTIVNE POČITNICE (zimski in poletni športi, golf)), Regijske tematske poti (pohodništvo, jahanje, kolesarjenje in vodne aktivnosti na rekah,
 • NOSILEC KOMPAS NOVO MESTO, TERME KRKA….
integralni turisti ni produkti jv slovenije 2
Integralni turistični produkti JV Slovenije (2)
 • KULINARIKA IN VINO - hrana in pijača, (cviček, metliška črnina, kostelska rakija, čebelji izdelki…)
 • NOSILEC ZAVOD OKUS, DRUŠTVA VINOGRADNIKOV, CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA GRM, ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO…
integralni turisti ni produkti jv slovenije 3
Integralni turistični produkti JV Slovenije (3)
 • PO POTEH DEDIŠČINE - NARAVA/NARAVNA DEDIŠČINA, mesta in KULTURA/KULTURNA DEDIŠČINA, arheologija, etnološka doživetja, ŽIVA DEDIŠČINA - tradicionalne prireditve z etnološko vsebino in ekoturizem, Po poteh dediščine DBK in Od Idrijce do Kolpe
 • NOSILEC KOMPAS NOVO MESTO,DOLENJSKI MUZEJ, BELOKRANJSKI MUZEJ, ŠEŠKOV DOM, KP KOLPA, RIC BELA KRAJINA, OBČINE, TURISTIČNA ZVEZA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE, OSTALA TD, TIC-i ….
integralni turisti ni produkti jv slovenije 4
Integralni turistični produkti JV Slovenije (4)
 • TURIZEM V ZIDANICAH (ZIDANICE, KMETIJE/DOMAČIJE, kulinarika, vino, prireditve…)
 • NOSILEC KONZORCIJ TURIZEM V ZIDANICAH, OSTALA TURISTIČNO-VINOGRADNIŠKA DRUŠTVA IN INTERESNA ZDRUŽENJA
integralni turisti ni produkti jv slovenije 5
Integralni turistični produkti JV Slovenije (5)
 • ZDRAVJE IN SPROSTITEV - zdravje in dobro počutje, wellnes
 • TERME KRKA NOVO MESTO
slide39

Izhodišča pri zasnovi portala

 • Krovni portal – povezovalna vloga (npr. http://www.slovenia-heritage.net/tp/ …)
 • Centraliziran pristop (urejanje nosilca in izbranih urednikov)
 • Fleksibilnost
 • Zaznavnost pri iskalnikih (npr. najdi.si, google.com)
slide40

Elementi pri zasnovi portala

Vsebinski elementi

Oblikovanje

Portal

(scenarij)

(tehnološka izvedba)

slide48

Cilji komunikacijskega načrta

 • Splošni cilji
  • Prepoznavnost turistične znamke »Dolenjska« in slogana »Drugačna doživetja«.
  • Komuniciranje petih osrednjih produktov in njihovih propozicij, ki se združujejo v krovni znamki »Dolenjska«.
slide49

Cilji komunikacijskega načrta

 • Specifični cilji
  • Pritegniti zanimanja turističnih organizacij in turističnih profesionalcev za novo znamko destinacije.
  • Doseči poistovetenje »notranjih« javnosti v JV Sloveniji – prebivalcev, turističnih ponudnikov in ostalih, ki so s turizmom posredno povezani.
  • Ustvarjati povezave (leads) za turistične agencije in operaterje
  • Omogočiti turističnim ponudnikom in turističnim informacijskim točkam orodja za promocijo
slide51

Sejemska dejavnost

 • Turizem in prosti čas
  • Osrednje lansiranje projekta in njegovih vizualnih elementov, sporočila, prednosti
  • Predstavitev širši in strokovni javnosti
  • Sodelovanje turističnih ponudnikov
 • Dva tuja sejma – Milano, Utrecht
  • Doseganje tujih turističnih javnosti
  • Sodelovanje z STO za čim večji učinek
slide52

Tiskano gradivo

 • Tiskana brošura
  • Celovita predstavitev destinacije, njenih produktov in razlikovalnih prednosti
  • Vizualno prikaže ponudbo s kratkimi spremljevalnimi teksti
  • Osrednji fizični element promocije
slide53

Spletno oglaševanje

 • Oglaševanje na spletnih iskalnikih
  • Usmerjeno na slovenski, italijanski, hrvaški trg
  • Spletni iskalnik Google
  • Učinkovito in natančno ciljano oglaševanje preko ključnih besed
  • Iskanje uporabnikov, ki že iščejo pojme, povezane s Slovenijo
slide54

Elektronsko gradivo

 • Newsletter – e-poštne novice, ki bi jih v okviru spletnega komuniciranja pošiljali na zbrano adremo naslovnikov – te lahko zbiramo tudi preko spletne strani (zainteresirana javnost, obiskovalci).
 • Elektronske verzije tiskanih brošur, leafleatov, zloženk in drugih morebitnih tiskovin, ki jih lahko vsebuje spletna stran, jih je mogoče pošiljati po elektronski pošti ipd.
slide55

Promocijski izdelki

 • Promocijski izdelki za podporo ostalim aktivnostim
  • Majice, dežniki, prtički s celostno grafično podobo
 • Razglednice
  • Za sejme, turistične informacijske točke
slide56

Promocijski film

 • Promocijski film v dveh dolžinah
  • Uporaba kot vizualni element na sejmih, dogodkih
  • Distribucija na spletnih video portalih v HD verziji
  • Uporaba na turističnih informacijskih točkah
slide59

Predstavitev na sejmu TIP 2011

KROVNI RAZSTAVLJALEC

RAZSTAVNI PROSTOR 50 m2

5 tematskih pultov:

Aktivne počitnice

Kulinarika in vino

Po poteh dediščine

Turizem v zidanicah

Zdravje in sprostitev

slide60

Predstavitev na sejmu TIP 2011

POKROVITELJSTVO NA OTVORITVI

Možnost posebne predstavitve – predstavitev vseh 5 produktov skozi program

POSTREŽBA NA OTVORITVI NA NAŠEM RAZSTAVNEM PROSTORU

VOŽNJE Z VESELIM JANEZOM

ORGANIZACIJA NAGRADNE IGRE IN IZLETA NA DOLENJSKO ZA NAGRAJENCE IN NOVINARJE

slide61

Predstavitev na sejmu TIP 2011

VSAK DAN POSVEČEN ENI SUBREGIJI:

1. dan: DOLENJSKA–OTVORITEV

2. dan: BELA KRAJINA

3. dan: RIBNIŠKO-KOČEVSKA

4. dan: DOLENJSKA (Suha krajina

slide62

Predstavitev na sejmu TIP 2011

OSREDNJI DOGODKI SEJMA:

MNOŽIČNO OGLAŠEVANJE V MEDIJIH KOT REGIJA PARTNERICA

POKROVITELJSTVO NAD OTVORITVIJO

NOVINARSKA KONFERENCA PO OTVORITVI (14:00)

PREDSTAVITEV NA RAZSTAVNEM PROSTORU

PREDSTAVITEV PO SUBREGIJAH

ANIMACIJA NA ODRU

NAGRADNE IGRE (z naslovi) IN ŠTUDIJSKA TURA NA DOLENJSKO

VOŽNJE Z VESELIM JANEZOM

DELITEV NAŠIH FOLDERJEV OB VSTOPNICAH

BROŠURA

slide63

Predstavitev na sejmu TIP 2011

PROMOCIJSKI MATERIALI:

MAJICE

DEŽNIKI

PRTIČKI

RAZGLEDNICE

ZNAMKE POŠTE SLOVENIJE

PROMOCIJSKI FILM