ZDRAVOTNÍ RIZIKA PŘI DOPINGU VE SPORTU podklady k přednášce ve výuce - PowerPoint PPT Presentation

zdravotn rizika p i dopingu ve sportu podklady k p edn ce ve v uce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZDRAVOTNÍ RIZIKA PŘI DOPINGU VE SPORTU podklady k přednášce ve výuce PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZDRAVOTNÍ RIZIKA PŘI DOPINGU VE SPORTU podklady k přednášce ve výuce

play fullscreen
1 / 29
ZDRAVOTNÍ RIZIKA PŘI DOPINGU VE SPORTU podklady k přednášce ve výuce
219 Views
Download Presentation
lacey
Download Presentation

ZDRAVOTNÍ RIZIKA PŘI DOPINGU VE SPORTU podklady k přednášce ve výuce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZDRAVOTNÍ RIZIKAPŘI DOPINGU VE SPORTUpodklady k přednášce ve výuce Jan Novotný 2005

 2. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉKŮ • předávkování – toxické účinky • alergické reakce, anafylaktický šok

 3. PSYCHOSTIMULANCIAkofein, aminophyllin, theobromin •  vnitřní napětí, strach, agresivní chování • insomnie,  iritabilita • úzkost, paranoidní psychóza • nekritičnost k sobě, přílišné sebevědomí, přeceňování se až smrt • psychická závislost

 4. 2- AGONISTÉ2-sympatomimetika – bronchodilatancia, antialergika • strach, úzkost, neklid, nespavost, předrážděnost • léková závislost •  TK, krvácení do mozku, plicní edém • nevolnost, poruchy močení, třes, hypokalémie

 5. -SYMPATOLYTIKA • poruchy srdečního rytmu • hypotenze • hyperkalémie •  triacylglycerolů,  HDL-lipoproteinů Při náhlém ukončení aplikace: • prudké  TK až náhlá srdeční smrt • únava, poruchy spánku, deprese

 6. STIMULAČNÍ DROGY • Kokain: • vasokonstrikce, závislost • při vynechání těžké abstinenční příznaky

 7. DIURETIKA • Thiazidová • Hyperlipoproteinémie • hypokalémie – srdeční arytmie • Dna • hyperglykémie • Spironolakton •  HDL-cholesterolu

 8. ALKOHOL • poruchy chování a psychických funkcí • poškození jater, srdce, ledvin • závislost • abstinenční příznaky

 9. OPIOIDYopium, heroin, morfin • netečnost až koma • zpomalení tepu a dechu až anoxie • abstinenční sy

 10. KANABINOIDYTHC (tetrahydrocannabinol), mariuhana, hašiš • poruchy paměti až demence • závislost • abstinenční syndrom: deprese, nespavost, nechutenství, nauzea, průjem, pocení, třes, neklid

 11. INZULIN Rychlé účinky: • hypoglykémie (symapatikus - pocení, třes, tachykardie, palpitace; parasympatikus - slabost, pocit hladu, nevolnost, zastřené viděníAlergické reakce • poruchy vidění • poruchy tvorby vlastního inzulínu a glukagonu • poruchy vodního a iontového hospodářství, edémy Dlouhodobé účinky: • poruchy funkce CNS – zmatenost, nekoordinovaná řeč a bizardní chování, křeče až koma • lipodystrofie v místě aplikace

 12. HORMONY ADENOHYPOFÝZY Růstový hormon (GH, somatotropin) • u dětí gigantismus • u dospělých akromegalie • nádory hypofýzy Adrenokortikotropní hormon (ACTH) • hyperfunkce, hypertrofie a hyperplasie nadledvin, Cushingův sy • poruchy regulace v ose hypothalamus – hypofýza - nadledviny

 13. GLUKOKORTIKOIDY • Imunosuprese - častější a těžší infekce, pomalejší a horší hojení ran • insuficience kůry nadledvin syntetizovat hormony • Cushingův sy - podkožní hematomy, svalová slabost, centrální typ obezity, hirsutismus, mentální poruchy, osteopenie, osteoporóza, patologické zlomeniny • U dětí inhibice růstu •  intrakraniálního tlaku, srážlivosti krve, teploty • poruchy menstruace

 14. ERYTHROPOETIN • hyperglobulie •  TK a viskozita krve • přetížení kardiovaskulárního systému • selhání srdce • poruchy prokrvení • alergické reakce

 15. PLASMA – EXPANDERYpolysachyridy, dextran, želatina •  krevní tlak • přetížení kardiovaskulárního systému • srdeční selhání • alergická - anafylaktické reakce

 16. KREVNÍ DOPING •  viskozita krve,  krevní tlak • přetížení kardiovaskulárního systému • srdeční selhání • Hepatitis • AIDS

 17. LITERATURA Hoffman J. et al. Physiological Aspects of Sport Training and Performance. Human Kinetics, Champaign 2002, 342 pp. Kjaer M. et al. Textbook of Sports Medicine. Blackwell Publishing. Malden, 2003, 808 pp. Lincová D. a kol. Základní a plikovaná farmakologie. Galén, Praha 2002, 601 s. Švihovec J. a kol. Pharmindex Kompendium. Medi Media Information spol. s r.o. Praha 2001, 1802 s. www.jssm.org www.ms-se.com