slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KAK E ve KAYE ( P hariç ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
KAK E ve KAYE ( P hariç )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

KAK E ve KAYE ( P hariç ) - PowerPoint PPT Presentation


  • 313 Views
  • Uploaded on

Düşük spin O h. Yüksek spin O h. T d. KAK E ve KAYE ( P hariç ). d. s . d 6 : en büyük KAK E y.s. d 0 , d 5 , d 10 : sıfır KAKE y. s . d 3 , d 8 : en düşük KAK E (O h larda). M n+ (g) + n X - (g) MX n(s). KAT açıkladığı kavramlar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KAK E ve KAYE ( P hariç )' - jamuna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Düşük spin Oh

Yüksek spin Oh

Td

KAKE ve KAYE ( P hariç)

d.s.d6: en büyükKAKE

y.s. d0, d5, d10 : sıfırKAKE

y.s.d3, d8 : en düşük KAKE (Oh larda)

slide2

Mn+(g) + n X-(g) MXn(s)

KAT açıkladığı kavramlar

1. Örgü Enerjisi ( Born Haber çevriminden)

MCl2 ( 1. periyot için) : y.s, Oh

MCl2

Ca(II)

Ti(II)

V(II)

Cr(II)….etc

Örgü Enerjisi:Gaz halindeki anyon ve katyonlardan kristal oluşumu sırasında açığa çıkan enerjidir.

Örgü enerjisindeki düzensizliklerKAKE den kaynaklanır.

slide3

2. Hidrasyon Entalpisi değişimi

Hhid  z/r

M2+

M3+

M+2hidrasyon entalpisi :

M2+(g) + 6 H2O [M(OH2)6]2+(aq)

slide4

Ca2+ Zn2+

Sc3+ Ga3+

3. İyon Yarıçapı Değişimi

high spin

low spin

high spin

low spin

düşük spin: t2g6kadar yavaşça azalır, t2g6 eg1 den sonra artar

yüksek spin: t2g3kadar yavaşça azalır, t2g3 eg1den sonra artar

slide5

4. İyonlaşma Enerjisi, birinci periyotgeçiş metal iyonları, yüksek spin, Oh

3rd I.E.

2nd I.E.

1st I.E.

d6ve d5de azalma

slide6

[M(H2O)6]2+ + [EDTA]4- [M(EDTA)]2- +6H2O

En fazlaKAKE

İlave kararlılık Jahn-Teller etkisinden kaynaklanır

Irving-Williams serisi

Denge durumu KAKE nin farkına dayanır

d5

d6

d7

d8

d9

d10

Mn2+ < Fe2+ < Co2+ < Ni2+ < Cu2+ > Zn2+

I1 ve I2 toplamları

slide7

5. dnfonksiyonu olarak Eodeğişimi

[Co(en)3]+3 + e→ [Co(en)3]+2 E = - 0.26 eV

Aşağıdaki elektrot potansiyellerindeki değişimi KAKE kavramı ile açıklayınız.

[Co(H2O)6]+3 + è→ [Co(H2O)6]+2 E = 1.84 eV

- 0.4 Δo

- 0.8 Δo

[Co(NH3)6]-3 + è → [Co(NH3)6]-4 E = 0.10 eV

-2.4Δo

-1.8Δo

slide9

Elektronların orbitaldeki hareketi

Elektronların spini (etkisi çok önemlidir)

  • Soru: Manyetik alanın kaynağı nedir?
  • Cevap:Hareket halindeki elektrik yükü
    • Örneğin bir sindiri çevreleyenteldeki akım mıknatısa benzer bir alan oluşturur.
slide10

paramanyetizma

ferromanyetizma

antiferromanyetizma

ferrimanyetizma

slide11

Manyetik maddeler

Maddeler uygulanan manyetik alana karşı davanışlarına göre sınıflandırılabilir

Diyamanyetik maddeler, Bi, Hg, Ag, Pb, elmas, NaCl, Cu, H2O, N2 (g)

Manyetik momente sahip değildirler,manyetik alan tarafından itilirler.

Paramanyetik maddeler, Al, Pt, U, Na, O2 (g)

Manyetik momente sahiptirler, alan tarafından zayıfça çekilirler. Eşleşmemiş elektronlara sahiptirler. Alan kalktığında manyetizmaları yok olur.

Ferromanyetik maddeler, Fe, Ni, Co , çelik

Manyetik momente sahiptirler, alan tarafından kuvvetle çekilirler. Curie noktası altında kalıcı manyetik özelliğe sahiptirler, yani, uygulanan manyetik alan kalktığında manyetik özelliklerini korurlar.

Antiferromanyetik maddeler

Net manyetik momentleri sıfırdır.

Ferrimanyetik maddeler, magnetit (Fe3O4)

Net manyetik momentleri sıfır değildir.

slide14

Manyetik moment

Her bir elektron manyetik momente sahiptir

spin açısal momentum

orbital açısal momentum

Kompleksin manyetik momenti =meff

slide15

mS = n (n + 2)

Spin manyetik moment, mS

" meffde spin orbital katkısı orbital açısal momentum katkısına göre daha baskındır "

n = eşleşmemiş elektron sayısı

mS = 2 S (S + 1)

S = toplam spin kuantum sayısı = n / 2

slide16

mS = n (n + 2)

eg

x2-y2 z2

t2g

yz xz xy

n = 3 mS = 3 (3 + 2) = 3.87 BM

t2

yz xz xy

e

x2-y2 z2

n = 2 mS = 2 (2 + 2) = 2.83 BM

x2-y2

xy

z2

n = 0 mS = 0 (0 + 2) = 0 BM

yz xz

Spin manyetik moment, mS

n = eşleşmemiş elektron sayısı

Aşağıdakilerin spin manyetik momentlerinedir …..?

[Co(OH2)6]2+ Ohy.s. d7

3 u.p.e-

[NiCl4]2- Td d8

2 e.e

[Ni(CN)4]2-kare düzlem d8

slide17

μeff : Etkin manyetik moment

m :Molar manyetik duyarlık (denel yöntemlerle tayin edilir)

meff = 2.83 m T

BM

sıcaklık

jiromanyetik oran

meffbirimi : Bohr Magneton (B.M.)

m an yetik duyarl k tayini gouy terazisi
Manyetik duyarlık tayiniGouy Terazisi

Diyamanyetikmaddeler manyetik alan tarafından itilir.

Paramanyetik maddeler manyetik alan tarafından çekilir.

slide21

M : magnetic polarization of the matter

H:magnetic field

Χ : magnetic susceptibility (proportionality constant )

slide23

Paramanyetik maddelerde, sıcaklık arttıkça χdeğeri değişmez veya azalır.

Ferromanyetik ve antiferromanyetik maddeler ısıtıldıklarında manyetik özelliklerini kaybederek paramanyetik maddelere dönüşürler.

Curie sıcaklığı (Tc) : Ferromanyetizma paramanyetizma

Néel sıcaklığı (TN) Ferromanyetizma paramanyetizma

Lantanitler, sıcaklık azaldıkça, paramanyetikten antiferromanyetiğe sonra ferromanyetiğe geçer.

slide25

Geçiş metalleri genellikle renkli bileşikler oluştururlar

renk şunlara bağlıdır….geçiş metal cinsi

metalin yükseltgenme sayısı

ligant cinsi

kompleksin koordinasyon sayısı

d10 (dolu) Cu+,Ag+ Zn2+renksizdir

d0 (boş) Sc3+, Ti4+ (TiO2, beyaz)

yük aktarım geçişleri yoksa

d0 (boş) MnO4- (koyu mor)

Yük aktarım geçişi var

slide26

Geçiş Metal Kompleksleri

eg

eg

[Ti(OH2)6]3+

hn

Do

t2g

t2g

Soğurma spektrumu: lmax = 510 nm

490-580 nm

beyazışık

400-800 nm

Mavi: 400-490 nm

Sarı-yeşil: 490-580 nm

Kırmızı: 580-800 nm

slide27

bakır(II)sülfat çözeltisi

Mavi ve yeşilsoğurulmaz

Beyaz ışık

slide28

Bakır(II) sülfat çözeltisi mavi renklidir, çünkü

Kırmızı ve sarı dalgaboyu soğurulur

slide29

Nikel(II) sülfat çözeltisi yeşil renklidir, çünkü

Mor, mavi ve kırmızı dalga boyları soğurulur

slide30

d-d geçişlerinin rengiDbüyüklüğüne bağlıdır

eg

eg

Doct

Doct

t2g

t2g

Dküçük

düşük enerji kırmızı ışığı soğurur

Dbüyük

yüksek enerji mavi ışığı soğurur

Renk Çemberi

Kırmızı ışık soğurulursa

kompleks yeşil görünür

Mor ışık soğurulursa

kompleks sarı görünür

dalgaboyu, l (nm)

slide31

Dbüyüklüğünün renk üzerine etkisi

1. Belli bir ligant için, renk metal iyonun değerliğine bağlıdır

[V(H2O)6]3+

V(III) = d2 iyonu

[V(H2O)6]2+

V(II) = d3 iyonu

Mor ışık soğurulursa

Kompleks sarı görülür

Sarı ışık soğurulursa

Kompleks mor görülür

eg

eg

Doct

Doct

t2g

t2g

Dbüyük

Dküçük

slide32

Δbüyüklüğünün renk üzerine etkisi

2. Belli bir metal iyonu için, renk ligant türüne bağlıdır

[Cr(NH3)6]3+

[Cr(NH3)5Cl]2+

2+

3+

slide34

Renk ve spektrokimyasal seriler

ZayıfAlan Ligandı

Yüksek Spin Kompleksi

KuvvetliAlan Ligandı

Düşük Spin Kompleksi

I- < Br- < S2- < SCN- < Cl-< NO3- < F- < OH-

< H2O < NCS- < CH3CN < NH3 < en < bpy

< phen < NO2- < phosph < CN- < CO

küçükD

büyükD

Kompleks kuvvetli alan

ligandına sahipse = büyük delta

Işık düşük dalgaboyunda

soğurulur = yüksek enerji

slide35

Seçim Kuraları

Renk şiddeti seçim kurallarına bağlıdır

Seçim kurallarına uyan geçişler

serbestgeçişler

Seçim kurallarına uymayan geçişler

yasakgeçişler

Laporte SeçimKuralları

Spin Seçim Kuralları

slide36

Laporte SeçimKuralları

Parite de bir değişim olmalıdır

s-orbital

gerade

d-orbital

gerade

p-orbital

ungerade

Laporte seçim kuralına göre serbest

Laporte seçim kuralına göre yasak

p-orbital

d-orbital

d-orbital

d-orbital

slide37

Laporte Seçim kurallarına göre d-orbitalleri (g) arasındaki geçişler yasaktır.

Sekizyüzlükompleksler

Simetri merkezi vardır : t2gve eg orbitalleri

Laporte seçim kuralına göre d-d geçişleri yasaktır

Molekül titreşimleri seçim kurallarını geçersiz kılar

Dörtyüzlü kompleksler

Simetri merkezi yoktur : t2ve e orbitalleri

Laporte seçim kuralı uygulanmaz

Dörtyüzlükompleksler benzei sekizyüzlü komplekslerden daha koyu renklidir

slide38

The Spin Seçim Kuralı

Spinde bir değişim olmamalıdır

serbest

yasak