slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
2 CÔ-RINH-TÔ (CHÚA NHẬT 29/4/2012) *** ĐỐ TOÀN BỘ 2 CÔ-RINH-TÔ 13 ĐOẠ N .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

2 CÔ-RINH-TÔ (CHÚA NHẬT 29/4/2012) *** ĐỐ TOÀN BỘ 2 CÔ-RINH-TÔ 13 ĐOẠ N . - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

2 CÔ-RINH-TÔ (CHÚA NHẬT 29/4/2012) *** ĐỐ TOÀN BỘ 2 CÔ-RINH-TÔ 13 ĐOẠ N . SẼ CÓ NGAY 1 PHẦN TH ƯỞ NG CHO 1 CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG, VÀ CÓ TỔNG KẾT GIẢI TH ƯỞ NG VÀO CUỐI NĂM. TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỀU CÓ QUYỀN THAM GIA. RẤT MONG CÁC BẠN TÍCH CỰC THI ĐUA HỌC LỜI CHÚA! HTTL VIỆT NAM JUAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2 CÔ-RINH-TÔ (CHÚA NHẬT 29/4/2012) *** ĐỐ TOÀN BỘ 2 CÔ-RINH-TÔ 13 ĐOẠ N .' - laasya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
2 CÔ-RINH-TÔ
 • (CHÚA NHẬT 29/4/2012)
 • ***
 • ĐỐ TOÀN BỘ 2 CÔ-RINH-TÔ 13 ĐOẠ N.
 • SẼ CÓ NGAY 1 PHẦN THƯỞNG CHO 1 CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG, VÀ CÓ TỔNG KẾT GIẢI THƯỞNG VÀO CUỐI NĂM.
 • TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỀU CÓ QUYỀN THAM GIA.
 • RẤT MONG CÁC BẠN TÍCH CỰC THI ĐUA HỌC LỜI CHÚA!
 • HTTL VIỆT NAM JUAN

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ KINH THÁNH

slide2
PHẦN 1
 • TÔI LÀ AI?
 • TÌM NHÂN VẬT CÓ ĐẶC TÍNH GIỐNG NHƯ PHẦN GỢI Ý.
 • BẠN KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN SỬ DỤNG KINH THÁNH.
 • PHẦN ĐỐ GỒM 5 CÂU.
 • THỜI GIAN CHO MỖI CÂU LÀ 60 GIÂY; MỖI CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG ĐƯỢC 10 ĐIỂM.
slide3
TÔI LÀ AI?

Câusố 1

slide4
TÔI LÀ AI?
 • Giả mạo làm thiên sứ sáng láng.
 • ?
slide5
TÔI LÀ AI?
 • Giả mạo làm thiên sứ sáng láng.
 • Kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời.
 • ?
slide6
TÔI LÀ AI?
 • Giả mạo làm thiên sứ sáng láng.
 • Kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời.
 • ĐÁP:Quỷ sa-tan(2 Cô-rinh-tô 11:13)
slide7
TÔI LÀ AI?

Câu số 2

slide8
TÔI LÀ AI?
 • Làm công lừa dối.
 • ?
slide9
TÔI LÀ AI?
 • Làm công lừa dối.
 • Giả mạo chức sứ đồ của Đấng Christ.
 • ?
slide10
TÔI LÀ AI?
 • Làm công lừa dối.
 • Giả mạo chức sứ đồ của Đấng Christ.
 • ĐÁP: SỨ ĐỒ GIẢ
 • (2 Cô-rinh-tô 11:13)
slide11
TÔI LÀ AI?

Câu số 3

slide12
TÔI LÀ AI?
 • Làm mù lòng người không tin.
 • ?
slide13
TÔI LÀ AI?
 • Làm mù lòng người không tin.
 • Là chúa của thế giới tội lỗi nầy.
 • ?
slide14
TÔI LÀ AI?
 • Làm mù lòng người không tin.
 • Là chúa của thế giới tội lỗi nầy.
 • ĐÁP: chúa đời nầy(2 Cô-rinh-tô 4:4)
slide15
TÔI LÀ AI?

Câu số 4

slide16
TÔI LÀ AI?
 • Bị cám dỗ bởi mưu chước của con rắn.
 • ?
slide17
TÔI LÀ AI?
 • Bị cám dỗ bởi mưu chước của con rắn.
 • Người đàn bà không có mẹ.
 • ?
slide18
TÔI LÀ AI?
 • Bị cám dỗ bởi mưu chước của con rắn.
 • Người đàn bà không có mẹ.
 • ĐÁP: Ê-VA(2 Cô-rinh-tô 11:3)
slide19
TÔI LÀ AI?

Câu số 5

slide20
TÔI LÀ AI?
 • Lấy màn che mặt mình.
 • ?
slide21
TÔI LÀ AI?
 • Lấy màn che mặt mình.
 • Che mặt để dân I-sơ-ra-ên không nhìn thấy sự sáng trên mặt mình.
 • ?
slide22
TÔI LÀ AI?
 • Lấy màn che mặt mình.
 • Che mặt để dân I-sơ-ra-ên không nhìn thấy sự sáng trên mặt mình.
 • Ánh sáng hiện trên mặt khi ông hầu chuyện với Chúa.
 • ?
slide23
TÔI LÀ AI?
 • Lấy màn che mặt mình.
 • Che mặt để dân I-sơ-ra-ên không nhìn thấy sự sáng trên mặt mình.
 • Ánh sáng hiện trên mặt khi ông hầu chuyện với Chúa.
 • ĐÁP: MÔI-SE(2 Cô-rinh-tô 3:13)
slide24
PHẦN 2
 • TRẢ LỜI THEO CÂU HỎI
 • BẠN HÃY TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI.
 • BẠN KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN SỬ DỤNG KINH THÁNH.
 • THỜI GIAN CHO MỖI CÂU LÀ 60 GIÂY.
 • PHẦN ĐỐ GỒM 17 CÂU, MỖI CÂU 10 ĐIỂM.
slide25
CÂU 6

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Phao-lô được thêm ơn là nhờ việc gì?

ĐÁP: nhờ nhiều người cầu nguyện thay cho.

(2 Cô-rinh-tô 1:11)

slide26
CÂU 7

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Để ma quỷ không thắng được chúng ta, chúng ta phải làm gì?

ĐÁP: tha thứ cho nhau.

(2 Cô-rinh-tô 2:10-11)

slide27
CÂU 8

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Tài năng của thánh Phao-lô, các đầy tớ Chúa đến từ đâu?

ĐÁP: Đến từ Đức Chúa Trời.(2 Cô-rinh-tô 3:5)

slide28
CÂU 9

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Chữ làm cho chết, nhưng ai, (hoặc điều gì)......................làm cho sống?

ĐÁP: Đức Thánh Linh.

(2 Cô-rinh-tô 3:6)

slide29
CÂU 10

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì .............................................?

ĐÁP: thì sự tự do cũng ở đó. (2 Cô-rinh-tô 3:17)

slide30
CÂU 11

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Tin lành chỉ bị che khuất (bị không hiểu biết) đối với ai?

ĐÁP: người bị hư mất (người chẳng tin).

(2 Cô-rinh-tô 4:3, 4)

slide31
CÂU 12

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Khi rao giảng Tin Lành, sứ đồ Phao-lô không rao giảng về ông; Ông chỉ rao giảng gì ...................?

ĐÁP: Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa(2 Côr 4:5)

slide32
CÂU 13

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là ........................

ĐÁP: đời đời không cùng.

(2 Cô-rinh-tô 4:18)

slide33
CÂU 14

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Sứ đồ Phao-lô biết Chúa đáng kính sợ, nên ông tìm cách làm cho người ta đều .........................?

ĐÁP: tin

(2 Cô-rinh-tô 5:11)

slide34
CÂU 15

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên................?

ĐÁP: sự công bình của Đức Chúa Trời.

(2 Cô-rinh-tô 5:21)

slide35
CÂU 16

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Chớ mang ách chung với ..............?

ĐÁP: kẻ chẳng tin

(2 Cô-rinh-tô 6:14)

slide36
CÂU 17

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Đức Chúa Trời là Đấng yên ủi kẻ .......................?

ĐÁP: ngã lòng.

(2 Cô-rinh-tô 7:6)

slide37
CÂU 18

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự ...................?

ĐÁP: sự rỗi linh hồn.

(2 Cô-rinh-tô 7:10a)

slide38
CÂU 19

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Sự buồn rầu theo thế gian sanh ra .........................?

ĐÁP: sự chết.

(2 Cô-rinh-tô 7:10b)

slide39
CÂU 20

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách ......................?

ĐÁP: vui lòng.

(2 Cô-rinh-tô 9:7)

slide40
CÂU 21

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự .......................................?

ĐÁP: ban cho của Ngài không xiết kể.

(2 Cô-rinh-tô 9:15)

slide41
CÂU 22

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Ai khoe mình, hãy.................?

ĐÁP: khoe mình trong Chúa.

(2 Cô-rinh-tô 10:17)

slide42
PHẦN 3
 • ĐIỀN CHỮ VÀO CHỖ TRỐNG ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH.
 • BẠN KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN SỬ DỤNG KINH THÁNH!
 • THỜI GIAN CHO MỖI CÂU LÀ 60 GIÂY
 • PHẦN ĐỐ NÀY GỒM 3 CÂU, TRẢ LỜI TRỌN CÂU MỚI ĐƯỢC ĐIỂM. MỖI CÂU 10 ĐIỂM.
slide43
CÂU 23

BỔ SUNG CHỮ CÒN THIẾU ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

Vả, chúng ta biết rằng nếu ................ của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có .........................tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi ........................làm ra. (2 Côr 5:1)

nhà tạm

nhà đời đời

tay người

slide44
CÂU 24

BỔ SUNG CHỮ CÒN THIẾU ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

“Bởi vì chúng ta thảy đều phải ................trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người .................tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong ...................”

(2 Cô-rinh-tô 5:10)

ứng hầu

nhận lãnh

xác thịt

slide45
CÂU 25

BỔ SUNG CHỮ CÒN THIẾU ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

“Vậy, nếu ai ở trong ...................., thì nấy là người dựng ..................; những ................... đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”

(2 Cô-rinh-tô 5:17)

Đấng Christ

nên mới

sự cũ

slide46
CÂU 26

BỔ SUNG CHỮ CÒN THIẾU ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

“Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn ........., vì anh em mà tự làm nên ................, hầu cho bởi sự ....................của Ngài, anh em được nên giàu.” (2 Côr 8:9)

giàu

nghèo

nghèo

slide47
CÂU 27

BỔ SUNG CHỮ CÒN THIẾU ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

Vả, những ..................mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi ............................của Đức Chúa Trời, có ........................ đểđạp đổ các đồn lũy.” (2 Cô-rinh-tô 10:4)

khí giới

quyền năng

sức mạnh

slide48
PHẦN 4
 • SUY TƯỞNG
 • NHÌN HÌNH ẢNH SUY TƯỞNG VÀ TÌM RA NỘI DUNG CÂU CHUYỆN, CÂU KINH THÁNH.
 • BẠN ĐƯỢC QUYỀN SỬ DỤNG KINH THÁNH.
 • THỜI GIAN MỖI CÂU LÀ 60 GIÂY.
 • PHẦN ĐỐ NÀY GỒM 3 CÂU. MỖI CÂU 10 ĐIỂM.
slide49
C ÂU 28

TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH

ĐÁP: Phao-lô viết thư cho Hội thánh Cô-rinh-tô trong trạng ‘tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề.” (2 Côrinhtô 2:4:)

slide50
C ÂU 29

TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH

ĐÁP: Viết trên lòng anh em . (2 Cô-rinh-tô 3:3)

slide51
C ÂU 30

TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH

><

ĐÁP: Đấng Christ và Bê-li-an không hòa hiệp nhau (nghịch nhau).(Côr 6:15)

slide52
HẾT
 • THÁNG 5, CHÚNG TA SẼ TIẾP TỤC ĐỐ VỚI SÁCH GA-LA-TI 6 ĐOẠN & Ê-PHÊ-SÔ 6 ĐOẠN
 • CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ NHIỆT TÌNH THAM GIA HỌC LỜI CHÚA VÀ ĐỐ KINH THÁNH!
 • XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO HẾT THẢY CHÚNG TA!
 • 사랑해요!
ad