slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wpływ terminu siewu gorczycy białej Sinapis alba L. na plon nasion, biomasy zielonej oraz na zawartość glukozynolanów PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wpływ terminu siewu gorczycy białej Sinapis alba L. na plon nasion, biomasy zielonej oraz na zawartość glukozynolanów

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Wpływ terminu siewu gorczycy białej Sinapis alba L. na plon nasion, biomasy zielonej oraz na zawartość glukozynolanów - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Wpływ terminu siewu gorczycy białej Sinapis alba L. na plon nasion, biomasy zielonej oraz na zawartość glukozynolanów Główne założenia pracy doktorskiej. dr inż. Wioletta Kisielewska. Promotor pracy doktorskiej: dr hab. inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann prof. nadzw. UTP. Cel badań.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wpływ terminu siewu gorczycy białej Sinapis alba L. na plon nasion, biomasy zielonej oraz na zawartość glukozynolanów' - kyria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Wpływ terminu siewu gorczycy białej

Sinapis alba L.

na plon nasion, biomasy zielonej

oraz na zawartość glukozynolanów

Główne założeniapracy doktorskiej

dr inż. Wioletta Kisielewska

Promotor pracy doktorskiej:

dr hab. inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann prof. nadzw. UTP

slide2

Cel badań

Celem badań było określenie wpływu terminu siewu

gorczycy białej odmiany ‘Nakielska’ na:

 • rozwój roślin,
 • architekturęłanu,
 • plon nasion,
 • plon biomasy wegetatywnej.

Badania miały wyjaśnić, jakie opóźnienie wysiewu gorczycy białejuprawianej na nasiona czy na zielonkę, w stosunku do terminuoptymalnego wskazanego w zaleceniach agrotechnicznych jestmożliwe, na które roślina zareaguje tylko spadkiem plonu,a który należy uznać za progowy dla plonu nasion czy biomasywegetatywnej.

slide3

Hipoteza badawcza

Hipoteza badawcza zakładała, że jednym z istotnych czynników

kształtujących wielkość i jakość plonu gorczycy białej jest termin siewu.

Należało sądzić, żegorczyca biała jako roślina dnia długiego o silnej reakcji fotoperiodycznej zareaguje na opóźnienie terminu siewu, w stosunku do wczesnowiosennego, przyspieszeniem kwitnienia i obniżeniem plonu nasion.

Przy uprawie na zielonkę termin siewu wpłynie na produktywność biomasy wegetatywnej, a późno letnie czy jesienne siewy zadecydują o ilości zgromadzonych w plonie składników mineralnych i funkcji gorczycy białej w ochronie gleb i wód przed migracją biogenów.

slide4

Metodyka - charakterystyka stanowiska

Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2005-2007 w Stacji Badawczej Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J Śniadeckich w Bydgoszczy, w miejscowości Mochełek woj. kujawsko – pomorskie, położonej na szerokości geograficznej 53°12'N i długości geograficznej17°51'E,na glebie płowej zaliczanej do klasy bonitacyjnej IV a, przedplonem dla gorczycy białej był jęczmień jary.

slide5

Metodyka – schemat doświadczenia

Doświadczenie założono jako jednoczynnikowe, w układzielosowanych bloków, w czterech powtórzeniach.

Czynnikiem zmiennym w doświadczeniu był termin siewu,

gorczycę białą wysiewano od kwietnia do połowy września

co siedem dni.

slide8

Metodyka – obserwacje i pomiary polowe

Uprawa na nasiona i zielonkę

 • w trakcie wegetacji przeprowadzono obserwacje początku i końca faz rozwojowych (daty),
 • obliczono obsadę gorczycy białej w sztukach na 1m2 po pełni wschodówi ponownie przed zbiorem oraz na tej podstawie obliczono ubytek roślin (%) w trakcie wegetacji,
 • określono polową zdolność wschodów (%) z proporcji liczby nasion wysianych na 1m2 i liczby roślin, które wzeszły,
slide9

Metodyka – obserwacje i pomiary polowe

Uprawa na nasiona

 • bezpośrednio przed zbiorem na próbie 20 roślin z powtórzenia ustalono:
 • wysokość (cm) i przeliczono na średnią wysokość 1 rośliny,
 • liczbę rozgałęzień pierwszego
 • i dalszych rzędów,
 • liczbę łuszczyn na pędzie głównym
 • i pędach bocznych (sztuk na 1 roślinie),
 • średnią liczbę nasion w 1 łuszczynie
 • z pędu głównego i pędów bocznych;
 • po zbiorze nasion określono:
 • plon nasion (t.ha-1) (przeliczono plon o wilgotności rzeczywistej na jednolitą wilgotność 13%),
 • plon słomy (t.ha-1 s.m.)
 • MTN (g)
slide10

Metodyka – obserwacje i pomiary polowe

Uprawa na zielonkę

 • przed zbiorem roślin określono:
 • fazę rozwoju,
 • wysokość (w cm);
 • po zbiorze zielonki ustalono:
 • plon świeżej masy (t.ha-1),
 • plon suchej masy (t.ha-1),
 • strukturę plonu (%);
slide11

Metodyka – analizy chemiczne

 • W roślinach zbieranych na nasiona jak i na zielonkę oznaczono całkowitą zawartość (g.kg-1):
 • azotu (N),
 • fosforu (P),
 • potasu (K),
 • wapnia (Ca),
 • magnezu (Mg),
 • węgla (C) *.
 • W oparciu o otrzymane wyniki obliczono pobranie tych składników z plonem nasion, masą słomy i zielonki.
 • Dodatkowo w nasionach gorczycy białej określono zawartość:
 • glukozynolanów (μM·g-1 s.m.) *
 • oleju (tłuszczu surowego) (%) * .

* badania finansowane z grantu promotorskiego PB 3053/B/PO1/2008/334

slide12

Metodyka – analiza statystyczna

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej w programie Statistica.

Przeprowadzono:

 • analizę wariancji, dla określenia różnic między terminami siewu,
 • analizę korelacji, dla zdefiniowania związku między:
 • terminem siewu i warunkami meteorologicznymi,
 • terminem siewu i elementami struktury plonu,
 • plonem i elementami struktury plonu,
 • analizę regresji, dla oceny związku między plonem a terminem siewu oraz plonem i warunkami meteorologicznymi.
slide13

Średnie temperatury i sumy opadów

w okresie od kwietnia do października

w latach 2005 - 2007

slide15

Wpływ terminu siewu na warunki wegetacji gorczycy białej

w latach 2005-2007

Rośliny siane później charakteryzowały się krótszym okresem od formowania rozety liściowej do końca pąkowania, ten etap rozwoju odbywał się przy pogarszającym się współczynniku hydrotermicznym i krótszym dniu

Dojrzewanie roślin z kolejnych terminów siewu odbywało się w niższej temperaturze i przy mniejszej ilości opadów

Wschody roślin z późniejszych terminów siewu odbywały się w krótszym czasie, w wyższej temperaturze i przy skracającym się dniu

Udowodniono istotny wpływ opóźniania terminu siewu na ograniczenie liczby dni wegetacji i sumy godzin dnia

slide17

Wpływ terminu siewu na plon nasion

gorczycy białej w latach 2005-2007

Plon nasion t.ha-1

y = 1,424-0,012x, r = -0,686,

x – liczba dni od daty 01 kwietnia w kolejnych latach

slide18

Wpływ warunków meteorologicznych

w okresie wegetacji na plon nasion

gorczycy białej w latach 2005-2007

x1 – liczba dni okresu;

x2 – suma średniej dobowej temperatury powietrza w okresie (oC);

x3 – suma dobowych opadów w okresie (mm);

x4 – współczynnik hydrotermiczny K okresu;

x5 – suma godzin dnia w okresie

slide19

Związek między terminem siewu i plonem nasion, a elementami struktury plonu

Korelacja silna 0,7 < r < 0,9

r - współczynnik korelacji Pearsona

Termin siewu

Plon

długość pędu głównego

r = -0,797

obsada roślin przed zbiorem

r = 0,759

slide20

Związek między terminem siewu i plonem nasion, a elementami struktury plonu

Korelacja średnia 0,4 < r < 0,7

r - współczynnik korelacji Pearsona

liczba nasion w łuszczynie pędów bocznych

r = 0,656

liczba nasion w łuszczynie

pędów bocznych

r = -0,546

liczba nasion w łuszczynie

na pędzie głównym

r = 0,685

liczba nasion w łuszczynie

na pędzie głównym

r = -0,524

liczba łuszczyn

na pędzie głównym

r = 0,476

Termin siewu

Plon

liczba łuszczyn

na pędzie głównym

r = -0,488

długość pędu

głównego

r =0,479

ubytki roślin

w trakcie wegetacji

r = - 0,626

ubytki roślin

w trakcie wegetacji

r = 0,442

polowa zdolność

wschodów

r = -0,687

obsada roślin przed zbiorem

r = - 0,554

obsada roślin

po wschodach

r = 0,535

polowa

zdolność

wschodów

r = 0,668

slide21

Związek między terminem siewu i plonem nasion, a elementami struktury plonu

Korelacja słaba 0,2 < r < 0,4

r - współczynnik korelacji Pearsona

Termin siewu

Plon

Liczba rozgałęzień dalszych rzędów

r = 0,395

Liczba rozgałęzień dalszych rzędów

r = - 0,339

slide23

Wpływ terminu siewu na warunki wegetacji

gorczycy białej uprawianej na zielonkę

w latach 2005-2007

Opóźnianie terminu bardzo istotnie związane było ze skracaniem okresu wegetacji. Wzrost roślin z kolejnych zasiewów odbywał się przy obniżającej się temperaturze, ilości opadów, pogarszającym się współczynniku K oraz stopniowo krótszym dniu

slide24

Plon zielonki i zawartość suchej masy

gorczycy białej w latach 2005-2007

slide26

Wpływ terminu siewu na strukturę plonu zielonki gorczycy białej

w latach 2005-2007

udział masy kwiatostanów w suchej masie plonu zielonki

r = -0,612

udział masy pędów w suchej masie plonu zielonki

r = - 0,316

Termin siewu

udział suchej masy w plonie zielonki

r = - 0,845

udział masy liści w suchej masie plonu zielonki

r = 0,865

r – współczynnik korelacji Pearsona

slide27

Wpływ terminu siewu na strukturę plonu zielonki gorczycy białej

w latach 2005-2007

udział masy kwiatostanów w suchej masie plonu zielonki

r = 0,442

udział masy łodyg w suchej masie plonu zielonki

r = 0,445

Plon suchej masy

zielonki

udział masy liści w suchej masie plonu zielonki

r = - 0,787

r – współczynnik korelacji Pearsona

slide28

Pobranie azotu, fosforu i potasu

z plonem zielonki gorczycy białej

w latach 2005-2007

slide29

Wnioski

 • Najwyższe plony nasion gorczycy białej otrzymano z siewów przeprowadzonych od pierwszejdekady kwietnia do pierwszej dekady maja. Opóźnienie siewu o 1 dzień powodowało spadek plonu o 0,012 t.ha-1. Gorczyca biała siana od drugiej dekady maja do połowy czerwca wydawała systematycznie niższe plony nasion, ale jeszcze na poziomie opłacalności, natomiast uprawa gorczycy białej na nasiona po tym terminie była nieopłacalna.
slide30

Wnioski

 • W miarę opóźniania siewu gorczycy białej odmiany ‘Nakielska’, w terminach przewidzianych na uprawę jej na nasiona, następowało istotne skrócenie okresu wegetacji roślin. Było to spowodowane przyspieszaniem wschodów i skróceniem czasu formowania rozety liściowej oraz wydłużania pędu. W im krótszym dniu po dniu przesilenia letniego następowało przechodzenie roślin w kolejną fazę rozwojową, tym ubytek plonu był wyższy.
slide31

Wnioski

 • Obniżanie plonu nasion gorczycy białej w miarę opóźniania siewu następowało wskutek pogorszenia się polowej zdolności wschodów, mniejszego zagęszczenia łanu przed zbiorem oraz zmian pokroju roślin wyrażających się skróceniem pędu głównego, skłonnością do formowania liczniejszych odgałęzień bocznych, zmniejszeniem ilości łuszczyn na pędzie głównym i bocznym i liczby nasion w łuszczynach.
slide32

Wnioski

 • Jakość nasion gorczycy białej nie miała regularnego związku z terminem siewu roślin – zawartości tłuszczu surowego, glukozynolanów i makroskładników podlegały niewielkim zmianom, które zależały od przebiegu pogody w okresie formowania nasion.
slide33

Wnioski

 • Najwyższy plon zielonki i suchej masy gorczycy białej zebrano z roślin wysianych od końca pierwszej do połowy trzeciej dekady sierpnia. Istotnie niższe plony zielonki i suchej masy wydały rośliny siane po 10 września. Niski plon biomasy i pobranie niewielkiej ilości składników mineralnych wskazują, że taka okrywa roślinna nie ochroni skutecznie gleby i wód gruntowych przed migracją biogenów.
slide34

Wnioski

 • Wzrost i plonowanie gorczycy białej z zasiewów od końca sierpnia i późniejszych ograniczały systematycznie obniżająca się temperatura, mniejsza ilość opadów i pogarszający się współczynnik K oraz stopniowo krótszy dzień.
slide35

Wnioski

 • Wielkość pobrania składników mineralnych z plonem zielonki różnicowana była głównie przez jego wysokość zależną od terminu siewu roślin, a nie wynikała ze zmian ich zawartości.