Hum trivsel og tilfredshed stud 2013 kommentaranalyse
Download
1 / 16

HUM Trivsel og Tilfredshed stud. 2013 Kommentaranalyse - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

HUM Trivsel og Tilfredshed stud. 2013 Kommentaranalyse. Hvilke studerende har skrevet kommentarer. Andel studerende med kommentarer opdelt på grupper.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HUM Trivsel og Tilfredshed stud. 2013 Kommentaranalyse' - kylene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hum trivsel og tilfredshed stud 2013 kommentaranalyse

HUM

Trivsel og Tilfredshed stud. 2013

Kommentaranalyse


Hvilke studerende har skrevet kommentarer
Hvilke studerende har skrevet kommentarer

Andel studerende med kommentarer opdelt på grupper

Denne rapport præsenterer en opsummering af de åbne besvarelser af Måling af trivsel og tilfredshed blandt KU’s studerende i efteråret 2013. Besvarelserne fra de fem kommentarfelter er blevet kategoriseret i 15 temaer (se bilag 1 bagerst), og der er blevet knyttet emneord til besvarelserne. På det grundlag kan besvarelserne tælles op og præsenteres kvantitativt.

I figuren vises andel studerende, der har angivet en eller flere kommentarer, i forhold til besvarelser i alt opdelt på forskellige baggrundsinformationer og det overordnede tilfredshedsspørgsmål.

Antal studerende, der har angivet en kommentar, er angivet i parentes efter hver gruppe.


Hvad n vner de studerende oftest i deres kommentarer
Hvad nævner de studerende oftest i deres kommentarer

Antal gange en kategori er nævnt i de fem kommentarfelter

Figuren viser en opgørelser over de emner/kategorier, som de studerende nævner hyppigst i de åbne svar, som er gået ud til alle studerende.

Den studerende kan have nævnt flere ting i samme kommentar og have nævnt det samme i flere kommentarer. Antallet er derfor ikke udtryk for antal besvarelser.


Hvad er det vigtigste for de studerende at f forbedret
Hvad er det vigtigste for de studerende at få forbedret

Antal gange en kategori er nævnt i de tre prioriteringsspørgsmål

De studerende er i undersøgelsen blevet spurgt, hvad de tre vigtigste ting, de ville ændre ved deres studiemiljø, hvis de kunne, er. Figuren viser de studerendes svar fordelt på 1.-3. prioritet.

Den studerende kan have nævnt flere ting i samme kommentar. Antallet er derfor ikke udtryk for antal besvarelser.


Hvad skriver de studerende om deres nsker til forbedring af studiemilj et
Hvad skriver de studerende om deres ønsker til forbedring af studiemiljøet

computergenereret grafik over de emneord, som de studerendes prioriteringer hyppigst har omhandlet


Hvad skriver de studerende om deres nsker til forbedring af studiemilj et1
Hvad skriver de studerende om deres ønsker til forbedring af studiemiljøet

- Flere læsepladser, der er ofte meget fyldt/overfyldt i læsesalen

- Læsesale skal forbedres – skabe et mere behageligt/hyggeligt læsemiljø, hvor der er ventilation

- Der er en massiv og meget gernerende mangle på stikkontakter i bygningerne

- Flere undervisningstimer. Det ville gøre, at jeg fik et forhold til mine medstuderende og lærte dem bedre at kende. Jeg ville føle mig mere som del af et fællesskab.

- Der skulle være mindre stress på uddannelsesforløbet, så der var tid til en ekstra kop kaffe i den udemærkede kaffebar

- Mere fokus oppefra og ned med at hjælpe mht. studiegrupper osv. så de fungerer. Også efter et år. Det betyder også mere hjælp og vejledning.

- Jeg ville fjerne studiefremdriftsreformen. Jeg er bekymret for, hvor god en uddannelse, man får, når man skal pløje hurtigt igennem den.

- At vi ikke hele tiden for ændret vilkårene for at studere – tidsfrister, eksamensformer osv.

- Bedre mulighed for at bruge grupperum på universitetet – så man kan arbejde mere uforstyrret med sin studiegruppe

- Der savnes manualer til undervisningslokalerne. Der bruges uforholdsmæssigt meget tid på at prøve sig frem med at få lys, lyd, projektor og persienner til at fungere

Fælles køkkener for de studerende. Enten til madlavning eller små the/kaffe køkner. Det er socialt at lave mad eller kaffe sammen.


De studerendes vrige bem rkninger til studiemilj et
De studerendes øvrige bemærkninger til studiemiljøet af

Antal gange en kategori er nævnt for øvrige hhv. positive og negative kommentarer

Ud over prioriteringen af indsatser for forbedring af studiemiljøet, har de studerende haft mulighed for at fortælle om både positive og negative oplevelser med deres studiemiljø. Fordelingen af deres svar i figuren fordelt på positive og negative svar pr. kategorier. De studerendes negative oplevelser med studiemiljøet kan være underrepræsenterede i disse besvarelser, da de studerende allerede har haft mulighed for at give udtryk for disse tidligere i skemaet.

Den studerende kan have nævnt flere ting i samme kommentar. Antallet er derfor ikke udtryk for antal besvarelser.


Hvad er de studerende is r positive og negative over i deres studiemilj
Hvad er de studerende især af positive og negative over i deres studiemiljø

hyppigst forekommende emneord for henholdsvis positive og negative kategoriseringer, alle kommentarer samlet


Hvad er de studerende is r positive og negative over i deres studiemilj1
Hvad er de studerende især af positive og negative over i deres studiemiljø

hyppigst forekommende emneord for henholdsvis positive og negative kategoriseringer, alle kommentarer samlet


De studerendes positive bem rkninger
De studerendes positive bemærkninger af

 • Rammerne på KUA2 er rigtig lækre og indbyder til, at man sætter sig og studerer derude. Derudover kan jeg godt lide, at man har forbundet alle uddannelserne, det giver mere liv og det er jo også hyggeligt at kunne rende på en man kender.

 • Jeg er rigtig glad for forholdet mellem de studerende, men også glad for forholdet til underviserne, der fremstår som engagerede, menneskelige personer, man ikke er bange for at tale med eller komme til

 • Jeg har oplevet en stor glæde ved mit studie både angående det sociale takket være de fantastiske tutorer, men det faglige er også en dejlig inspiration for mig.

 • Jeg har kun positive ord at sige om studieadministrationen, som jeg har været i kontakt med i forbindelse med forhåndsgodkendelser, holdtilmeldinger og om eksamensforhold

 • Gode muligheder for faglige og sociale aktiviteter, hvis man selv tager initiativ

 • Jeg syntes generelt, at der er kompetente medarbejdere, der hjælper og gør det lettere for studerende at gennemskue bureaukratiske regler

 • Selvom det er svært at være ny studerende på KU, og at finde rundt især på KU’s intranet, så er administrationen meget venlige og hjælpende. Mine erfaringer er, at selvom det kan være smart med den udbredte digitalisering, så kan det ikke erstatte kontakten med det ”virkelige” personale af kød og blod

 • Det allerbedste ved mit studiemiljø er mine undervisere

 • Folk på mit studie er gode til at skabe faglige arrangementer på egen hånd, som giver mulighed for sparring, vidensdeling og vidensformidling studerende i mellem


Positive og negative kategoriseringer opdelt p baggrundskarakteristika
Positive og negative kategoriseringer opdelt på baggrundskarakteristika

Antal gange en kategori er vurderet positiv hhv. negativ

opdelt på samlet tilfredshed med studiemiljø

For hver gruppe af studerende (dem, der er helt uenige i, at studiemiljøet er godt, dem der er uenige osv.) vises fordelingen af kommentarer mellem kategorier. Grøn andel angiver, at kategorien er blandt de 3, som de studerende oftest nævner.


Positive og negative kategoriseringer opdelt p baggrundskarakteristika1
Positive og negative kategoriseringer opdelt på baggrundskarakteristika

Antal gange en kategori er vurderet positiv hhv. negativ

opdelt på uddannelsesniveau

For hvert uddannelsesniveau (BA, KA) vises fordelingen af kommentarer mellem kategorier.

Er andelen grøn, er kategorien blandt de 3, som de studerende i gruppen nævner oftest.


Positive og negative kategoriseringer opdelt p baggrundskarakteristika2
Positive og negative kategoriseringer opdelt på baggrundskarakteristika

Antal gange en kategori er vurderet positiv hhv. negativ

opdelt på timer på campus

For hvert gruppe af studerende (dem der bruger under 10 timer på campus, 11-15 timer osv.) vises fordelingen af kommentarer mellem kategorier. Er andelen grøn, er kategorien blandt de 3, som de studerende i gruppen nævner oftest.


Positive og negative kategoriseringer opdelt p baggrundskarakteristika3
Positive og negative kategoriseringer opdelt på baggrundskarakteristika

Antal gange en kategori er vurderet positiv hhv. negativ

opdelt på fysiske stress-symptomer

For hver gruppe af studerende (dem uden stress, kun stress op til eksamen osv.) vises fordelingen af kommentarer mellem kategorier. Er andelen grøn, er kategorien blandt de 3, som de studerende i gruppen nævner oftest.


Positive og negative kategoriseringer opdelt p baggrundskarakteristika4
Positive og negative kategoriseringer opdelt på baggrundskarakteristika

Antal gange en kategori er vurderet positiv hhv. negativ

opdelt på sprog anvendt i undersøgelsen

Fordelingen af kommentarer mellem kategorier vises for studerende, der har besvaret skemaet på hhv. dansk og engelsk. Er andelen grøn, er kategorien blandt de 3, som de studerende i gruppen nævner oftest.


Bilag forklaring af kategorier
Bilag: Forklaring af kategorier baggrundskarakteristika