Sammenhæng mellem patienters tilfredshed og faglig kvalitet
Download
1 / 1

- PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Sammenhæng mellem patienters tilfredshed og faglig kvalitet Projektkoordinator, cand.scient.pol. Tanja Pagh 1,2 ; Anne Helms Andreasen 1 ; Ingrid Willaing 1 ; Torben Jørgensen 1 og Morten Freil 2

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - oliana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sammenh ng mellem patienters tilfredshed og faglig kvalitet

Sammenhæng mellem patienters tilfredshed og faglig kvalitet

Projektkoordinator, cand.scient.pol. Tanja Pagh1,2;

Anne Helms Andreasen1; Ingrid Willaing1; Torben Jørgensen1 og Morten Freil 2

1Københavns Amts Center for Sygdomsforebyggelse, 2 Københavns Amts Enhed for Brugerundersøgelser

Baggrund

Undersøgelser af patienters tilfredshed bliver stadigt mere udbredt i sundhedssektoren. Samtidig benyttes tilfredshedsundersøgelserne ofte som instrument i sygehusvæsnets kvalitetsudvikling, da man antager, at patienters tilfredshed hænger nært sammen med den faglige kvalitet.

Et centralt spørgsmål er derfor, om patienternes selvrapporterede oplevelser er en valid indikator for den faglige kvalitet.

Formål

Projektets overordnede formål er at analysere, hvilke sammenhænge der findes imellem den faglige kvalitet og tilfredsheden blandt patienter opereret for kolorektalcancer (figur 1).

Desuden skal sammenhænge mellem patienternes opfattelse af teknisk, interpersonel og organisatorisk kvalitet analyseres (figur 2).

Figur 1: Projektets hovedformål

Figur 2: Sammenhæng mellem patienters opfattelse af teknisk, interpersonel og organisatorisk kvalitet

Teknisk kvalitet

?

?

Interpersonel kvalitet

Organisering af patientforløb

?

Den sundhedsprofes-sionelle vurdering

Metode og materiale

Den lægefaglige kvalitet i det enkelte patientforløb måles ved hjælp af en klinisk kvalitetsdatabase, mens den sygeplejefaglige kvalitet måles via et spørgeskema til plejepersonalet. Undersøgelsen af patienternes tilfredshed gennemføres som spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen vil indeholde spørgsmål til såvel organiseringen af patientens forløb som den tekniske og interpersonelle kvalitet. Under udarbejdelsen af spørgeskemaerne gennemføres der fokusgruppeinterviews med patienter. Spørgeskemaerne valideres inden udsendelse ved individuelle interviews med patienter og sygeplejersker. Dataperioden er 2003. Patientpopulationen forventes at blive på ca. 3300 patienter.

Resultater

Det analyseres om de professionelles vurdering af indikatorer for god kvalitet stemmer med patienternes vurderinger. Som eksempler på indikatorer og spørgsmål, der skal sammenholdes, kan nævnes spørgsmål om gennemførte undersøgelser, komplikationer, smertebehandling, information, kommunikation og koordination.

Perspektiv

Det er målet, at undersøgelsens resultater kan bidrage til en nuancering af debatten om patienttilfredshedsundersøgelser og faglig kvalitet. På samme måde er det tanken, at undersøgelsen kan åbne for nye fortolkninger af den politiske og kliniske værdi af de patienttilfredshedsundersøgelser, der udføres i det danske sundhedsvæsen.

”Nurse, get on the internet, go to SURGERY.COM, scroll down and

click on the 'Are you totally lost?’ icon”

Patientens vurdering

?

Teknisk kvalitet

Teknisk kvalitet

Interpersonel kvalitet

?

Interpersonel kvalitet

?

Organisering af patientforløb

Organisering af patientforløb

 • Præcisering af begreberne

 • Teknisk kvalitet omhandler:

 • Diagnostik

 • Behandling

 • Pleje

 • Genoptræning

 • Interpersonel kvalitet (samspillet mellem personale og patient) omhandler:

 • Kommunikation

 • Information

 • Omsorg

 • Organisering af patientforløb omhandler:

 • Kontinuitet i forløbet

 • Koordination i behandling og pleje

 • Ventetider