Unge mellem trivsel og mistrivsel - PowerPoint PPT Presentation

drea
medlemskonference 28 marts 2011 niels ulrik s rensen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Unge mellem trivsel og mistrivsel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Unge mellem trivsel og mistrivsel

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
Unge mellem trivsel og mistrivsel
131 Views
Download Presentation

Unge mellem trivsel og mistrivsel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Medlemskonference 28. marts 2011 Niels Ulrik Sørensen Unge mellem trivsel og mistrivsel

 2. Undersøgelsens fokus • Unges trivsel og mistrivsel bredt • Mønstre og sammenhænge mellem forskellige former for mistrivsel • Grænserne for mistrivsel • Afsøge hvilke ressourcer de unge har til at håndtere deres mistrivsel

 3. Undersøgelsesdesign • Kvantitativ del: • Spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 3.500 unge mellem 15 og 24 år • Kvalitativ del • Dybdegående interviews med 33 unge fra spørgeskemaundersøgelsen om udvalgte emner • Fokus i dag: Spørgeskemaundersøgelsen

 4. To ’trivselsspor’ 1: Den subjektive trivsel (Hvordan synes du selv det går-agtige spørgsmål) 2: Trivslen i adfærden (Spørgsmål til konkret adfærd indenfor forskellige områder)

 5. Den subjektive trivsel:Helhedsvurdering af livet

 6. Den subjektive trivselProblemer i hverdagen

 7. Den subjektive trivselSelvtillid

 8. Den subjektive trivsel Popularitet

 9. Den subjektive trivselalt i alt 80 pct. svarer positivt på spørgsmål om: • livet som helhed • hvor ofte de har problemer, der gør det svært for dem at håndtere dagligdagen • hvor populære de er i forhold til andre unge 70 pct. svarer positivt på spørgsmålet om: • selvtillid 3 - 9 pct. svarer direkte negativt på de forskellige spørgsmål

 10. Den subjektive trivsel alt i alt Positive svar • 1/2 har svaret positivt på alle spørgsmål • 1/3 har svaret positivt på tre spørgsmål • 1 pct. har ingen positive svar • Flere unge mænd har svaret positivt på tre og fire spørgsmål • Flere unge kvinder har svaret positivt på nul, et eller to spørgsmål

 11. Den subjektive trivselalt i alt Negative svar • En promille har svaret negativt på alle fire spørgsmål • Få pct. har svaret negativt på to-tre spørgsmål • 80 pct. har ingen negative svar • De unge kvinder har oftere flere negative besvarelser end de unge mænd

 12. Trivsel i adfærd • Helbred og stress • Mobning • Ensomhed • Selvmordstanker og –forsøg • Cutting • Adfærd i forhold til krop og ydre • Seksualitet • Rusmiddelbrug • Kriminalitet

 13. Trivsel i adfærd • Helbred og stress • Mobning • Ensomhed • Selvmordstanker og –forsøg • Cutting • Adfærd i forhold til krop og ydre • Seksualitet • Rusmiddelbrug • Kriminalitet

 14. Trivsel i adfærdCutting

 15. Trivsel i adfærdCutting

 16. Trivsel i adfærdCutting Motiver • 37,5 pct. ville flygte fra personlige problemer • 3 pct. ønskede at dø Effekter • 41 pct. oplevede lettelse • 17 pct. oplevede skam

 17. Cutting/subjektiv trivsel

 18. Cutting/subjektiv trivsel

 19. Cutting/subjektiv trivsel

 20. Cutting/subjektiv trivsel

 21. Adfærd/subjektiv trivsel De fleste af adfærdsformerne er forbundet med nedsat subjektiv trivsel Men stadig mange, der trives, på trods af adfærdsformerne

 22. Mest negative effekt Mest negativ effekt er der ved: • At have kastet op med vilje • At have sultet sig • At have cuttet sig • At føle sig udenfor • At føle sig isoleret • At have forsøgt selvmord

 23. ’Positive’ undtagelser • Enkelte adfærdsformer er forbundet til højere selvtillid og/eller øget popularitet • At have mobbet andre • At have taget anabolske steroider • At have haft en kønssygdom • At have haft ubeskyttet samleje • At være fuld flere gange om ugen • At have prøvet hash og stoffer

 24. To adfærdsformer Adfærd rettet modselvet - forværrer den subjektive trivsel mest - fx sulte sig selv, blive mobbet, blive presset til sex Adfærd rettet væk fra selvet - forværrer den subjektive trivsel mindst - fx udøve kriminalitet, mobbe andre, presse andre til sex

 25. Tak