kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w krajach ue 11 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11 - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11. Aleksander Gabryś, Manager, Ernst&Young Warszawa, 3 czerwca 2013 roku. W październiku 2011 roku Ernst&Young przygotował Raport „Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 11 krajach UE”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11' - kyleigh-dallaher


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w krajach ue 11

Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11

Aleksander Gabryś, Manager, Ernst&Young

Warszawa, 3 czerwca 2013 roku

slide2
W październiku 2011 roku Ernst&Young przygotował Raport „Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 11 krajach UE”.
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Estonia
 • Grecja
 • Litwa
 • Łotwa
 • Polska
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Węgry
 • UE-11
agenda
Agenda

1

Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11

2

Analiza porównawcza krajów UE-11

3

Możliwy sposób zmiany struktury zagospodarowania odpadów komunalnych

1 kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami
1. Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami

Cztery kluczowe wyzwania dla krajów UE-11 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

Wyzwanie 1

Pełna implementacja regulacji unijnych do prawodawstwa krajowego

Wyzwanie 2

Oddzielenie tempa wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od tempa rozwoju gospodarczego, poprawa szczelności systemu zagospodarowania wytwarzanych odpadów oraz zmiana struktury zagospodarowania odpadów

Wyzwanie 3

Ograniczenie ilości składowanych odpadów biodegradowalnych

Wyzwanie 4

Spełnienie wymagań unijnych w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

1 kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami1
1. Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami

Wyzwanie 1

Pełna implementacja regulacji unijnych do prawodawstwa krajowego

Stopień transpozycji przepisów unijnych został oceniony na podstawie przeniesienia do przepisów krajowych 10 kluczowych elementów dyrektyw unijnych:

*) Stan na 1 sierpnia 2011 roku

1 kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami2
1. Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami

Wyzwanie 2.1

Oddzielenie tempa wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od tempa rozwoju gospodarczego

Stosunek ilości wytwarzanych odpadów komunalnych do PKB w krajach UE-11 i UE-27 w 2011 roku

Kg/PPS

 • Źródło: Opracowanie Ernst & Young w oparciu o dane Eurostat.
1 kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami3
1. Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami

Wyzwanie 2.2

Poprawa szczelności systemu zagospodarowania wytwarzanych odpadów

Różnica pomiędzy ilością odpadów wytworzonych i zagospodarowanych w UE-11 i UE-27 w 2011 roku

 • Źródło: Opracowanie Ernst & Young w oparciu o dane Eurostat.

*) Dane Eurostat dla niektórych krajów UE-11 o bardzo niskich wskaźnikach mogą być zaniżone.

1 kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami4
1. Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami

Wyzwanie 2.3

Zmiana struktury zagospodarowania odpadów

Struktura zagospodarowania odpadów komunalnych w UE-11 w 2011 roku

mln Mg

 • Źródło: Opracowanie Ernst & Young.
1 kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami5
1. Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami

Wyzwanie 3

Ograniczenie ilości składowanych odpadów biodegradowalnych

Spadek ilości biodegradowalnych odpadów komunalnych dopuszczonych do składowania w UE-11

 • Źródło: Opracowanie Ernst & Young.

*) Oszacowane na podstawie danych z 2009 roku.

1 kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami6
1. Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami

Wyzwanie 4

Spełnienie wymagań unijnych w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Poziomy odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych osiągnięte w UE-11 w 2010 roku

 • % masy wytworzonych odpadów opakowaniowych
 • Źródło: Opracowanie Ernst & Young w oparciu o dane Eurostat.
agenda1
Agenda

1

Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11

2

Analiza porównawcza krajów UE-11

3

Możliwy sposób zmiany struktury zagospodarowania odpadów komunalnych

2 analiza por wnawcza kraj w ue 11
2. Analiza porównawcza krajów UE-11

W oparciu o przeprowadzoną analizę stanu gospodarki odpadami w UE-11 przygotowany został ranking krajów.

9 kryteriów oceny stanu gospodarki odpadami w UE-11

Wyzwanie 1

Wyzwanie 2

Wyzwanie 3

Wyzwanie 4

I

II

III

VIII

Stopień transpozycji przepisów UE do prawodawstwa krajowego

Stosunek ilości wytwarzanych odpadów komunalnych do PKB w 2009 roku

Stopień szczelności systemu: różnica pomiędzy ilością odpadów wytworzonych i zagospodarowanych

Zmiana ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2005-2009

Szacunkowy stopień przekroczenia celu na 2010 rok w zakresie redukcji ilości biodegradowalnych odpadów komunalnych kierowanych na składowiska

Udział odzysku i recyklingu w strukturze zagospodarowania odpadów komunalnych

Udział termicznego przekształcania w strukturze zagospodarowania odpadów komunalnych

Osiągnięte poziomy odzysku odpadów opakowaniowych

Osiągnięte poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych

IX

III

VI

IV

VII

2 analiza por wnawcza kraj w ue 111
2. Analiza porównawcza krajów UE-11

W każdym z krajów UE-11 występują do dzisiaj nierozwiązane problemy w gospodarce odpadami. Większość krajów otrzymała około połowę możliwych punktów, a najwyższa osiągnięta ocena to zaledwie 17 na 27 możliwych punktów.

Ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11 w 2010 roku

 • Źródło: Opracowanie Ernst & Young
agenda2
Agenda

1

Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11

2

Analiza porównawcza krajów UE-11

3

Możliwy sposób zmiany struktury zagospodarowania odpadów komunalnych

3 mo liwy spos b zmiany struktury zagospodarowania odpad w
3. Możliwy sposób zmiany struktury zagospodarowania odpadów

Najpoważniejszym wyzwaniem stojącym przed krajami UE-11 jest konieczność zmiany struktury zagospodarowania odpadów komunalnych, umożliwiająca wypełnienie celów UE w zakresie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska.

Szacunkowa ilość biodegradowalnych odpadów komunalnych, które kraje UE-11 będą musiały zagospodarować w sposób inny niż przez składowanie w 2020 roku

 • Źródło: Opracowanie Ernst & Young

*) Dane z 2009 roku.

**) Liczba szacunkowa wyznaczona w oparciu o dane dotyczące produkcji odpadów z 2009 roku.

3 mo liwy spos b zmiany struktury zagospodarowania odpad w1
3. Możliwy sposób zmiany struktury zagospodarowania odpadów

Konieczna jest zmiana struktury zagospodarowania odpadów: odejście od systemu, w którym większość zbieranych odpadów jest kierowana na składowiska i przyjęcie modelu, w którym większość odpadów poddaje się recyklingowi, odzyskowi i termicznemu przekształcaniu.

Struktura zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych w 2011 roku

 • Źródło: Opracowanie Ernst & Young w oparciu o dane Eurostat.
3 mo liwy spos b zmiany struktury zagospodarowania odpad w2
3. Możliwy sposób zmiany struktury zagospodarowania odpadów

Gdyby cały nadmiar odpadów biodegradowalnych miał być zagospodarowany w spalarniach, w 2020 roku do zagospodarowania 10,8 mln Mg odpadów potrzebne będzie ok. 57 spalarni odpadów komunalnych. Łączny koszt budowy wszystkich instalacji szacowany jest na ok. 10 mld EUR.

Szacunkowe zapotrzebowanie na nowe instalacje do termicznego zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 roku

Σ = 57

 • Źródło: Opracowanie Ernst & Young