slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mars – desember 1994 Brønn 34/7-P-31 ferdigstilles som observasjonsbrønn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mars – desember 1994 Brønn 34/7-P-31 ferdigstilles som observasjonsbrønn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Mars – desember 1994 Brønn 34/7-P-31 ferdigstilles som observasjonsbrønn - PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on

Mars – desember 1994 Brønn 34/7-P-31 ferdigstilles som observasjonsbrønn. 03.05.1995 Det settes en 7 5/8" scab liner (overlappsforing) i 9 5/8” foringsrør. Januar – april 1995 Sidesteget brønn 34/7-P-31 A bores. Mai 1995 Brønn 34/7-P-31 A kompletteres. Borestreng setter seg fast under

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mars – desember 1994 Brønn 34/7-P-31 ferdigstilles som observasjonsbrønn' - kylar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Mars – desember 1994

Brønn 34/7-P-31 ferdigstilles som observasjonsbrønn

03.05.1995

Det settes en 7 5/8" scab liner (overlappsforing) i

9 5/8” foringsrør

Januar – april 1995 Sidesteget brønn 34/7-P-31 A bores

Mai 1995 Brønn 34/7-P-31 A kompletteres

Borestreng

setter seg fast under

sementering av 5 ½”

liner

Hensikten

er å tette hull

i 9 5/8” fôringsrør

samt for å styrke

integriteten på

store deler av

røret.

Brønnen er

opprinnelig komplettert

som en produksjonsbrønn

men brukes fra 1996 til WAG

(vann/gass injektor) og

fortrinnsvis som ren

gassinjektor

26.11.1994

Trykktester 18 5/8" csg. sko,

78 bar (iht. Daglig borerapport)

40 bar (iht. Final Well Report)

Påfølgende

fiske- og utfresings

operasjon medfører

omfattende

foringsrørslitasje på

undersiden i 9 5/8”

fôringsrør.

Trykk tester 9 5/8”

foringsrør med scab-liner

til 255 bar.

14.12.1994

Trykktester 13 3/8" csg.

sko, Leak off ved ekvivalent

slamvekt på 1.69 s.g.

(tilsvarer 186 bar).

Under

opprensking etter utfresing

ble det spylt 2-3 hull (ref. USIT/CBL

logg) i 9 5/8” foringsrør med

høytrykk-vaskeverktøy

(1561 mMD).

Bunn på scab

liner er

3071 m MD

Topp: 493 m MD

Planlegging av brønnoverhaling

Gjennomføring av plan

slide2

Januar 2000-2002:

NH har

operatøransvaret

etter Saga.

1.Januar 2003:

Statoil overtar operatøransvar på Snorre

Des 2003

Trykktesting av P-31A. Brønnen stenges inn etter trykktest.

Juni 2001

”Null hull”-

kampanje

Arbeid med undergrunns

aktiviteter på Snorre organiseres

i en multidisiplin RESU-enhet.

Brønnen skulle

testes til 255bar men

svikter ved 194 bar. Trykket

stabiliserer seg ved 94 bar.

Det konkluderes med

”casing burst”, dvs. svikt

i foringsrør. Lekkasjepunkt og

videre årsak analyseres

ikke.

Det måles

omfattende korrosjon

i 5 ½” produksjonsrør og

lekkasje mellom produksjonsrør

og -ringrom. Det settes en

4” -straddle i nedre del av

5 ½” produksjonsrøret.

Hensikten er å styrke

integriteten.

Reservoartrykket

er 325 bar

Med bakgrunn i

trykktesten er brønnen ikke

spesifisert for trykk høyere

enn 94 bar.

slide3

Normalt:

Manglende

etterlevelse av

prosedyrer

avdekkes

Nytt:

Manglende

etterlevelse av

Prosedyrer blir

ikke avdekket

1

Våren 2004:

Beslutning om Recommendation

to drill (RTD) / ”Slot Recovery” for

34/7-P-31A

2003 og Juni 2004:

2 Interne revisjoner mot Snorre RESU utføres i regi av Prosesseier B&B

Prosjekt etableres for

planlegging av arbeid

med P-31A (Budsjett foreligger)

Juni 2004 (17.6.04)

Møte med gjennomgang

av P-31

Siden

september 2003 er det i tillegg

rapportert 4 alvorlige hendelser

på Snorre A

Programingeniør samler historisk

brønndata, inkl. bore-/brønnproblemer,

trykkspesifikasjoner og brønnintegritet. Dette

gjøres kjent i prosjektgruppen/

SNA RESU.

Prosesseier

B&B avdekker ikke

gjennom revisjon i 2004 om

prosedyrer etterleves

Start

på utarbeidelse av

brønnprogram

1

Internrevisjon avdekker ikke mangelfull etterlevelse av styrende dokumentasjon

slide4

Normalt:

Metodevalgmøte /

Work Shop skal

avholdes

Nytt:

Møtene

avholdes ikke

2

1.10.2004

2. planleggingsmøte

holdes. Opprinnelig

plan endres

1.9.2004

1.detaljplanleggingsmøte holdes

31.8.04 Anbefaling fra Statoil

brønnteknolog hovedkontor (HK) om

å sementere eller sette mekanisk plugg

over PBR for 5 ½” produksjonsrør.

Reservoar avd. ønsker

sementering av reservoarseksjonen.

Hensikten med sementering er å

unngå kommunikasjon mellom

P-31A og nye P-31B

1.9.04 Primær plan var å

ikke sementere brønnens

reservoarseksjon. 2 7/8” HE3 plugg fungerer

som barriereelement under trekking

av produksjonsrør og scab-liner

Reservoaravd.

Foreslår trykksementering,

vil tette perforeringer og fylle opp

reservoarseksjonen i brønnen

med sement.

Problemer med å få

relevant personell til å møte

”Boring og brønn”

ser at dette kompliserer

operasjonen

Pga. mange skader og

komplisert kompletteringsløsning

oppfattes brønnen som

kompleks

Problemer med å få

relevant personell til å møte

2

Milepæler i planleggingen er ikke gjennomført i henhold til styrende dokumenter

slide5

01.11.04

Odfjell overtar

borekontrakt fra Prosafe. 80%

av personellet følger

overdragelsen.

27.10.2004

Beslutning om trykksementering

av reservoarsoner

Forberedende

møte for RTD (recommendation

to drill)

slide6

Nytt: Beslutning om

punktering av halerør. Åpner

øvre del av brønnen til

reservoar trykk. Sekundær

brønnbarriere testes ikke.

Normalt:

HE 3 plugg og 2 7/8” halerør

(tail pipe) beholdes mens produksjonsrør

og scab-liner trekkes

Nytt:

Test fra des.2003

viser utilstrekkelig

ytelse. Ytelse ikke

kjent i deler av

organisasjon.

3

Normalt:

Kjent ytelse på

brønnbarrierene

i varetas.

Normalt:

Konsekvens av endringer

i metodevalg belyses

tilstrekkelig i hht.

prosedyre

Nytt:

Konsekvens blir

ikke vurdert ihht

krav

4

5

2.11.2004

3. Planleggingsmøte holdes

Nytt ”Metodevalg”:

Beslutter å punktere 2 7/8” halerør for å kunne

pumpe sement forbi HE3 plugg og inn i

reservoarseksjon

Halerør

planlegges punktert i tidlig fase med påfølgende trekking

av produksjonsrør og scab-liner. Det vurderes ikke om sekundærbarriere

belastes over spesifikasjon

Wireline-selskap ønsker

at halerør punkteres i brine (saltvannsløsning),

dvs. før utskiftning av denne kompletteringsvæsken til boreslam

Det forventes et bedre resultat ved

punktering i brine

For å forenkle operasjonen

vil de punktere halerøret før trekking av produksjonsrør og scab-liner;

dette for å unngå problemer med å få verktøy gjennom

rør med forskjellige dimensjoner

9 av 12

deltakere aksepterte deltakelse

på dette møtet

5

Mangelfull erfaringsoverføring i fm. brønnintegritet

3

Planlegging med mangelfulle brønnbarrierer

4

Konsekvens av endring i planleggingen ikke tilstrekkelig analysert

slide7

Nytt:

Trekking av

scab-liner uten vurdering av

samlet risiko

Normalt:

Barrierestatus

vurderes enkeltvis og

samlet

Normalt:

Konsekvens-

vurdering av ny

barrierestatus

Nytt:

Planlegger

med blokkering av

BOP uten videre

kompenserende

tiltak.

7

Nytt:

Endret barrierestatus

vurderes ikke mhp

kutting av

scab-liner

Normalt:

BOP gir mulighet til å

tette rundt, holde og

kutte rørstrenger

6

8

2.11.2004

Hull i 9 5/8” foringsrør diskuteres i fht. kutting av scab-liner og punktert halerør

Planlegger å trekke Scab-liner gjennom BOP

Planlegger med trekking av overlappsforing (scab liner)

Med grunnlag i 3. planl. møte foreligger det 4-5.11.2004 utkast til slot rec.program

Minimal klaring

mellom 7 5/8” scab-liner

og 9 5/8” foringsrør kan gi

swabbe effekt

Flere

BOP funksjoner

blokkeres

2.11.04

Endelig beslutning om

punktering av halerøret.

Åpner brønnen til

reservoar trykk.

Ukurant 7 5/8”

dimensjon hindrer

holding og

kutting

Blanding av

brine bak scab-liner og oljebasert

mud kan føre til geleaktig masse,

”gelling”. Dette har Snorre A erfaring

med bl.a. fra brønn P-02

Forverring

i barrieresituasjon.

Planlegger med 1 barriere

(Borevæske). Sekundærbarriere

(13 3/8 foringsrør med sko)

under spesifikasjon ved

eksponering til reservoartrykk

i en brønnkontrollsituasjon

Risiko for tap av både

primærbarriere og sekundærbarriere

vurderes ikke samlet.

6

Planlegging med kutting av scab-liner gir mangelfull brønnbarrierestatus

7

Planlegging av trekking av scab-liner overser endring i risiko

8:

Planlegging uten kompenserende tiltak

Manglende vurdering av totalrisiko

slide8

Nytt:

Kvalitetssikring

mangler: Ledelsen involverer seg

ikke i gjennomføringav

kollegagjennomgang

Normalt:

RESU leder

er ansvarlig for innkalling til

Peer assist møte ved arbeid

på komplekse

brønner.

9

12.11.2004

Planlagt risikogjennomgang utsettes 1 uke

11.11.2004

4. og siste planleggings møte

holdes

WR0442 krever innkalling

og gjennomføring av

Peer Assist med risikovurdering

ved arbeid med ny og ukjent

oppgave, kompleks brønn,

med div.skader)

Program foreligger

til godkjenning

Planlagt

risikogjennomgang

kanselleres 19.11.04

9

Manglende involvering /engasjement fra ledelsen

Mangelfull planlegging

slide9

Normalt:

Mangler ved planens dokumentasjon

og mangelfull barrierestatus

avdekkes under kontroll, verifisering og

godkjenning av brønnprogram.

Nytt:

Brønnprogram godkjennes

med mangler.

10

Normalt:

Signaturside i

program i samsvar med

styrende dok.

Nytt: Prosedyre

WR0442 stiller krav om kontroll

verifisering og godkjenning,

og er ikke i samsvar

med signaturside

11

15-16.11.04

Slot recovery program

verifiseres av LBI (ledende

bore & brønn ingeniør)

16.11.2004

Slot recovery progam

godkjennes av

RESU leder SNA

15.11.2004

Slot recovery program

anbefales av

boreoperasjonsleder

Ledende

Bore- og brønningeniør

verifisererslot recovery

program uten å avdekke

brønnbarrieresvikt og

mangel på etterlevelse

av prosedyrer

Boreoperasjons-

leder anbefaler slot recovery

program uten å avdekke brønnbarriere-

svikt og mangel på etterlevelse

av prosedyrer

RESU leder SNA

godkjennerslisse-

gjenvinningsprogrammet

på grunnlag av signatur fra

LBI og boreoperasjonsleder

jf utsagn i intervju

I følge WR 0442 skal

boreoperasjonsleder verifisere

programmet

I følge

WR0442 skal LBI

kontrollere

programmet

I følge WD 0609

(Beste praksis dokument) skal

boreoperasjonsleder anbefale

programmet

Ikke samsvar mellom

programmets og prosedyrenes

bruk av begreper.

Prosedyren mangler beskrivelse av krav til: kontroll, verifikasjon etc..

10

Mangelfulle godkjenningsrutiner

11:

Avvik fra prosedyre: Signaturside ikke i henhold til styrende dokumentasjon

slide10

Normalt:

Totalrisiko

gjennomgang

Nytt:

Ingen risiko-

gjennomgang

12

19.11.2004

Oppstart for slissegjen-vinning

P-31A

19.11.2004

Planlagt

Risiko gjennomgang

kanselleres

16.11.2004

Utreisemøte for bore- ledelse dag.

16.11.2004

Rig skiddes til P-31 A

Dette er et infomøte.

Programmet presenteres

ved hjelp av en

powerpoint-presentasjon

Operasjon på

brønn P-32 avsluttes

tidligere enn

planlagt

19.11.04

(KL 08:30 – 09:15)

BOP installeres

Presentasjonsformen

innbyr ikke til kommentarer

og tilbakemelding

Tidlig

avslutning av

operasjon på brønn

P-32 kan ha ført til

hastverk

Tilstede:

Bore operasjonsleder,

programingeniør,

boreleder dag

boreoperasjonssjef,

boresjef dag, borer

og assisterende borer.

12:

Manglende risikoanalyse for hele brønnprogrammet.

slide11

Nytt:

Ingen

gjennomgang

av tidligere

hendelser

Normalt:

Krav om gransking

av gjentakende

hendelser

13

21.11.2004

Kl. 02:48 Hendelse RUH 28 3229

Utilsiktet

utstrømning av

gass/diesel

Hendelsen

klassifiseres som rød av

plattformledelsen. Ledelsen på land

utfordrer klassifiseringen av hendelsen, og

den nedgraderes til gul. Gransking

gjennomføres likevel som for rød

hendelse. Statoils granskings-

rapport klassifiserer igjen

til rød.

Siden

september 2003 er det i tillegg

rapportert 4 alvorlige hendelser

på Snorre A

Statoils har bonus

ordning for linjeledelsen som bl a.

påvirkes av antall alvorige

hendelser

Ptil varsles i hht rutine

Når rapporten ferdigstilles

30.11.2004 innholder den flere

tilsvarende barrierebrudd som etter

denne gassutblåsningen

28.11..2004

13:

Manglende erfaringsoverføring etter tidligere hendelser og tilløp

Prosedyre ikke fulgt

Forbedringspunkt:

Land ledelsens utfordring på klassifisering av hendelser, kan gi uheldige utslag.

slide12

Nytt:

Ingen saksb. i

hht prosedyre for

dispensasjon/avvik

Normalt:

Avviks-

behandling

i linjen

Nytt:

Kun en.testet brønn-

barriere

Normalt:

Minst to uavhengige

testede brønn-

barrierer

16

14

Nytt:

Operasjonen

stoppes ikke som

følge av mangelfull

barrierestatus

Normalt:

Offshore personell

kan stoppe

operasjoner

Nytt:

Uklar prosedyrer

WR 436 kap

4.1.1

Normalt:

Klar prosedyrer

15

17

21.11.2004 19:30

Bullheading med oljebasert mud (OBM) 1.47s.g. med maks.100 bar pumpetrykk.

23.-24.11.2004

Kutter og

trekker

produksjonsrør

21.11.2004

19:00

Punkterer

2 7/8” halerør

23.11.2004

E-post boreleder natt til programingeniør med kopi boreoperasjonsleder

Utførelse i hht

program. Åpner for

reservoartrykk/kontakt

med hydrokarbonførende

lag.

Boreleder natt

etterspør i e-post om det kreves unntak for

uttrekking av 7 5/8” scab-liner uten BOP rams

(kutte /holde funksjon)

Svar i e-post av 23.11

fra programing til boreleder: ”Slik jeg tolker det

slipper vi dette (unntakssøknad) så lenge vi trekker en

liner som ikke er ute i åpent hull.” Han henviser til

prosedyre WR 0436 kap 4.1.1

Foringsrør er

ikke spesifisert for trykk

høyere enn 94 bar.

Aktiviteten med

kjøring av liner ut av brønn og med

åpning til hydrokarbonførende lag, dette er

en situasjon som krever en

grundigere behandling.

I intervjuene sier de

involverte ingeniører at barrieresituasjonen

i operasjonen ble oppfattet som om

det var en boreoperasjon

i åpent hull

Ingen aksjon fra

boreoperasjonsleder som

er kopiert på e-post,

Det er tidligere gitt

midlertidig unntak. (aug. 2004) Ref. synergi

nr 36064 som gjaldt kjøring av liner

inn i brønn P26

16

Avvik håndteres ikke i henhold til styrende dokument

Manglende forståelse for rutiner og prosedyrer

17

Mangelfull/uklar prosedyre

14:

Brudd på krav til brønnbarrierer

15:

Potensiell risiko ikke vurdert av utførende personell

slide13

24.11.2004

Møte mellom programingeniør og fungerende fagansvarlig for sementering fra HK ( p.t. ledende brønningeniør TO RESU- org.)

24.11.2004

En del operasjonelle

problemer under trekking av produksjonsrør

24.11.2004

Utreisemøte for boreledelse natt.

I dette møtet

justeres planen. En velger å

punktere hull (på 502m) før man kutter og trekker.

Hensikten var å utjevne for ev.

gass og trykk bak

scab-liner

Tilstede:

Boreoperasjonsleder

programingeniør, boreleder

natt, operasjonssjef,

borer og assisterende

borer natt.

Produksjonsrør ikke

fullstendig kuttet, trekkes

med 4”straddle innvendig

Statoil

Boreleder natt

og Odfjell boresjef natt er på

sin første tur på

SNA

Møtet ble

gjennomført etter

godkjenning av programmet,

pga. at det var vanskelig å få

HK til å delta

slide14

Nytt:

HAZOP 2

mangler

godkjenning

Normalt:

HAZOP

godkjennes av

RESU-leder

Normalt:

Innvendinger

vedrørende

barrierstatus/

risiko-

vurderinger

Nytt:

Ingen innvendinger

framkommer

18

Normalt:

Resultat av HAZOP

gjøres kjent for

personal offshore

Nytt:

HAZOPer ikke

kjent offshore

20

26.11.2004

01:30 – 17:30

Kjører inn med WL,

installerer shooting nipple. Får problemer ved

trykktesting av BOP og må skifte deler av nederste rørventil .

19

25.11.2004

Møte mellom programingeniør og brønnteknolog fra brønnkontroll gruppen i HK

25.11.2004

Skrur løs del av produksjonsrør med straddle og

dropper dette ned i brønnen

25.11.2004

To HAZOPer produseres på land

HAZOP 1:

Drop av produksjonsrør

m/ straddle

HAZOP 2:

Punktering og kutt/ trekk

av scab-liner

Diskusjon /

verifikasjon av endring

foreslått 24.11.04.

(Punktering før kutting

og trekking

av scab-liner)

Detaljplan

for dette utarbeides

offshore

Offshorepersonell

er ikke involvert i

gjennomføring av

HAZOP

Årsak til manglende

godkjenning på HAZOP 2

er ikke kjent

HAZOP 1 og 2 er

ikke dekkende for en

totalvurdering

av operasjonen

18: Prosedyrer ikke fulgt/godkjenning av risikoanalyse (HAZOP) mangler

19: Mangelfull overlevering/kommunikasjon

20: Potensiell risiko og konsekvens av endring ikke korrekt vurdert.

slide15

Nytt:

Neglisjerer

risiko ved å ta

risikomoment

ut av detaljplan

Normalt:

Risiko framgår

av plan

21

Nytt:

Sekundær-

barriere ikke i forhold

til forventet trykk i en

brønnkontroll-

situasjon

Normalt:

Sekundær barrierer

i forhold

til forventet

trykk

22

26.11.04

Endret detaljplan offshore.

27.11.2004

00:30 –22:45

Punktering, kutting og trekking scab-liner

27.11.2004

21:15 – 22:45

Swabber ca. 2 m3 i 2. og 3. stand.

Risiko

i fm å ta scab-liner

gjennom BOP fjernes fra

detaljplan som er utarbeidet

av boreleder og

boresjef.

Observerer

stabil brønn før

trekking

Trekker

scab-liner sakte og

observerer

jevnlig.

Endringer

besluttet 24.11.04

Utføres

Dette er

et resultat

av mangelfull

involvering av relevant

personell etter

henvendelse i

e-post den

23.11.04

Åpning til

hull i 9 5/8”

foringsrør

Boreoperasjonsleder

er kopiert på e-post men

involverer seg ikke i

avgjørelsen

21:

Avgjørelse på sviktende grunnlag

Potensiell risiko ikke vurdert

22:

Mangelfulle brønnbarrierer

Barrierestatus ikke kjent

slide16

Normalt:

Boreentrepenør følger

interne regler om

beste praksis

Nytt:

Boreentrepenør

har ikke tilgjengelig

kill stand/overgangs-

sub

23

Nytt:

Ingen risikovurdering og

spesifikk prosedyre med

kompenserende

tiltak

Normalt:

Statoil utfører risikoanalyser,

etablerer kompenserende tiltak,

og spesifikke prosedyrer

28.11.2004

24

00:00 – 02:15

Trekker ca. en single (ett borerør) fortsetter å swabbe. Stopper

opp og diskuterer situasjonen.

05:00

Går med toppen av scab-lineren

gjennom BOP

Fortsetter å trekke

scab-liner. Må bruke overpull.

Behov

for overpull kan

indikere økt

swabbing

Prøver

å få sirkulasjon

gjennom scab-liner og ring-

rommet. Observerer at

brønnen tar slam,

OK

Flowchecker

brønnen før de skal

skal trekke scab-lineren

gjennom BOP

Ikke mulig å kutte

/holde scab-liner med BOP

rams

23:

Mangelfull forberedelse av brønnkontrollutstyr

24:

Mangelfulle brønnbarrierer (kompenserende tiltak ikke etablert)

slide17

Normalt:

Ny gjennomgang av

barrierer/gjenvinning av

kontroll etter tap

av primærbarriere

Nytt:

Problemene fører

ikke til stans, operasjon

fortsetter

Normalt:

Drivrørventil

tilgjengelig

Nytt:

Drivrørventil

ventil ikke

tilgjengelig

25

26

08:00 – 09:45

Fortsetter å trekke scab-liner 2,6 m3 swabbing.

10:30 - 12:30

Sirkulerer og taper til sammen ca. 31 m3 mud. Flowchecker, fortsetter

å tape mud. Observerer stabil brønn etter 1.5 timer

15:00 – 15:30

Fortsetter å trekke scab-liner, 1.35 m3 swabbing

15:30 – 20:00 Observerer

innstrømning og stenger ringrom-

sikringsventil på BOP

07:00 – 07:15

Handover fra natt til dagskift

Drivrørventil (kelly cock)

ventil sperret av skjørt på

tårnboremaskin

Åpner

for å pumpe slam/

kompensere for tap.

Totalt tap 25 m3

mud

Minimal klaring

mellom 7 5/8” scab-liner

og 9 5/8” foringsrør gir større

swabbe effekt

Observerer

brønn og taper ytterligere

13 m3 mud

Svekkelse

av primærbarrieren

under operasjon

Blanding av

brine og mud førte til geleaktig masse

”gelling”, dette har Snorre A erfaring

med bl.a. fra P02

18:00

Stenger på ny

ringromsikringsventil

på BOP

Utførende ledd

Har problemer med å tolke

brønnen

Observerer

kraftig trykkøkning fra

14 til ca. 130 bar.

25

Potensiell risiko ikke vurdert

Mangelfull kontroll med barrieresituasjonen

Mangelfull erfaringsoverføring etter tidligere ”gelling”

26

Brønnkontrollutstyr (drivrørventil) var ikke tilgjengelig

slide18

19:30

Pga brønnsituasjonen

iverksettes manuell PAS og generell alarm med mønstring av personell ombord (POB) = 216 personer

ca kl 19:00

Tilgjengelig OBM

ca 250m3

i ferd med å blande 40 m3 i tillegg

19:14

Gass i vann i Vigdis kompressorene.

i W11.

19:35-21:20

Gass på innretningen.

Lekkasje i

hydraulikkslange til ringrom-

sikringsventil.

Antar

at dette er pga

innvendig lekkasje

i Vigdis

kompressor.

.

Prosessanlegget

stenges ned

19:35 Gass

i W38-1 (Boretårn

øvre mezzanindekk) 20-60%LEL

19:42 -20:00 På samme sted

ble det målt over

60 % LEL

Hovedkraft

og vanninjeksjon

fortsetter

SKR operatør

blokkerer derfor

gassdetektorene for

å hindre utfall av

hovedkraft

Helikopter

og beredskaps-

båter varsles

Ptil varsles

av vakt i Statoil ca

19:15 blir bedt om

å ta kontakt med

innretninger for

mer info

20:38-20:45

gass i W38-1 20-60%LEL

Stoppet

Tordis og Vigdis

produksjon

Etter

reparasjon av hydraulikkslange

ble trykket øket til 1500 psi og

gasslekkasjen stanset

Varsling

til HRS 19:40 og

til vaktsentral Forus

19:38

21:20-21:33

Gass i F11 og

P17/P18 under fakkel i 7. og

8. etg. 20-60%LEL

To telefoner fra Ptil

til innretningen

Ptil og HSR har

problemer med å få kontakt

med 2.linje

Sandsli

Forbedringspunkt:

Rutiner hos beredskapsvakt i Statoil bør vurderes i fm at beredskapsvakt i Ptil blir bedt om å ta direkte kontakte med innretningen for ytterligere info.

Arsak til problemer ifm kommunikasjon bør klargjøres

Rutiner i Ptil i fm at telefonkontakt nr.2 bør vurderes

slide19

Normalt:

Tidspunkt for

aksjoner og tiltak

registreres

Nytt:

Mangelfull

registrering av

tider

27

Normalt:

POB etter 25

minutter

Nytt:

POB etter

72 minutter

28

Kl 20:34 Det planlegges delvis evakuering av personell til Snorre B og Stena Don

med 2 helikopter

20:58-22:05

141 personer. evakueres

POB reduseres til 75 personer

19:43

Brønn- dreping pågår.

Kl 20:42

Har oversikt over POB

Boreteknisk

personell var opptatt

med brønndreping/

stans av gasslekkasje

i boretårn/øvre

mezzanindekk

Evakuering

med helikopter vurderes av

PLS/Piloter som sikkert pga

helikopterdekkets plassering/vind-

retning i forhold til gass

på sjøen

Kan ikke

montere kill stand,

eneste mulige tiltak

er bullheading

Værdata

19:00-21:00:

Bølge 2,1-3.4m

Vind N 11-15 kn

Sikt god (10nm)

Temp luft 7oC

Temp i sjø 6o C

20:00-21-00

Trykk synker

i borestreng/ringrom

fra 130/80 bar til

10/4 bar

Avlysning

av planlagt øvelse kan

ha ført til misforståelse

med påfølgende sen

mønstring

Snorre A -ROV

mannskap er blant

de evakuerte

Bell 214 fra

Statfjord B og Super Puma fra

Oseberg ble brukt til

evakuering

Beredskaps-

personell er igjen i

livbåt 1.

i livbåt 1

plages personell

noe av støy fra brann-

pumpene

27

Mangelfull beredskap:

Sen POB

28

Mangelfull loggføring

slide20

Ca kl 21:20

Gass observeres under innretningen (koking i sjøen)

Manuell NAS 2 iverksettes

Hovedkraft stopper og nødkraft starter (mm)

som følge av NAS 2

Ventilasjon/

overtrykk/undertrykk

stanset. To brannpumper

og nødkraft startes

automatisk

21:15

Manuell stopp

vanninjeksjon

Indikasjon på svikt av

sekundærbarrieren i brønnen

og bekreftelse på undergrunnsutblåsning

med påfølgende svikt i

overliggende bergartslag

21:27

Røykdeteksjon i ROV konteiner

Deteksjonen kommer som følge av at

hovedkraften var nede

21:27

3 ulike fellesalarmer

fra 3 brannpumper

Det

vurderes for 1. gang full

evakuering

21:28

Lavt brannvannstrykk ringledning Sør,

Øst og Nord. I etterkant konstateres det at

årsaken er gass i brann-

vannsinntaket

Forbedringsområde:

Deteksjon i ROV kontainer

bør angi korrekt årsak

slide21

ca 21:00

Skjørter rundt tårnbore-maskin er demontert. Drivrørventil stenges

Beredskaps-

organisasjon ombord er oppmerksom på

stabilitets- problematikk.

21:25

Boremodul drives nå av nødkraft

Konsekvens av

redusert krafttilførsel: Operasjon

vanskeliggjøres bl.a heisespill,

rotasjon og mudpumpekraft

redusert til 1/6-del. Dermed

hindres effektivt

brønnkontrollarbeid..

Strekk i

stagene følges

fra SKR det ble ikke

observert endringer i

løpet av hendelsen

Full

sementering vurderes

men utelukkes pga at

luftinntaket for sementerings-

pumpene er under

innretningen

Luftinntaket

til sementpumpene

snus slik at dette er klart

til senere bruk

slide22

21:48

Evakueringen

stoppes, for å sjekke

om det er fare for

gass 22:05 på helidekk

Manuell

trykkavlastning (fakling)

22:10

Kill stand monteres

22:44

Vurderer oppstart av hovedstrøm

21:50

Trykkavlastning

Vigdis

  • Reduser
  • kraft med nødstrøm
  • og derfor problemer med:
  • boreoperasjoner
  • ventilasjon/overoppheting
  • -overtrykk

1.fase

av evakuering avsluttet

141 personer

evakuert

22:07

Trykkavlastning

gasseksport SFA

22:10

Trykkavlastning

gasseksport.

riser

Siste

gassdeteksjon

på innretningen var 21:33

og ble lagt til grunn for

at en igjen kunne ta opp

hovedkraft

22:17 Manuell

trykkavlastning Snorre A

22:00

Trykkavlastning for

deler av gasseksport SNB

Pga feil på havbunnsventil

ved SNB lot man gassen

stå i røret

22:46

Normand Mjølne med

ROV ombord er i området. Inspeksjon

av brønnrammen kan ikke utføres pga for kort

”navlestreng” med gass i sjøen

/rundt innretningen

slide23

29.11.2004

00:15

Scab-liner på borerør strippes (trykkes) inn i brønnen. BOP-rørventil stenges.

00:17

Statoil ber om utvidet sikkerhetssone

Radius = 2000m

Høyde = 3000 fot

ca 22:50

Personell

(beredskapslag) i

livbåt 1 flyttes, til livbåt 4 (N/W)

23:57

Hovedkraft i utvalgte områder er i ferd med å komme opp

Mye gass i

sjøen under livbåt 1

(S/W)

Luftinntak LQ snus

til taket over LQ

Vinden dreier fra :N

til: SSW det er vindstille rundt

midnatt

Beredskapsprsonell

har har vært mønstret til livbåt

fra kl 19:30. (3,5t) Presonell

dimmiteres i perioden for

slik at de kan hente

varmetepper etc.

PLS ønsker

å ha helikopter klarfor ev. hurtig

evakuering i fm. oppstart av

hovedkraft

God info

til livbåtene på PA-

anlegg. Mindre støy i

livbåt 4.

Dette er 2. gang det

vurderes full evakuering

slide24

01:25 - 01:30

75 ombord. PLS evakuerer 40 av disse

02:08

Flyvernes flytid begynner å gå ut

Dette

gjelder de helikopter

som brukes til

shuttling av evakuert

personell mellom

innretning

02:00

181 evakuert

35 igjen ombord.

Innsatslag

evakueres etter 6timer

i livbåt.

Bell 214 fra

Statfjord B og Super Puma fra

Oseberg ble igjen brukt til

evakuering

Forskjellig

tellemåte (hoder versus

navn) ombord i forhold

til 2.linje Sandsli gjør

at Sandsli opererer med 36

personer om bord

Sea King sto i

beredskap for evakuering

i tillegg til de to

som var i bruk

Forbedringspunkt:

1:Statoil bør se på kriteriene for å beholde beredskapslagene ombord i tilsvarende situasjonerI lys av ny policy om å ikke eksponere personell for unødvendig fare

Forbedringspunkt:

Forbedret system for registrering av POB, bør vurderes

slide25

04:00-09:15

Blander opp vannbasert mud (WBM) med egenvekt 1.8

03:03

Trykket stiger til 120 bar på ringrom- siden.

02:30-04:00

Blander 80m3

ny OBM

04:00-05:30

Bullheader 80m3 nyblandet OBM

ca kl 02:00 - 04:00

Tomt for opprinnelig

blandet OBM

05:30

På nytt tomt

for OBM

Mellom 05:30 og

09:00 observeres

brønnen.

Ingen

kvalifiserte

brønnbarrierer

Blandingstid

på 2 timer for OBM var svært kort,

vanligvis 8 til 12 timer. Kvaliteten

av slamsystemet kan ha vært

mangelfull

Får ikke ny

mud om bord, fartøy

kan ikke losse pga gass

rundt innretningen

slide26

06:11

35 bar i borestreng/ 40 bar i ringrom

06:00-09:15

Blander opp vannbasert mud (WBM) med egenvekt 1.8

Fakkel slukket

kl. 03:15

Hensikt men

fakkelanlegget

er å fjerne gass fra

prosesssanlegget.

Snorre A er bygget for varm

fakling og har en pilotflamme

som brenner

konstant.

Klar for

sementeringsom

er siste utvei

Det

planlegges

for et siste støt med

maksimal mulig rate på

bullheading med WBM

for ca kl 09:00.

Luftinntaket til

sementeringspumpene

er snudd

Snorre A har

Nitrogen ombord. men dette

er ikke beregnet for slukking

og kjøling av

fakkel

Værdata

kl 03:30

Vinden har dreiet

til SSW og øket til

17-19 kn

slide27

10:22

0 bar på ringromsiden og i borestreng

08:20

Planlegger med forhøyet helikopter beredskap når mud-pumping skal starte.

10:25

PLS melder om kontroll

Ca 09:00

Starter bullheading med 160m3 WBM

Tomt for WBM

For 3. gang

er Snorre A klar for

full evakuering

Beredskap

reduseres

slide28

Etter hendelsen: Oppdager problemer med livbåt 1.”luft” og 4.”lading”

Normalisering/

ivaretakelse av personell

Normalisering av brønnsituasjonen

En egen

gruppe i Petroleumstilsynet

har fulgt prosessen rundt

normalisering

Personell

evakueres videre fra

Stena Don og Snorre B

til nærliggende innretinger

i løpet av natten og

påfølgene

morgen

Årsak til

at Livbåt 1 ikke startet

under test er antatt

å være luft i

drivstoffsystemet

Oppstart

av produkjon på Vigdis og

Snorre UPA, og senere produkjon,

bore og brønn aktivitet på Snorre A

har fått en tett oppfølging av den

samme gruppen

Ivaretakelse

av personell synes å være

tilfredstillende

Årsak til

at Livbåt 4 ikke startet

under test var at ladekabel

ble fjernet ved

ombordstigning.

Livbåten startet når

vender ble satt til

reservebatteri

Senere

gjennomføring av

organisert debriefing har

blitt positivt

mottatt

Kontraktører

uten eget opplegg

deltok på Statoils

debrief

Forbedringspunkt:

Prosedyrer for klargjøring av livbåter bør revideres