Profesor formator: Adriana Manolache, Inspector Pentru Invatamant Prescolar - PowerPoint PPT Presentation

kurt
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Profesor formator: Adriana Manolache, Inspector Pentru Invatamant Prescolar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Profesor formator: Adriana Manolache, Inspector Pentru Invatamant Prescolar

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Profesor formator: Adriana Manolache, Inspector Pentru Invatamant Prescolar
184 Views
Download Presentation

Profesor formator: Adriana Manolache, Inspector Pentru Invatamant Prescolar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Profesor formator: Adriana Manolache, Inspector Pentru Invatamant Prescolar Grupa : Petronela Rosenauer Jaqueline Cojocaru Chivu Carmen Stroe Lucretia   Persoana care a prezentat : Jacqueline Cojocaru Gradinita "Iulia Hasdeu" Campina

 2. PREZENTAREA INSTITUŢIEIGrădiniţa cu PP şi PN “Iulia Hasdeu”, este o instituţie preşcolară care face parte din sistemul naţional de învăţământ.Este coordonată de Ministerul Educaţiei Naţionale prin reprezentantul său la nivel şcolar – Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova.Director Grădiniţa cu PP şi PN Iulia Hasdeu: Prof. înv. preşc. Savu Elena Georgeta. Gradinita "Iulia Hasdeu" Campina

 3. GRĂDINIŢA CU PP ŞI PN “IULIA HASDEU” CÂMPINA STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 41, TEL.: 0244/334076 Email: centrulfinanciar.gr10@gmail.com “Părinţii îţi arată dragostea pentru copii prin sacrificii, iar copiii pentru părinţi prin învăţătură şi respect” B.P. Hasdeu Gradinita "Iulia Hasdeu" Campina

 4. Gradiniţa “Iulia Hasdeu” a fost înfiinţată în 1973, pe atunci funcţionând ca şi Grădiniţa cu PN şi PP nr. 10 Câmpina şi pentru ca aceasta se află în imediata vecinătate a Şcolii Generale B.P. Hasdeu a primit numele actual in toamna anului 2010. Grădiniţa noastră este o unitate cu personalitate juridică cu trei structuri:- Grădiniţa Waldorf;- Grădiniţa nr. 5;- Grădiniţa nr. 6.Grădiniţa dispune de un teren de joacă , o curte destul de mare 7000mp, având amplasate spaţii de joacă pentru copii oferindu-le posibilitatea de recreere.Grădiniţa are înscrişi la PP 152 de copii, la PN 156, iar la structuri 100 de copii. Gradinita "Iulia Hasdeu" Campina

 5. Grădiniţa are: 4 grupe program prelungit, 6 grupe program normal. Cadre didactice: 14 educatoare titulare (12 grad I, 2 grad II). Personal didactic auxiliar şi administrativ: 5 îngrijitoare, 1 bucătar, 1 administrator, 1 contabil, 1 secretar, 2 asistente.Activităţile se desfăşoară pe grupe de vârstă în concordanţă cu Programa activităţilor instructiv – educative din grădiniţa de copii. Gradinita "Iulia Hasdeu" Campina

 6. Grădiniţa noastră urmăreşte să le ofere copiilor:- o viaţă sănătoasă;- posibilitatea de a se exprima în mod spontan;- luarea în considerare a faptului că fiecare reprezintă o individualitate;- demnitate şi autonomie;- încrederea în sine şi plăcerea de a învăţa;- o învăţare constantă şi un mediu atent la nevoile lor;- socializarea, amiciţia şi colaborarea cu alţii;- şanse egale, fără discriminare pe motive de gen, rasă sau dizabilităţi;- valorizarea diversităţii culturale;- suport în calitate de membri ai unei familii şi ai unei comunităţi;- fericire.Toate acestea fiind în concordanţă cu norma CEIF. Gradinita "Iulia Hasdeu" Campina

 7. Unitatea deţine următoarele spaţii destinate în exclusivitate procesului instrutiv – educativ:- 8 săli de clasă dotate cu mobilier modern (măsuţe, scăunele, dulăpioare pentru copii şi material didactic, toate aceste resurse centrate pe arii de interes având un ambient plăcut copiilor).Grădiniţa asigură fiecărui copil condiţii pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare în cooperare cu toţi partenerii sociali interesaţi în dezvoltarea educaţiei şi promovarea dragostei şi înţelegerii dintre şi între copii, oferind servicii socio-educative publice pentru educaţie timpurie la standarde europene. Gradinita "Iulia Hasdeu" Campina

 8. Programul anual de studiu se organizează în jurul celor 6 mari teme propuse de curriculum.- Cine sunt/suntem?- Când/cum şi de ce se întâmplă?- Cum este/a fost şi va fi aici pe Pământ?- Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?- Ce şi cum vreau să fiu?Cine şi cum planifică/organizează o activitate?Activităţile pe domenii experienţiale sunt activităţi integrate sau pe discipline desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie de: temele mari propuse de curriculum, nivelul de vârstă, nevoile şi interesele copiilor din grupă. Gradinita "Iulia Hasdeu" Campina

 9. CE FACEM NOI PENTRU A DEZVOLTA APTITUDINILE COPIILOR Gradinita "Iulia Hasdeu" Campina

 10. ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE: • excursii tematice,vizite,drumeţii • concursuri:- cultural artistice - creaţii plastice - cultură generală • celebrarea unor sărbători naţionale prin activităţi cu invitaţi,plimbări,concursuri • expoziţii pe diverse teme • activităţi antreprenoriale • vizionări spectacole • aniversări şi onomastici • activităţi în aer liber • acţiuni ecologice • schimburi de experienţă cu instituţii similare • parteneriate: - internaţionale - naţionale - judeţene - locale - cu comunitatea - cu alte instituţii de învăţământ Gradinita "Iulia Hasdeu" Campina

 11. PROIECTE EDUCAŢIONALE “Lumea văzută cu ochi de copil” “Ruti te învaţă lecţii pentru viaţă” “Prichindei în lumea basmelor”“Cu Europa....... la joacă Europreşcolarul” “Rafa-Girafa”“Piciul”“Voinicelul”“Educaţi aşa” PROIECTE EDUCAŢIONALE LOCALE“Desen pe asfalt”“Să facem curăţenie în oraşul nostru”Kaufland & Fundaţia ”Copiii-Viitorul nostru”Proiect educaţional voluntariat “”Suflet pentru suflet”“Medicul stomatolog –prietenul nostru” Gradinita "Iulia Hasdeu" Campina