gudrun haabeth grindaker direkt r 29 mars 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gudrun Haabeth Grindaker Direktør 29. Mars 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gudrun Haabeth Grindaker Direktør 29. Mars 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Gudrun Haabeth Grindaker Direktør 29. Mars 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Hvordan kan vi vite at denne store helsereformen virker i henhold til mål og intensjoner, for pasientene og kommunen som tjenesteyter ? Nasjonal helsekonferanse. Gudrun Haabeth Grindaker Direktør 29. Mars 2012. Hva har vi hørt i dag og hva bør vi gjøre fremover?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gudrun Haabeth Grindaker Direktør 29. Mars 2012' - kura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gudrun haabeth grindaker direkt r 29 mars 2012

Hvordan kan vi vite at denne store helsereformen virker i henhold til mål og intensjoner,for pasientene og kommunen som tjenesteyter?Nasjonal helsekonferanse

Gudrun Haabeth Grindaker

Direktør

29. Mars 2012

hva har vi h rt i dag og hva b r vi gj re fremover
Hva har vi hørt i dag og hva bør vi gjøre fremover?
 • Hva blir den lokalpolitiske agendaen med reformen? Kommunestyret, fylkesting/ fylkesutvalg
 • Gode lokale løsninger, mangfold. Frihet til organisering. Nødvendig, men…. Akseptert?
 • Behov for dokumentasjon!!! Forskning
 • Økonomi vekker alltid interesse. Men virker det slik det skal? Kvalitet, verdighet, gode tjenester, gode forløp. Viktig å følge med og opp.
 • Ikke bygge ned før det bygges opp!
 • Behov for informasjon om hvem som legges inn. Følges opp.
 • IKT/ elektroniske løsninger nødvendig!
hvordan g r det
Hvordan går det?

Enighet om å følge reformen nøye/ «Følge med»

 • Følgeforskning
 • Forvaltningsmessig
  • Pengestrøm, pasientstrøm, avtaler, brukerne….
  • Utvikling av styringsinformasjon
 • KS egne FoUer
 • Nasjonal møteplass 29. mars. Nye møteplasser?
 • Lære av hverandre
avtale om tvistel sningsnemd for helse og omsorgssektoren
Avtale om tvisteløsningsnemd for helse- og omsorgssektoren,
 • Nemnda skal stå til rådighet for kommunene og helseforetakene når de uenige om:
 • inngåelse av samarbeidsavtaler etter helse- og omsorgstjenestelovens § 6-1
 • hvordan allerede inngåtte samarbeidsavtaler skal tolkes
 • betaling etter forskriftene om medfinansiering og utskrivningsklare pasienter
 • 10. februar 2012
slide5

FoU; Utskrivingsklare pasienter – endrer praksis seg?

 • Hensikt;
 • Defineres pasientene som utskrivingsklare tidligere enn før? Praksis og kostnader
 • Metode;
 • Data fra sykehus 1. tertial 012 sammenlignet med tidligere år, antall, døgn, tidspunkt m.v.
 • Hvordan utvalgte sykehus og kommuner opplever samarbeidet, utskrivingstidspunkt og praksis for øvrig
slide6

FoU, Hva har samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?”

Hvilke kostnader har kommunene pådratt seg i forbindelse med Samhandlingsreformen t.o.m. 011, herunder;

 • Administrasjon: avtaler, styrking av bemanning, kompetanseoppbygging og kursing osv.
 • Forebygging: tiltak med sikte på å redusere bruk av sykehustjenester mv
 • Nye/alternative kommunale tilbud: tiltak med sikte på å erstatte bruk av sykehustjenester mv.
fouer relatert til samhandlingsreformen
FoUer relatert til samhandlingsreformen
 • Samhandlingsprosjekter i kommunene
 • Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen – lindrende behandling
 • Utskrivningsklare pasienter – endrer praksis seg?
 • Hva har samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?
 • Elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten - en viktig brikke i samhandlingsreformen
fou samhandlingsprosjekter
FoU - samhandlingsprosjekter
 • Laget en prosjektdatabase http://www.ks.no/Portaler/Samhandlingsreformen/Gode-eksempler/Prosjektdatabase---samhandlingsprosjekter-i-kommunene/
 • Oversikt per fylke som viser kommuner som samarbeider om hvilke prosjekter
 • Ved hjelp av styringsinformasjon peke på utfordringer som et diskusjonsgrunnlag for kommunene
det er en relativt god fordeling av kommuner som svarte p unders kelsen over alle landets regioner
Det er en relativt god fordeling av kommuner som svarte på undersøkelsen over alle landets regioner
samhandlingsprosjektene er noks jevnt fordelt p de ulike omr dene
Samhandlingsprosjektene er nokså jevnt fordelt på de ulike områdene

n = antall som svarte på spørsmålet

slide11

Elektronisk samhandling - en nøkkelfaktor

 • Elektronisk meldingsutveksling vil gi økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og effektivitet
 • Behov for en konkret plan for finansiering
 • Arbeidet med standarder må styrkes
slide12

Hva er lokalpolitikken?

Hva blir den lokalpolitiske agendaen med reformen?

Hvordan utfordrer reformen politikerrollen?

Hvordan løse

oppgavene

Tjenesteprofil. Prioritering

Kommunesamarbeid. Samarbeidsavtaler

Kvalitetsnivå

Hvem skal løse oppgavene?

Kommunen, samarbeid med andre, frivillig sektor, privat sektor, helseforetakene. Kompetanseprofilen

Styring og ledelse

Hvilken styringsinformasjon er det behov for? Beslutningsgrunnlag

Kommunestyret

Hvordan vil Samhandlingsreformen forandre dagsorden i kommunestyremøtene?

Hvilke prinsipielle saker vil havne på lokalpolitikernes bord?

ks tilbyr
KS tilbyr
 • Styringskurs:
  • Styringsinformasjon fra NPR
  • Bruke riktige indikatorer for å få innsikt i
   • bruk av spesialisttjenester sammenlignet med andre på ulike diagnoser/ aldersgr. m.v.
   • egne pasientstrømmer, hvem legger inn/hvor ender pasientene etter utskriving
   • hva kommunene kan «gjøre noe med», ulike diagnoser medfin., forebygging osv
   • hva kommunene bør «passe på» – ha innsikt i, dialog med sykehus m.v.
   • hvilken retning eget tjenestetilbud bør utvikles/endres, hvor virker pengene best?
   • til refleksjon internt og dialog med overordnet ledelse i hver kommune 
 • Samarbeidsprosjekter. Prosjektdatabase, lære av andre
 • Avtaler. Bistand.
 • Strategisk kompetansestyring.
idealer og realiteter i helse og omsorg
Idealer og realiteter i helse og omsorg

Behov for lederskap med kompetanse på;

gode samarbeidsløsninger mellom ulike aktører i helse og omsorgstjenesten

overordnet strategisk planlegging

økonomistyring

kompetanseutvikling

kvalitetsutvikling

personlig lederferdigheter

Åpenhet og dialog

Kilde: AFI i rapport til KS Sept 2010

hva har vi h rt i dag og hva b r vi gj re fremover1
Hva har vi hørt i dag og hva bør vi gjøre fremover?
 • Årlig møteplass
 • Takk for i dag og for alle innspill! Kom gjerne med flere
 • Presentasjonene legges på www.ks.no