1 / 17

ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE

DR. VÁRFALVI JÁNOS PHD. ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE. A hőhidak. ÉPÜLETENERGETIKA. Mint a gazdaság eleme. Az alkotók csoportja. Az eredmények. É P Ü L E T E N E R G E T I K A. Állami szervek. Energia felhasználás mértéke. Tulajdonosok.

kumiko
Download Presentation

ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. DR. VÁRFALVI JÁNOS PHD ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE A hőhidak

 2. ÉPÜLETENERGETIKA Mint a gazdaság eleme Az alkotók csoportja Az eredmények É P Ü L E T E N E R G E T I K A Állami szervek Energia felhasználás mértéke Tulajdonosok Költségek, költségvetés Beruházók Bankok Széndioxid kibocsátás Gyártók Belső komfort Energia szolgáltatók Tervezők A felhasználás energia összetétele Kivitelezők Egyesületek,stb

 3. ÉPÜLETENERGETIKA NÉHÁNY KOMPONENS falazóelemek hőszigetelések hőhidak üvegszerkezetek stb. NÉHÁNY KOMPONENS kazánok hőleadók hővisszanyerők szabályozóelemek stb. NÉHÁNY KOMPONENS távhőellátás gázszolgáltatás napenergia geotermikus energia stb. Mint önálló rendszer ÉPÜLETENERGETIKA ÉPÜLET, mint épületfizikai alrendszer GÉPÉSZET, mint hőbevezető és -előállító alrendszer ENERGIASZÁRMAZTATÁS, mint energiahordozó alrendszer

 4. HŐHIDAK Külső hőm. Belső hőm. Jelenség és definíció MEGÁLLAPÍTÁS:Hőhíd= többdimenziós hővezetés

 5. HŐHIDAK q és (ti-te) kapcsolat: Az „U” két szemszögből: te Qx Qy Q q Q Q Q1 Q2 ti A hőhidak jellemzői, a hőátbocsátási tényező MEGÁLLAPÍTÁS: Hőhídnak nincs rétegrendi „U”-ja

 6. HŐHIDAK Qh Qh Q -Zh +Zh A hőhidak jellemzői, a „kalorikus” U MEGÁLLAPÍTÁS: Hőhídnak van kalorikus „U”-ja (Uh)

 7. HŐHIDAK Zh Q Hőhíd + Q Uo-lal számítható hőáram -Zh +Zh A hőhidak jellemzői, a vonalmenti hőátb.tényező

 8. Zh ti th ti-te Q th-te -Zh +Zh te HŐHIDAK A hőhidak jellemzői, a th és a Zh  = (th-te)/(ti-te)=állandó

 9. 2 3 1 Porotherm 30 N+F Pillérosztás 4m Könnyűszerkezet 10cm hőszigeteléssel . 30x30 30x30 B-30 60 1 3 2 1 3 2 Ul/ Uo0,1230,5370,173 2 1 3 1,2 1,2 3 1 2 3 HŐHIDAK A hőhidasság minősítése Uo(Wm2K)1,430,5890,352 Ul(WmK)0,1760,3160,061 l/ AH1/41/41/0,6 Ul/Uo*1/AH 3,1%13,4%28,8% MEGÁLLAPÍTÁS: Hőhídasság komplex jellemző

 10. külső felületképzés 40 mm hab 15 mm OSB lap 150 mm üveggyapot 12,5 mm gipszkarton lap 12,5 mm gipszkarton lap belső felületképzés 62,5 cm A vizsgált könnyűszerkezetes hőhíd jellemzői HŐHIDAK A hőhidak vizsgálata FONTOSABB KÉRDÉSEK 1. Lesz-e hőtechnikai hatása a „C” profiloknak? 2. Rontja-e a kivitelezés a hőtechnikai viszonyokat? 3. A jellemzők milyen eszközökkel vizsgálhatók?

 11. HŐHIDAK A hőhidak vizsgálata termovízióval

 12. Mértékadó belső hőm: 22°C Mértékadó külső hőm: 2°C Hőhíd-szakasz vizsgált felülete:0,625m2 Hőhíd- szakasz jellemző hőm: 21,52°C 0,625 m2 1m A hőhídmentes szakasz hőm. 21,73°C Hőáram a hőhíd- szakaszon : 2,40W Hőáram hőhídmentes szakaszon : 1,36W A hő-áram növekménye : 1,04W A hő-áram növekménye 1K hőmérséklet-különbségre: 0,052W/K HŐHIDAK Termovíziós vizsgálat értékelése SAROK HŐHÍD Ul= 0,144W/K ts=21,00 to=21,52 0,144/0,052=2,8 A hő-áram növekménye 1m hosszú hőhíd-szakaszra: Ul= 0,052W/K

 13. Hőforrás=0 t = f (x, y) LAPLACE HŐHIDAK Vizsgálata számítógépes numerikus szimul. A hővezetés általános differenciálegyenlete NÉHÁNY TECHNIKAI ELEM 1.Differencia egyenletrendszer felírása 2.Peremfeltételek meghatározása 3. Az egyenletrendszer matematikai megoldása NÉHÁNY JELLEMZŐ 1.Réteghatárokon elemi hőmérlegek módszere, kb.50000 egyenlet 2.Sarkokban a hely szerint változó hőátadási tényezők 3.Szukcesszív hiperrelaxáció

 14. ti th te szim=0,904 ti=20°C; te=-5°C ti=22°C; te=2°C  term=0,950 HŐHIDAK Szimuláció és termovízió A számításokat elvégezve, a szimulációs érték: Ul=0,054W/mK Emlékeztetőül, a termovíziós érték : Ul=0,052W/mK MEGÁLLAPÍTÁS: A szimuláció és a termovízió azonos eredményt hozott.

 15. QH=Ul*1/2 Qeredő=Uo*A+Ul Ueredő=(Uo*A+Ul)/A 62,5 cm Qo=Uo*A Ueredő=0,285W/m2K Uo=0,195W/m2K QH=Ul*1/2 Ueredő/Uo=1,46 1. Lesz-e hőtechnikai hatása a „C” profiloknak? 2. Rontja-e a kivitelezésnek a hőtechnikai viszonyokat? 3. A hőtechnikai jellemzők milyen eszközökkel vizsgálhatók? HŐHIDAK Szimuláció , termovízió és válaszok

 16. 30x30 VB B30 ti=20°C; te=-5°C HŐHIDAK Megszünteti-e a hőszigetelés a hatásukat?

 17. Uo=0,6 HŐHIDAK Számítási példa, a feladat meghatározása Tető födém Ul=0,1; l=2,6 Ablakbeépítés Ul=0,35; l=6,6 Afal=2,6*2,6-(1,8*1,5)=4,06m2 Qfal=Uo*Afal+Ul*l Ueredő=Uo*+Ul*l/Afal Ul*l=3,5 Ueredő=1,46 Ueredő/Uo=2,44 T csatlakozás Ul=0,05; l=2,6 Külső sarok Ul=0,1; l=2,6 Közbenső födém Ul=0,08; l=6,6

More Related