1 / 4

Rhan 2 Pennod 6

Rhan 2 Pennod 6. Y Stafell Ddirgel. Claddu Doras ac ymateb Ellis i hyn. Claddwyd Dorcas yn y Fynwent Newydd – Tyddyn Garreg Ellis yn siarad am Dorcas yn y presennol fel petai yn dal yn fyw. Llonyddwch dyfnach yn perthyn i Ellis. Cyfarfod y Crynwyr yn Nolobran. Trafod dioddefaint Y Crynwyr

kueng
Download Presentation

Rhan 2 Pennod 6

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Rhan 2 Pennod 6 Y Stafell Ddirgel

  2. Claddu Doras ac ymateb Ellis i hyn • Claddwyd Dorcas yn y Fynwent Newydd – Tyddyn Garreg • Ellis yn siarad am Dorcas yn y presennol fel petai yn dal yn fyw. • Llonyddwch dyfnach yn perthyn i Ellis.

  3. Cyfarfod y Crynwyr yn Nolobran • Trafod dioddefaint Y Crynwyr • Trafod yr UTOPIA newydd • Trafod y broblem ieithyddol fyddai’n codi o fynd i America. • Rowland yn teimlo eu bod yn trafod rhywbeth cwbl haniaethol! Ni fyddai hyn byth yn digwydd!

  4. Rowland yn cyrraedd adref • Marged yn edrych o’r cyrion ar y ddwy ferch a’u tad. • Cawn ymson Marged wrthi iddi deimlo Rowland yn pwyso yn ei herbyn. • Mae’r ddau yn cael sêl bendith Ellis ( a Dorcas!) ar eu priodas. • Rowland a Marged yn cusanu.

More Related