Download
rhan 2 pennod 6 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rhan 2 Pennod 6 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rhan 2 Pennod 6

Rhan 2 Pennod 6

175 Views Download Presentation
Download Presentation

Rhan 2 Pennod 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rhan 2 Pennod 6 Y Stafell Ddirgel

  2. Claddu Doras ac ymateb Ellis i hyn • Claddwyd Dorcas yn y Fynwent Newydd – Tyddyn Garreg • Ellis yn siarad am Dorcas yn y presennol fel petai yn dal yn fyw. • Llonyddwch dyfnach yn perthyn i Ellis.

  3. Cyfarfod y Crynwyr yn Nolobran • Trafod dioddefaint Y Crynwyr • Trafod yr UTOPIA newydd • Trafod y broblem ieithyddol fyddai’n codi o fynd i America. • Rowland yn teimlo eu bod yn trafod rhywbeth cwbl haniaethol! Ni fyddai hyn byth yn digwydd!

  4. Rowland yn cyrraedd adref • Marged yn edrych o’r cyrion ar y ddwy ferch a’u tad. • Cawn ymson Marged wrthi iddi deimlo Rowland yn pwyso yn ei herbyn. • Mae’r ddau yn cael sêl bendith Ellis ( a Dorcas!) ar eu priodas. • Rowland a Marged yn cusanu.