Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rhan c PowerPoint Presentation

Rhan c

297 Views Download Presentation
Download Presentation

Rhan c

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CM AA Rhan c

 2. 44 ÷ 20 2.2 15kg = 15 × 2.2 Mae hwn yn ddull mathemategol dau gam. = 33 pwys 33 × 10 = 330litr Rhan c Datgelu

 3. AA 1 (a) AA1 – Galw i gof a defnyddio eu gwybodaeth o gyfrannedd 1(b) AA2 – Dewis a chymhwyso dulliau mathemategol AMCAN ASESU Rhan c

 4. CM Rhan c

 5. CM AA Rhan a & b

 6. × 15 × 15 1.5kg = 1500g Caws  protein 100g  25.0g 1500g  375g Ateb = 375g Rhan a & b Datgelu

 7. AA AA2 – Dewis a chymhwyso dulliau mathemategol AMCAN ASESU Rhan a & b

 8. CM Rhan a & b

 9. CM AA

 10. Onglau cyferbyn Ongl eiledol 35° Mae’r ongl hon yn 35° hefyd. x = 35° (onglau cyferbyn) y = 35° (onglau eiledol) z = 180° – 35° (onglau ar linell syth) z = 145° 35 35 145 Datgelu

 11. AA AA1 – Galw i gof a defnyddio eu gwybodaeth o briodweddau onglau AMCAN ASESU

 12. CM

 13. CM AA Glawiad mewn cm

 14. Mae pob sgwâr bach yn werth 0.02 cm Er mwyn cyrraedd amcangyfrif rhaid lluniadu llinell ffit orau ar y graff – nid oes rhaid i hwn basio drwy’r tarddbwynt Mae pob sgwâr bach yn werth 2% Glawiad mewn cm Positif 64% 64% Datgelu

 15. AA 3(a) and 3(b) AA1 – Galw i gof a defnyddio eu gwybodaeth o ddiagramau gwasgariad a chydberthyniad 3(c) AA2 – Dewis a chymhwyso dulliau i ddehongli’r canlyniadau sy’n deillio o’r linell ffit orau AMCAN ASESU Glawiad mewn cm

 16. CM Glawiad mewn cm

 17. CM AA

 18. Cofiwch, mae unedau arwynebedd yn unedau sgwâr = 77 2 Bydd labelu’r diagram yn helpu 7cm 11cm Arwynebedd triongl = ½ × sail × uchder = ½ × 11 × 7 = 38.5 cm2 Datgelu

 19. AA AA1 – Galw i gof a defnyddio eu gwybodaeth o arwynebedd AMCAN ASESU

 20. CM

 21. CM AA Rhan b

 22. Mae hwn y maint cywir, ond wedi’i luniadu yn y lle anghywir. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio canolbwynt yr helaethiad, A Rhan b Datgelu

 23. AA AA1 – Galw i gof a defnyddio eu gwybodaeth o helaethu AMCAN ASESU Rhan b

 24. CM Rhan b

 25. CM AA Rhan a

 26. Cofiwch y dair ffaith allweddol: Ongl: 90° Canolbwynt: (2, 1) Cyfeiriad: gwrthglocwedd Rhan a Datgelu

 27. AA AA1 – Galw i gof a defnyddio eu gwybodaeth o gylchdroi AMCAN ASESU Rhan a

 28. CM Rhan a

 29. CM AA Rhan c Rhan b

 30. HK 2:00 2:30 3:30 7:30 8:30 10:00 0:00 2:00 5:00 6:00 Cyfarfod p.m. a.m. Mae Hong Kong 8 awr o flaen y DU 6 a.m. (DU) yw 2 p.m. (HK) (+8 awr) felly 10 a.m. (DU) yw 6 p.m. (HK) Rhwng 8:30 p.m. – 10:00 p.m. amser HK (mae Mrs Roberts wedi gorffen gwaith) 12:30 p.m. – 2:00p.m. amser DU (mae Mr Roberts yn cael cinio) Felly mae’r ddau yn rhydd i gael sgwrs. Rhan c Rhan b Datgelu

 31. AA • (i) AA2 – Dewis a chymhwyso technegau rhifiadol addas i gyfrifo y gwahaniaethau rhwng amseroedd • (ii) AA3 – Dadansoddi amseroedd a’u dewis mewn ffordd addas AMCAN ASESU Rhan c Rhan b

 32. CM Rhan c Rhan b

 33. CM AA Rhan c Rhan a

 34. Hotel Gelton £80 × 4 = £320 Gwely a Brecwast Hotel Bear £107 × 3 = £321 Gwely, Brecwast a Chinio Cofiwch roi rheswm dilys dros eich dewis Dewiswch Hotel Bear oherwydd byddwch yn cael cinio am 4 diwrnod am £1 ychwanegol felly mae’n well gwerth am arian. Rhan c Rhan a Datgelu

 35. AA AA3 – Dehongli, dadansoddi a chymharu y ddau opsiwn a chyfiawnhau eu dewis o westy AMCAN ASESU Rhan c Rhan a

 36. CM M1 A1 E1 Rhan c Rhan a

 37. CM AA Rhan b Rhan a

 38. 400  15 = $6000 6000 – 1500 = $4500 Bydd hi’n derbyn llai na 100 oherwydd 1500 ÷ 17 = £88.24 Rhan b Rhan a Datgelu

 39. AA AA2 – Dewis a chymhwyso dulliau sydd yn ymdrin â chyfraddau cyfnewid AMCAN ASESU Rhan b Rhan a

 40. CM Rhan b Rhan a

 41. CM AA

 42. +1 +2 +2 +2 +2 97 99 101 105 98 100 102 106 104 65 ÷ 5 = 13 Rhaid i rif y tŷcanol fod yn 13. Felly, yr ateb yw: 9 11 13 15 17 Bydd y rhifau yn olynol e.e. Mae lluoswm yn golygu “lluosi”. (rhif) × (rhif + 1) = 380 Y rhifau yw 19 a 20. Datgelu

 43. AA AA2 – Dewis a chymhwyso eu gwybodaeth o briodweddau rhifau AMCAN ASESU

 44. CM

 45. CM AA

 46. Mae’r tennyn yn fyrrach oherwydd cornel yr adeilad, felly nid yw’r ateb yn gylch. 4.9cm 1.9cm 3cm Datgelu

 47. AA AA2 - Dewis a chymhwyso rheolau addas locws AMCAN ASESU

 48. CM

 49. CM AA

 50. Cofiwch – mae popeth sydd o fewn y cromfachau yn cael ei lusoi gan ‘y’ = 4y4 + y Tynnwch y pwerau = t4 Datgelu