y stafell ddirgel pennod 7
Download
Skip this Video
Download Presentation
Y ‘Stafell Ddirgel Pennod 7

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Y ‘Stafell Ddirgel Pennod 7 - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Y ‘Stafell Ddirgel Pennod 7. Marion Eames. Cynnwys. Haf poeth tu hwnt – Pawb yn gorfod mynd i’r eglwys i dalu gwrogaeth neu yn cael eu hystyried i fod yn fradwyr i’r brenin a’r ffydd Brotestanaidd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Y ‘Stafell Ddirgel Pennod 7' - brian-cabrera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cynnwys
Cynnwys
 • Haf poeth tu hwnt – Pawb yn gorfod mynd i’r eglwys i dalu gwrogaeth neu yn cael eu hystyried i fod yn fradwyr i’r brenin a’r ffydd Brotestanaidd.
 • Gwrthgyferbyniad amlwg rhwng yr eglwys ac arferion creulon y werin e.e. y bwriad o fynd i’r Ceffyl Gwinau ( Ffowc sy’n cadw’r dafarn) yn syth ar ôl yr oedfa ac yna i ymladd ceiliogod yn y fynwent! Yr un bobl sy’n mynd i’r eglwys ac i’r dafarn, y ffair, yr ymladd ceiliogod ac yn boddi gwrachod.
parhad
Parhad
 • Y Rheithor fyddai’r cyntaf i’r dafarn – RHAGRITH.
 • Y Rheithor a Hywel Vaughan yn ffrindiau da.
 • Robert Owen Dolserau yn torri ar draws y cyfarfod cyn diwedd y fendith. Datgan ei gred a’i ffydd yn gyhoeddus. Galw’r rheithor yn “Was y diafol”.
 • Samuel Ifan(Twrne) yn ymosod ar Robert Owen – yn ei ddyrnu a thynnu ei het oddi ar ei ben er mwyn ei fychanu.
 • Pawb yn ymateb drwy ymosod ar Robert Owen.
parh d
Parhâd..
 • Robert Owen yn wynebu Samuel Ifan wyneb yn wyneb yn y fynwent. Mae hyn yn adloniant gwych i’r dorf – gwell na’r ymladd ceiliogod.
 • Robert yn gorchfygu ei elyn heb ymladd!Hyn yn syndod i’r dorf.
 • Rowland Ellis yn sylwi ar dynerwch a threfnusrwydd a dewrder Marged Owen Dyffrydan yn sychu’r gwaed oddi ar wyneb Robert Owen.
 • Robert Owen yn gyn –filwr felly – mae ei agwedd newydd o ymatal rhag paffio yn groes i’r graen iddo.
parh d1
Parhâd…
 • Sian Morris yn noeth ar y comin a’r bobl yn ei gwawdio ac yn ymosod yn gorfforol arni.
 • Rowland Ellis yn ei chodi yn ei freichiau ac yn rhoi ei glogyn amdani.( Symbol cyhoeddus cyntaf Rowland o’i berthynas â’r Crynwyr.)Mae Rowland yn mynd â hi gartref.
 • Rowland wrth gario Sian yn teimlo ei fod wedi ymateb gymaint gwell nac a wnaeth i ddigwyddiad boddi Betsan Prys.
 • Teimlo ei fod wedi amddiffyn merch ynghanol creulondeb torf – dylai fod wedi gwneud hynny i Betsan.
parh d2
Parhâd…
 • Mae hyn yn symbol o’r newid mawr sydd wedi dod drosto ers hynny.
 • Marged Owen wedi ymddangos yn nhŷ’r teiliwr er mwyn rhoi cymorth i Rowland.
 • Cydweithio clos a dealltwriaeth dda rhwng Rowland a Marged.
 • PAWB yn gwybod rwan am ymlyniad Rowland i fod yn Grynwr. Gwnaeth ymrwymiad cyhoeddus drwy amddiffyn Sian.
 • Y Cyfeillion yn edrych arno fel olynydd i Robert Owen.
parh d3
Parhâd…
 • George Fox mewn cysylltaid â Chrynwyr Dolgellau . Methu â deall nad ydynt yn rhugl yn y Saesneg. – credu bod hyn yn amharu ar ddatblygiad eu ffydd.
 • Datblygiad ym mherthynas Rowland a Marged –Rowland yn gallu siarad am ei broblemau priodasol gyda Marged. Trafod ofnau Meg fod Rowland am gael ei garcharu.
marged owen cyfnither re
Marged Owen(Cyfnither RE)
 • Trefnus
 • Cysurlon
 • Ymarferol ei gweithredoedd
 • Caredig.
 • “ Roedd cadernid iachusol yn perthyn i ferch Dyffrydan”
 • Direidi yn ei gwên.
 • Dangos tosturi tuag at Rowland yn ei sefyllfa â Meg.
cynlluniau meg
Cynlluniau Meg:
 • Casglu arian i ddianc. Uchafbwynt ei diwrnod oedd rhoi arian yn y bocs pren afal.
 • Eisiau prynu rhyddid iddi hi ei hun.
 • Teimlo’n gas at Rowland am ei fod o am fradychu ei gefndir moethus a holl waith caled ei gyndadau.
 • “Gallai feddwl am Rowland.. Fel dyn nad oedd yn perthyn iddi mwyach.”
cynllwynio meg
Cynllwynio Meg…
 • Huw Morris yw’r unig un sy’n sylweddoli fod rhywbeth o’i le ar Meg – yn sylwi ei bod hi’n cynllwynio rhywbeth.
 • Huw Morris wedi cael gwybodaeth gan Nans y Goetre wrth gysgu â hi rhyw noson.
 • Ellis a Rowland yn mynd i Tabor i gyfarfod y Crynwyr – Huw yn manteisio ar y sefyllfa.
 • Huw yn gweld Meg yn dwyn o’r ddresal.
 • Huw yn mynd i’w herio. Dangos i Meg ei fod yn gwybod am ei hymgais i erthylu’r babi.
parh d4
Parhâd…
 • Huw yn (rhoi’r argraff mai) amau mai oherwydd mai nad Rowland oedd y tad oedd rheswm Meg dros erthylu’r babi!
 • Huw yn herio Meg – dangos ei fod yn gwybod ei bod hi wedi dwyn arian.
 • Huw yn mynnu cael hanner yr arian

(neu ffafr rywiol)

Meg yn ei ddarbwyllo mai am brynu cwpan aur i Rowland mae hi gyda’r arian.

Ond Huw yn cael y fuddugoliaeth.

parh d5
Parhâd…
 • Newyddion drwg i’r Crynwyr yn y cyfarfod – George Fox yn y carchar gyda nifer fawr o Grynwyr eraill.
 • Rhybudd o ddyddiau blin ac anodd o’u blaen. ERLID MAWR.
 • Si fod Robert Owen am gael ei roi yn ôl yn y carchar.
 • Meg yn marw ar enedigaeth ei merch.