artur paprotny ukasz soko owski n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Częstochowskie pomniki przyrody PowerPoint Presentation
Download Presentation
Częstochowskie pomniki przyrody

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Częstochowskie pomniki przyrody - PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Uploaded on

Artur Paprotny Łukasz Sokołowski. Częstochowskie pomniki przyrody. WSTĘP. Prezentacja została wykonana przez Łukasza Sokołowskiego oraz Artura Paprotnego w celu przybliżenia państwu informacji o częstochowskich pomnikach przyrody .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Częstochowskie pomniki przyrody' - krystyn-norb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

WSTĘP

Prezentacja została wykonana przez Łukasza Sokołowskiego

oraz Artura Paprotnego w celu przybliżenia państwu informacji

o częstochowskich pomnikach przyrody .

W prezentacji znajdują się szczegółowe informacje na temat poszczególnych pomników przyrody oraz zdjęcia, które samodzielnie zrobiliśmy na terenie miasta Częstochowy.

PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO ŁUKASZA SOKOŁOWSKIEGO I ARTURA PAPROTNEGO

slide3

WPROWADZENIE

Podstawą prawną tworzenia pomników przyrody w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W naszej miejscowości ( Częstochowie ) znajdziemy jedynie drzewa , krzewy odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami .

Aby uznać drzewo za pomnik przyrody jego obwód w pierśnicy powinien być większy niż szacunkowe wartości minimalne dla danego gatunku.

Art. 44. 1.1. Ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody. 

2. Rozporządzenie wojewody lub uchwała rady gminy, o których mowa w ust. 1, określają nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1. 

3. Zniesienia formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, dokonuje organ, który ustanowił daną formę ochrony przyrody; wojewoda - w drodze rozporządzenia, rada gminy - w drodze uchwały. 

4. Zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

slide4

POMNIKI PRZYRODY

Są to pojedyncze oraz grupowe twory przyrody żywej

i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Wyróżniają się one indywidualnymi cechami, odznaczającymi je wśród innych tworów, np. wiek lub wielkie rozmiary dla drzew i krzewów czy niezwykłość formy lub pochodzenia dla pomników przyrody nieożywionej.

Pomnik przyrody jako termin został wprowadzony przez Humboldta na przełomie XVIII i XIX wieku, co dało początek kierunkowi konserwatorskiemu w ochronie przyrody.

quercus robur
Lokalizacja:województwo - śląskiegmina - Częstochowa miejscowość - Częstochowa nr mapy ewidencyjnej – 362nr działki – 50bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie    właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa.

Dane o obiekcie: wiek ok. 150 lat, wys. 18.0 m, obwód 408 cm, rozpiętość korony 23.0 x 18.7 m. Kształt korony jajowaty, korona rozłożysta, regularnie rozbudowana.  Pień drzewa prosty.

Quercus robur

DĄB SZYPUŁKOWY

quercus robur1
Lokalizacja:województwo - śląskiegmina - Częstochowa miejscowość - Częstochowa nr mapy ewidencyjnej - 362nr działki - 50bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie    właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa.

Dane o obiekcie: wiek ok. 130 lat, wys. 18.0 m, obwód 350 cm, rozpiętość korony 20.6 x 18.6 m. Kształt korony kulisto-jajowaty, korona asymetryczna – rozbudowana z przewagą strony południowej. Pień drzewa prosty.

Quercus robur

DĄB SZYPUŁKOWY

quercus robur2
Lokalizacja:województwo - śląskiegmina - Częstochowa miejscowość - Częstochowa nr mapy ewidencyjnej - 362nr działki - 50bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie    właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa.

Dane o obiekcie: wiek ok. 500 lat, wys. 20.0 m, obwód 310 cm, rozpiętość korony 13 x 16 m. Kształt korony kulisty, korona regularnie rozbudowana. Pień drzewa prosty.

Quercus robur

DĄB SZYPUŁKOWY

tilia cordata
Lokalizacja:województwo - śląskiegmina - Częstochowa miejscowość - Częstochowa nr mapy ewidencyjnej - 362nr działki - 50bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie    właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa.

Dane o obiekcie: wiek ok. 120 lat, wys. 20.0 m, obwód 460 cm, rozpiętość korony 20.6 x 14.8 m. Kształt korony jajowaty, korona regularnie rozbudowana. Drzewo na wysokości 1.3 m rozwidla się na trzy pnie.

Tilia Cordata

LIPA DROBNOLISTNA

quercus rubra
Lokalizacja:województwo - śląskiegmina - Częstochowa miejscowość - Częstochowa nr mapy ewidencyjnej - 152nr działki - 3bliższe określenie położenia - Park Podjasnogórski im. 3-go Majawłaściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa.

Dane o obiekcie: wiek ok. 150 lat, wys. 22.5 m, obwód 338 cm, rozpiętość korony 26 x 20 m. Kształt korony kulistojajowaty, korona rozłożysta.  Pień drzewa prosty.

Quercus rubra

DĄB CZERWONY

slide12
tablica

DĄB CZERWONY

tilia cordata1
Lokalizacja:województwo - śląskiegmina - Częstochowa miejscowość - Częstochowa nr mapy ewidencyjnej - 362nr działki - 50bliższe określenie położenia – Park przy ul. Zbyszka w Częstochowie    właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa.

Dane o obiekcie: wiek ok. 100 lat, wys. 22.0 m, obwód 337 cm, rozpiętość korony 17.0 x 14.0 m. Kształt korony jajowaty, korona asymetryczna rozbudowana z przewagą strony północno – wschodniej. Drzewo na wysokości 1.7 rozwidla się na dwa pnie.

Tilia cordata

LIPA DROBNOLISTNA

fraxinus excelsior
Lokalizacja:województwo - śląskiegmina- Częstochowa miejscowość - Częstochowa nr mapy ewidencyjnej - 152nr działki - 3bliższe określenie położenia - Park Podjasnogórski im. 3-go Majawłaściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa.

Dane o obiekcie: wiek ok. 140 lat, wys. 25.5 m, obwód 353 cm, rozpiętość korony 24.9 x 20 m. Kształt korony kulisty. Pień drzewa prosty.

Fraxinus excelsior

JESION WYNIOSŁY

slide15
tablica

JESION WYNIOSŁY

acer pseudoplatanus
Lokalizacja:województwo - śląskiegmina- Częstochowa miejscowość - Częstochowa nr mapy ewidencyjnej - 152nr działki - 4bliższe określenie położenia - Park Podjasnogórski im. S. Staszicawłaściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa .

Dane o obiekcie: wiek ok. 130 lat, wys. 26 m, obwód 250 cm, rozpiętość korony 23 x 20 m. Kształt korony kulisty. Pień drzewa prosty.

Acer pseudoplatanus

KLON JAWOR

slide19
http://www.czestochowa.pl/page/- strona główna miasta Częstochowy cz.1,

http://www.czestochowa.pl/page/379,pomniki-przyrody---cz-1.html– informacje na temat pomników,

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleja_Brzozowa– zdjęcia pomników

http://www.czestochowa.pl/page/381,pomniki-przyrody---cz-3.html-strona główna miasta Częstochowy cz.2,

http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/dzielnicowy-park-parkitka-wraz-z-ulica-bialsk- informacje ogólne ,

http://www.przyroda.katowice.pl/pl/ochrona-przyrody/obiekty-ochrony-przyrody/pomniki-przyrody-nieozywionej-przyroda województwa śląskiego, PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO ŁUKASZA SOKOŁOWSKIEGO I ARTURA PAPROTNEGO

BIBLIOGRAFIA