anlam y t m anlam ayri masi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ANLAM YİTİMİ ANLAM AYRIŞMASI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

ANLAM YİTİMİ ANLAM AYRIŞMASI - PowerPoint PPT Presentation


 • 280 Views
 • Uploaded on

ANLAM YİTİMİ ANLAM AYRIŞMASI. Bağlar. bende bir gülten kaldı hangi bağa diksem yabancı Gülten Akın. Yabancılaşma. Şairin de betimlediği gibi günümüz, birey ve toplumun “anlam dünyaları” arasında belirgin bir ayrışmanın yaşandığı bir dönem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANLAM YİTİMİ ANLAM AYRIŞMASI' - kristy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ba lar
Bağlar

bende bir gülten kaldı hangi bağa diksem yabancı Gülten Akın

yabanc la ma
Yabancılaşma
 • Şairin de betimlediği gibi günümüz, birey ve toplumun “anlam dünyaları” arasında belirgin bir ayrışmanın yaşandığı bir dönem
 • Bu ayrışmanın bireyi getirdiği yer yabancılaşma, toplumu getirdiği yer ise kaos ve paradokslar dünyası
yabanc la ma1
Yabancılaşma
 • Yabancılaşma çağımız insanının yitirdiği bir çok anlam arasında belki de anlamını yitirmeyen en “sahih” duygu
d nce s reci
Düşünce süreci

Kitle iletişim araçları ve internetin getirdiği “küresel malumat artışı”, bir uyaranın anlam kazanarak “düşünceye” dönüşmesi için gereken bilgi işleme süreçlerini olumsuz etkilemekte

Uyarı

Düşünce

birey ve toplum
Birey ve toplum
 • “Anlam” ve “kimlik” birlikte gelişen süreçler
 • “Birey” ve “toplum” birlikte oluşan yapılar
 • Birey ve toplumun kimliklerinin gelişimi bir ölçüde birbirine paralel gitmesi beklenen olgular
birey ve toplum1
Birey ve toplum
 • Ancak, tarihsel süreç içinde her ikisinin bir aşamadan sonra birlikte evrilmediğini, birbirlerinden ayrışmaya başladıklarını görüyoruz
slide8

Tarih boyunca toplumsal değişim alanları

Üretim araçları

Ürün

Endüstri Toplumu

MS 1850

Tarım

Feodal yapı

Toprak

MS 1700

Avcılık/

Toplayıcılık

MÖ 3500

_ Birey

_ Toplum

slide9

Tarih boyunca bireyin ve toplumun değişim alanları

Entelektüel özellikler

İletişimin kontrolü

Bilgi

2000’li yıllar

Üretim araçları

Ürün

Endüstri

MS 1850

Feodal yapı

Toprak

MS 1700

Tarım

Avcılık/

Toplayıcılık

MÖ 3500

_ Birey

_ Toplum

slide10

Bilimsel ağ sistemi

 • Endüstri devriminden bu yana insanlığın gelişiminde lökomotif olma görevini devralan Batı kültürü, geçirdiği süreçlerle “malumatı bilgiye ve bilime” dönüştürecek bir “sistem” oluşturmuştur
 • Bu sistem insanlığın var oluşundan bu yana süregelmekte olan bilimsel gelişmenin son yıllarda baş döndürücü bir ivme kazanmasını sağlamıştır
21 y zy l bilgi a
21. yüzyıl-Bilgi çağı
 • “Eşyanın sırrına” bütün çağlardakinden fazla düzeyde erişilmiş
 • Uzmanlaşmanın sinerjisiyle bütünleştirilen bilgiler “doğayı denetlemek ve dönüştürmek” amacıyla kullanılır olmuştur
 • Neoliberal ekonomilerinin de katkısı ile küreselleşme süreci, toplumsal aktör konumuna gelmiştir
slide12

21. yy’da değişim alanları

SOSYAL YAŞAM

Bilgi teknolojisi

Zaman ve mekan

kavramlarının değişmesi

Kaos, öznellik, bütüncüllük

Nanoteknoloji

SAĞLIK

Biyoteknoloji

EKONOMİ

Küresel

FİZİK ÇEVRE

Ekolojik sorunlar

GÜVENLİK

Kitle imha silahları

Nükleer atıklar

Terörizm

slide13

Uyum döngüsü

 • Ekosistemler yeni durumlara uyum sürecinde çeşitli aşamalardan geçerler
  • Büyüme
  • Koruma
  • Çözülme
  • Yeniden düzenleme

4

2 Koruma

Yeniden

düzenleme

3

1

Büyüme

Çökme/çözülme

zarf x mazruf paradoksu
Zarf X mazruf paradoksu
 • Zihnimiz tüm çağlardakinden daha fazla bir “bilgi”, daha doğrusu “malumat” bombardımanı altında kalmaya başlamıştır
 • Bu denli bilgi artışı, günlük yaşamımıza özümsenerek aktarılamadığı için hızlı bir anlam göçü, anlam yitimi yaratmış
 • “Bilgi” zarfı büyümekle birlikte, “mazruf” dağılmış ya da giderek boşalmıştır
bilgi i leme s re leri
Bilgi işleme süreçleri
 • “İnsanlık alemindeki” bilimsel gelişmeler bireyin ve toplumun bilgi işleme süreçlerine eş zamanlı yansıyamamıştır
 • Bilgi bombardımanı karşısında bireyler ve toplumlar farklı tepkiler geliştirerek bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır
bilgi toplum etkile imi
Bilgi-toplum etkileşimi
 • Bilginin günlük yaşamı dönüştürme gücüne karşı toplumun koruyucu refleksleri de harekete geçmekte, “stabiliteyi ve güvenliği” sağlamak adına “gelişmeden” vazgeçilebilmektedir
slide17

Bilgi işleme sürecinde- “Düşünce”

“Beraber aktif olan ve birbirlerinin aktivasyonunu kuvvetlendiren bir nöron grubunun yaptığı iş”

Güntürkün 2007

slide18

Prefrontal korteks

 • Yakın bellek sürecinde bazı prefrontal korteks nöronları grup halinde aktif kalarak bir düşünceyi aktif tutarlar

Güntürkün 2007

slide19

Dopamin dağı- Anlam

 • Bu aktif nöronlar dopamin etkisiyle grup halinde daha da aktifleşerek, “dopamin dağına” bir başka deyişle “anlam”a dönüşürken, az aktif olan nöronlar tümüyle susarlar (Güntürkün 2007)
pergel metaforu
Pergel metaforu
 • Dikkat ve yakın bellek “yeniye, farklıya” olan seçiciliği ile gelişmeyi sağlarken
 • Uzak bellek, kimliğe sağlam kültürel temeller sağlayarak stabiliteyi korumaktadır
dikkat elinmesi
Dikkat çelinmesi
 • Ancak günümüzde bu ikisi arasındaki bağı sağlayan dikkat ve algı süreçleri hızla artan uyaranlar karşısında sık sık çelinmekte
 • Bellekte yer alan anlam adacıkları, hızla kirlenen bilgi denizinde battığından, yeni bilgiler üzerine oturacak sağlam bir zeminden yoksun kalmakta
 • Bu da yeni anlamların oluşamamasına, oluşanların da hızla buharlaşarak yok olmasına neden olmaktadır
anlam buharla mas
Anlam buharlaşması
 • Yaşamımıza katılan sanal boyut, zihinlerimizdeki gerçekliği zaman ve mekânın ötesine taşıyarak bir “yönelim ikilemi” yaratmakta
 • “Yayılan, saçılan anlamlar” gerçekliğin yüzeyini genişleterek, dikkati daha çok çelmekte
 • Çelinen bu dikkat yüzünden “dünya elimizden kaçıp gitmektedir”
elimizden ka p giden d nya
“Elimizden Kaçıp Giden Dünya”
 • “Bizler asla kendi tarihimizin efendileri olamayız ama elimizden kaçıp giden dünyayı yerinde tutacak yollar bulabiliriz ve bulmalıyız”

Giddens

bireyin uyum yollar
Bireyin uyum yolları
 • Öngörülemez, kontrol edilemez bir dünyada, gündelik hayatın çeşitli yönlerinde nasıl olunacağı ve nasıl davranılacağı konusundaki seçenek çokluğu ile baş edebilmede birey çeşitli yollar geliştirebilmektedir
  • Faydacı kabul
  • Alaycı karamsarlık
  • Radikal tutunmalar
  • İyimserliği koruma

Giddens

faydac kabul
Faydacı kabul
 • Teknolojinin sağladığı olanaklarla yaşam konforunu arttıran, sınırlarını genişleten, hayallerini gerçekleştiren bireyler giderek “doygun bir kendiliğe” ulaşmaktadır (Gergen )
 • Bu da onların toplumsal bağlarından soyutlanmasına, kökenlerine “yabancılaşarak” “şeyleşme”lerine yol açmaktadır
kullan at tarz
Kullan-at tarzı
 • Serbest piyasa ekonomisinin gereklerinden olan yeni mallara yol açmak için eski malların hızla tasfiye edilmesi “kullan-at” tarzı tüketim kalıbını tüm yaşam alanlarına hakim kılmıştır (Jacoby 1975)
 • Kimlikleri “imajlara” ve “markalarla özdeşleşmeye” indirgemiştir
d piyasas
Düş piyasası
 • Anlamlar ve kimlikler gibi manevi değerlerin markalar üzerinden piyasaya düşmesinden sonra, manevi ihtiyaçlar da “piyasalık” olmuştur
 • Artık satılık maceralar piyasası,sevgi ve şefkat piyasası,kafa rahatlığı piyasası, ikna piyasası oluşmaktadır

(Jensen 2007)

faydac kabul1
Faydacı kabul
 • Bu çözüm yolunun topluma yansıması, “ulus, aile, çalışma, gelenek, doğa” gibi kavramların içlerinin boşalarak kabuk kurumlara dönüşmesi olmuştur

Giddens 1991

alayc karamsarl k umursamazl k
Alaycı karamsarlık-umursamazlık
 • Antisosyal kişilik yapılanması
  • Varkalım savaşında “bireyselleşmeden” “bireycileşme”, (Glastra et al 2004), birlikte yaşadığı insanları “ötekileştirerek” ve “şeyleştirerek”, sevgi ve şefkat duygularını kaybettirmektedir
alayc karamsarl k umursamazl k1
Alaycı karamsarlık-umursamazlık
 • Hızla artan “malumat” artışı karşısında bireyin zihni çelinmekte, tıpkı dikkat eksikliği sendromunda olduğu gibi bir uyarana odaklanması güçleşmektedir
 • Prefrontal korteks etkinliğini yitirmekte, uygun problem çözme stratejilerini devreye koyamaz hale gelmektedir
 • Korteksin denetimi azaldığından antisosyal davranış örüntüleri artmaktadır
radikal tutunmalar
Radikal tutunmalar
 • Hiçbir şeyin net olmadığı, belirsizliğin hüküm sürdüğü bir ortamda birey toplumla bağlarını yeniden kurma çabasıyla, etnisite, köktencilik ve milliyetçilik gibi yapılanmalara yeniden tutunabilmektedir (Chambers 1995)
 • Küreselleşmenin dinamikleri, toplumda da diyalektik bir tarzda köktenci süreçleri harekete geçirmektedir
gelenek
Gelenek
 • Yaşam hamurunun mayası ve kimliğin bir aracı olan gelenek, geçmişin şimdiki zamanda yeniden inşası süreçlerinde önemli rol oynar
 • Geleneğin geleneksel olmayan bir yolla savunulması, gelecekte de yaşatılabilecek bölümlerinin alıp dönüştürülmesi en uygun çözüm gibi görünmektedir

Giddens 2000

yimserli i koruma
İyimserliği koruma
 • Zihinleri serbest piyasanın pazarı olmak konumundan ya da kapalı toplumların dinamiklerine kapılmaktan koruyacak stratejiler geliştirmek durumundayız
 • Yeni sorulara yeni yanıtlar bulma kapasitesi insanın bu yeni duruma en “insancıl” yanıtı geliştirmesini sağlayacaktır
yimserli i koruma1
İyimserliği koruma
 • Dünyanın ve insanlığın bugün ki halini okuyacak “yeni bir yazılım”a gereksinimimiz var
 • Bu yazılımı oluşturacak donanıma sahibiz
 • Ha gayret!
ad