Download
vesolje n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VESOLJE PowerPoint Presentation

VESOLJE

992 Views Download Presentation
Download Presentation

VESOLJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VESOLJE

 2. Gravitacijska sila • Odvisna od: • masi teles • Razdalji med njima • Gravitacijske konstante

 3. 1. kozmična hitrost • Telo začne krožiti okoli zemlje • 7.9 km/s

 4. Galaksije • Rimska ali mlečna cesta (spiralna s prečko)

 5. Razdalje v vesolju • Svetlobno leto (sv.l.) • Astronomska enota (a.e.) • Parsec (pc)

 6. Lunine mene Luna okoli Zemlje: 27 dni

 7. Sončev mrk

 8. Lunin mrk

 9. Merkur • Masa 0,05 mase Zemlje. • Obhodni čas: 88 dni. • Število lun: 0. • 2. najmanjši planet (primerjamo ga lahko z Luno) • Bog trgovine

 10. Venera • Masa 0,81 mase Zemlje. • Število lun 0. • Boginja ljubezni in lepote • Po krožnici se vrti v nasprotni smeri kot ostali planeti • Dan daljši od leta(243, 225 zemeljskih dni) • Najsvetlejši objekt na nebu(poleg Lune in Sonca) • Veter do 360 km/h

 11. Mars • Masa 0,11 mase Zemlje. • Obhodni čas: 2 leti. • Število lun: 2 (Fobos, Dejmos). • bog vojne • Značilna rdeča barva • Na njej najvišja gora v Osončju: Olympus Mons (24 km) • Ima tanko atmosfero • močni vetrovi in ogromni peščeni viharji • viden s prostim očesom

 12. Jupiter • Masa 318 mas Zemlje. • Obhodni čas 12 let. • Veliko lun (Največje: Io, Evropa, Ganimed, Kalisto) • kraj bogov, voditelj Olimpa • 4 najsvetlejši objekt na nebu (za Soncem , Luno in Venero) • Barvni pasovi na planetu so posledica razlik v kemiji in temperaturi (svetli pasovi – cone, temni pas – pas) • Velika hitrost vetra (600 km/h) • Velika rdeča pega (dve Zemlji) – to je vihar z območjem visokega pritiska • Prstan, ki ni viden z Zemlje

 13. Saturn • Masa: 95 mas Zemlje. • Obhodni čas 29 let.. • Več lun (največja Titan) • bog poljedelstva • prvi ga je opazil Galileo Galilei • plinast planet, ki ima najmanjšo gostoto v našem Osončju (manjšo od vode) • prstani so zelo svetli, ker so sestavljeni iz ledenih delcev • viden s prostim očesom • ima atmosfero

 14. Uran • Masa 14 mas Zemlje. • Obhodni čas 84 let. • Število lun: 17. • bog neba • Vodoravna vrtilna os (se kotali) • tretji največji • ima atmosfero • modra barva • ima prstane, ki so temni

 15. Neptun • Masa 17 mas Zemlje. • Obhodni čas 165 let. • Več lun • bog morja • ledeni planet • ima atmosfero • močni vetrovi (2000 km/h) • velika temna pega (velikost Zemlje) • ima prstane

 16. Astronomi • Aristotel • trdil, da je Zemlja okrogla (dokaz z mrkom) • Aristarh - Zemlja kroži okrog Sonca

 17. Astronomi • Galileo Galilei - Naredil svoj daljnogled • Odkril Jupitrove lune • Odkril Venerine mene • Sončne pege

 18. Astronomi • Kopernik • Heliocentrični model • Ptolemaj - Geocentrični sestav

 19. Astronomi • Kepler - 3 zakoni

 20. Poleti v vesolje • 1. živo bitje • 1. človek v vesolje • 1. in 2. človek na Luni