Eleps nasIl oluştu? - PowerPoint PPT Presentation

eleps nasil olu tu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eleps nasIl oluştu? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eleps nasIl oluştu?

play fullscreen
1 / 24
Eleps nasIl oluştu?
105 Views
Download Presentation
kostya
Download Presentation

Eleps nasIl oluştu?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ElepsnasIloluştu?

 2. Sempozyum sonrası gelişmeler • Mail grubu • İstanbul grubunun oluşumu • Ve biz…

 3. Elepsnedİr? • Eleps, psikolojinin politik ve tarihsel olduğunu savunur. • Her türlü ayrımcılığa karşıdır. • Psikoloji pratiğinden doğan problemleri ve meslek sahiplerinin problemleri üzerinde durur. • İnsan haklarını destekler. • Psikolojinin toplumsal eşitsizlikleri görünmez kıldığını savunur ve bunu ifşa etmeye çalışır.

 4. Grup yapımız nasıl? • Toplantı düzenimiz, • Gündem belirleme, • Sorumluluklarımız, • Toplantı yeri,

 5. Neler yaptık? • Söyleşiler, • Özel eğitim söyleşileri • Psiko-politik açıdan Türkiyeli psikologlar • 23 Nisan neyin bayramıdır? • Polis şiddeti basın açıklaması • 18 Ekim mitingi • ÖSS kaldırılsın • Sokak çocukları • Bireysel silahsızlanma • Sağlığın ticarileşmesi

 6. Eleştirel Psikoloji Bülteni • PPKB bildirisi • İstanbul metni • İlkelerin oluşturulma • Çalışanların sorunlarını tespit etme • Nasıl bir psikoloji- kavramlarla yeniden üretme • Öğrenci söyleşileri • Karaburun bilim kongresi • Homofobi karşıtı buluşma

 7. TPD ile ilişkiler • 17 Ekim eylemi • Psikoloji kongrelerine katılım • Eleştirel psikolojiye dair teorik tartışmaların taze tutulması • İhtiyaca yönelik çalışma • Mamak • 23 Nisan etkinliği • Transeksüeller • Yörsan basın açıklaması

 8. beklentİler • psikologların yeri ve iş tanımlarının incelenmesi ve doğru belirlemelerin yapılması için neler yapılabilir? • Yapılacak işler ve uzmanların ve bizlerin kullandığı dillerin niteliği • Homofobi ve transfobiye karşı önyargılar nasıl yıkılabilir? Etkin ve popüler kaynakları- meydayı kullanmak… etkileşim grupları • Her konuda yazmak- çalışmaları farklılaştırmak

 9. Psikolojinin sistemin sürekliliğindeki rolü nedir incelenmesi- tarihsel olarak kavramların dönüşümü • Psikoloji sokağa grubu • Ayrımcılığı psikoloji nasıl ele alabilir- nasıl eyleme geçer bu anlamda • Psikolojinin elitist yapısından kurtularak daha işlevsel ve sokağa yönelik çalışmalar • Psikolojinin diğer alanlardan nasıl ve ne ölçüde beslendiğinin belirlenmesi ve bu beslenmenin güçlendirilmesi

 10. Cinsel istismara karşı biz nasıl bir konum alabiliriz?- psikolojinin hayata katılımı • Namus, suç,anormal, hastalık, mutluluk, uyum kavramlarının dönüştürülmesi • Biz! Normale de karşı, anormale de karşı • Toplumsal cinsiyete karşı gelişim psk. • Hiyararşi istemiyoruz! • Suçun tanımlanması- !! • Milliyetçilik psikolojiyle yıkılabilir mi? • Herkes için psikoloji

 11. Ezilen azınlık için psikolojiyi kurgulamak • Yabancılaşmayı kırmak ve özneleştirmeyi sağlamada psikoloji-bizim öngördüğümüz psikoloji neler yapabilir?- doğaya uyum

 12. korkular • Yapılan işlerin grubun sürekliliği • Tutulmayan sözler • Anlaşılamamak, kendi içimizde; dışarıdan • Karar alma mekanizmalarının nasıl işleyeceği • Örgütlenme modeli- dernek? • Çok söz, az iş; eylem • Psikolojiye bakışımızla dışarıda problemli görünmek ve ötekileşmek • Devamlılık • Sorumluluk almak ve bunları yerine getirememek

 13. korkular • Grup içinde yanlış anlaşılmak- dışarıdan gelen bir eleştiriyi dile getirmek • Örgüt olamamaktan, örgütlülük kültürünün yaratılma sürecindeki zorluklarla başa çıkamamak • Grup içerisinde etiketlenmek-etiketlemek • İstediğimiz şeyleri gerçekleştirememekten, bir duruş olarak bunu taşıyamamaktan • Okulda sorun yaşamak • Susmaktan • Örgütün bireyi sindirmesi- kişisel duruşun korunabilmesi

 14. korkular • Vakit ayıramamaktan • İktidar düşkünlüğü • Tuvalete gidememek

 15. Neler yapmak istiyoruz? • Sizler… • Çocuk tutukevlerine gidilerek çocuklarla çalışılabilir…suç-ceza; çocuk hakları; suça yönelten politikalar- keçiören tutukevi bağlantımız var- uzmanlarla bir araya gelmek- Türkiye çocuklara yeniden özgürlük vakfı • Çocuklara adalet girişimi bir şekilde iletişime geçmek.- çocuklarla bir şeyler yapmak, hangi çocuklar; ailelerle çalışma yapılabilir. Araştırma ve ya hizmet üretme

 16. Burayla sınırlı kalmamak, psikoloji öğrencilerinin haberdar olmasını sağlamak, dikkatlerini çekmek- yayılma politikası+ söyleşiler • Anadilde eğitimle ilgili sunumlar hazırlayarak insanlara bilgiyi ulaştırmak • Madde kullanımları konusunda farkındalık sağlamak • Görünürlüğü sağlamaya destek olmak • Sosyal hizmetlerin işleyişi??-yetiştirme yurtları, yaşlılar??

 17. Ders kitaplarının incelenmesi • Mustafa kemalin incelenmesi, • PPKBye devam etmek. • Bir araya gelmek, daha geniş kitleye ulaşmak için sempozyum düzenlenebilir mi? Daha bilimsel teorik??- içerisine çalıştaylar eklenen, bizim neler yaptığımız… • Yapılan çalışmalarla birlikte söylemin oluşturulması ve zenginleştirilmesi • Yöntemin belirlenmesi

 18. Dezavantajlı gruplarla ayrımcılık • Kürt sorunuyla ilgili düzenli bir çalışma alanı yaratmak- uyum! onlar ne istiyor? Gündelik hayata etkisi- birlikte iş yapılabilir… orda nasıl bir hayat var?- yerinden edilmişler • Seks işçileri- kırmızı şemsiye inisiyatifi; haklar üzerinden bir mücadele var- nasıl destek olunabilir? • Kişiyi nasıl etkiliyor bu ötekileştirme- herkes düşman olgusu? • Sağlığın ticarileştirilmesine karşı destek verme

 19. Nasıl bİr Örgütlenme? • İşleyişin nasıl süreceği? • Düzenli toplantılar, • E- mail yoluyla iletişime hızlı bir biçimde geçmek önemli • Toplantılara katılım önemli- • karar alma süreçleri… • Devamsızlık durumunda ne yapılıyor? • Kimi durumlarda grubun benimseyeceğini düşündüğümüz işler için tek başına inisiyatif almak gerekebilir.

 20. Hesap verebilirlik, eleştiri- özeleştiri • İş bölümü olabilir- kısa vadeli, uzun vadeli küçük gruplarla birlikte yürütmek faydalı olabilir. • Çok radikal yapmak istediğimiz şeylerde grupta herkesin bu konuya katılması gerekir mi?- çalışılmaz mı demek gerekir? • Oylama yapılması? • İlkeler yeterli olmadığında?- • Yapılan her işin birikmesi ve bilgi üretimi dağarcığının arttırılması, bilgi paylaşımı

 21. Bir grubun düzenli olarak medya takibi yapması önerilir… • Biz nasıl bir örgüt olacağız? • Önerilerin daha ayrıntılandırılması • En baştan çalışmanın engellenmemesi • Son aşamada tekrar değerlendirmek • Yapıcı yaptırım- araştırma, sorumluluk verme • Özeleştiri isteyebiliriz…

 22. Geleceğİdeğerlendİrme • Rotasyonla haber takibi- • Bütçe tartışması • Ekin: önceliğim Cuma ve Cumartesi akşamları katılamayacak. Çocuklar, üniversitelerdeki çalışmalarda… • Gülşah: Pazartesi akşamı katılamayacak. Dönemsel olarak birkaç çalışmada yer alamayacak. Üniversitelerde, iş alanında çalışanlarla, arşiv- yazı… • Kıvılcım: azınlıklar, kürtler, transfobi-homofobi,bifobi, toplumsal cinsiyet, anadil

 23. Selinay: Proje bazında yer almak istiyor. Vaat edebileceği bir şey yok. • Sedat: önceliği değilmiş Kürtler, medya takip, çocuk hakları, PPKB • Özgen: PPKB, toplantılara gelecekmiş, metin yazımı • Gülden: PPKB, medya takibi, gelirim derim • Zeynep çok şey vaat ediyor…, PPKB • Yasemin: homofobi, transseksüel, PPKB, ders kitapları • Nazan: çocuk hakları, anadil, Kürtler • Baran: Diyerbekir, dernek...